Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

ACCOUNTS ONLINE

Otwieranie rachunków proste jak nigdy dotąd!

Klienci Korporacyjni korzystają jednocześnie z wielu rachunków bankowych, zarówno bieżących, jak i pomocniczych, otwieranych i zamykanych na bieżąco w zależności od aktualnego zapotrzebowania. Otwarcie rachunku wiąże się z koniecznością złożenia papierowej dyspozycji otwarcia kolejnego rachunku bankowego, a w pewnych sytuacjach nawet podpisania aneksu do umowy. Dlatego też wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom stworzyliśmy aplikację Accounts Online.

Obecnie mając zawartą umowę rachunku i raz złożoną Kartę Wzorów Podpisów w Banku możecie Państwo zlecać otwieranie kolejnych rachunków za pośrednictwem systemu bankowości internetowej, bez wizyty w placówce bankowej. Nowy rachunek otworzyć można z siedziby swojej firmy lub innego dowolnego miejsca, w którym istnieje możliwość zalogowania się do systemu PekaoBiznes24.

Wniosek zawiera wszelkie informacje konieczne do otwarcia i parametryzacji rachunku w systemach/aplikacjach informatycznych wykorzystywanych przez Bank. Po akceptacji wniosku przez Bank Pekao S.A., numer nowego rachunku jest prezentowany w systemie i może być natychmiast wykorzystany w bieżącej działalności Państwa firmy - do dokonywania rozliczeń i innych operacji bankowych, w tym również do uruchomiania kolejnych produktów w Banku. Do nowo otwartego rachunku automatycznie podpinana jest KWP w formie skanu widocznego w systemach Banku, dzięki czemu rachunek może być obsługiwany natychmiast po jego otwarciu w całej sieci Pekao.

Główne korzyści z otwarcia rachunku bieżącego za pośrednictwem PekaoBiznes24:

  • założenie rachunku bankowego szybko i bez dodatkowych formalności
  • bez dodatkowych dokumentów
  • bez wizyty w placówce Banku i kontaktu z Doradcą
Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt