Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

PEKAO CASH

Pekao Cash (obsługa gotówkowa w formie zamkniętej) to kompleksowa usługa świadczona dla Klientów korporacyjnych, w ramach której Bank oferuje produkty:

 • obsługę wpłat gotówkowych w formie zamkniętej w PLN i walutach obcych: w zakresie przyjmowania i przetwarzania wpłat na dobro rachunku Klienta prowadzonego w Banku;
 • obsługę masowych wpłat gotówkowych w formie zamkniętej w PLN dokonywanych na wirtualne numery rachunków (usługa świadczona w ramach usługi Pekao Collect),
 • obsługę wypłat/ zasiłków gotówkowych w formie zamkniętej w PLN i walutach obcych: w zakresie przygotowywania i przekazywania wypłat/ zasiłków w ciężar rachunku Klienta prowadzonego w Banku.

Dostępne formy świadczenia usługi:

w zakresie obsługi wpłat gotówkowych w formie zamkniętej:

 • wpłaty dokonywane do jednostek cash outsourcerów współpracujących z Bankiem,
 • wpłaty odbierane przez Bank z siedzib jednostek Klienta,
 • wpłaty dokonywane do wrzutni nocnych placówek Banku (lub wrzutni obsługiwanych przez współpracujących z Bankiem cash outsourcerów),
 • wpłaty dokonywane do kas dziennych placówek Banku,

w zakresie obsługi wypłat/ zasiłków gotówkowych w formie zamkniętej:

 • wpłaty/zasiłki odbierane przez Klienta z jednostek cash outsourcerów współpracujących z Bankiem,
 • wpłaty/zasiłki dostarczane przez Bank (firmę transportową działająca w imieniu i na rzecz Banku) bezpośrednio do siedziby jednostek Klienta.
 • wypłaty/zasiłki odbierane przez Klienta z placówek Banku,

Korzyści dla Klienta korporacyjnego:

 • bezpieczeństwo - ograniczenie ryzyka związanego z przechowywaniem gotówki w siedzibie Klienta,
 • brak konieczności przeliczania wpłat/ wypłat w momencie przekazywaniagotówki w obecności Klienta (szybkość obsługi),
 • rozległa sieć placówek Banku pozostająca do dyspozycji Klientów (sieć blisko 1000 placówek),
 • możliwość świadczenia usług na podstawie stałego harmonogramu uzgodnionego z Bankiem lub na podstawie indywidualnych zleceń złożonych przez Klienta (możliwość składania zleceń za pośrednictwem systemu bankowości internetowej PekaoBiznes24),
 • sieciowy system dokonywania i obsługi wpłat/wypłat
 • współpraca z największymi na rynku outsourcerami.

Prowizje i opłaty pobierane są według indywidualnej umowy zawartej z Klientem.

Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt