Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

KREDYT OBROTOWY

Kredyt przeznaczony jest na pokrycie zobowiązań wynikających z finansowania majątku obrotowego.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym:

 • udzielany jest standardowo w PLN, EUR, USD, możliwe jest także udzielenie kredytu w GBP, CHF,
 • jest udzielany jako odnawialny lub nieodnawialny na okres do 1 roku, a w przypadkach uzasadnionych warunkami umowy handlowej - do 3 lat,
 • udzielony na okres powyżej roku spłacany jest w ratach,
 • odsetki spłacane są miesięcznie,
 • jego wysokość oprocentowania wynosi:
  1. kredyt złotowy - stała/zmienna stopa procentowa Banku + marża Banku lub WIBOR + marża Banku,
  2. kredyt walutowy - LIBOR/EURIBOR + marża Banku

Główne korzyści dla Klienta korporacyjnego:

 • sfinansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą,
 • dostęp do środków finansowych w sytuacji przejściowego braku środków własnych Klienta,
 • terminowe regulowanie zobowiązań,
 • indywidualnie ustalane oprocentowanie,
 • indywidualnie ustalana wysokość zadłużenia,
 • indywidualnie ustalane prawne zabezpieczenia spłaty kredytu,
 • utrzymanie lub poprawa bieżącej płynności finansowej Klienta korporacyjnego
Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt