Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

FAKTORING KRAJOWY PEŁNY

Faktoring pełny krajowy. Nabywamy i finansujemy bezsporne wierzytelności handlowe o terminach płatności nieprzekraczających 90 dni wypłacając umówioną kwotę zaiczki, a równocześnie przejmujemy ryzyko wypłacalności Państwa kontrahentów do wysokości przekazanej zaliczki.

Gotówkę wypłacimy już w ciągu kilku godzin po przekazaniu nam niezbędnych dokumentów. Nasz system, Internet Faktor zapewnia szybką i bezpieczną dwukierunkową komunikację.

W przypadku braku zapłaty od kontrahenta w terminie płatności, niezwłocznie podejmujemy działania dyscyplinujące (w tym windykacyjne) w celu odzyskania wierzytelności od kontrahentów. Bez względu na efekt naszych działań windykacyjnych, nie musicie Państwo oddawać otrzymanej zaliczki, chyba, że przedmiotowa wierzytelność jest sporna, bądź faktycznie nie powstała. Po odzyskaniu należnych wierzytelności od nierzetelnego kontrahenta, rozliczymy całą transakcję i wypłacimy Państwu pozostałą część wierzytelności, tak zwany fundusz gwarancyjny.

Główne korzyści dla Klienta:

  • szybka zapłatę za sprzedane towary/usługi,
  • poprawa płynności finansowej firmy,
  • zabezpieczenie firmę przed ryzykiem niewypłacalności kontrahenta,
  • poprawa konkurencyjności - dysponując gotówką możecie Państwo zaproponować swoim kontrahentom lepsze warunki,
  • bieżący monitoring stanu rozliczeń z kontrahentami.
Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt