Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

KREDYT POMOSTOWY

Kredyt przeznaczony jest na czasowe finansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego finansowanego przez konsorcjum bankowe do momentu udzielenia przez to konsorcjum kredytu.

Kredyt pomostowy:

 • udzielany jest standardowo w PLN, EUR, USD możliwe jest także udzielenie kredytu w GBP, CHF,
 • jest udzielany jako nieodnawialny na okres nie dłuższy nic 3 miesiące,
 • spłata następuje ze środków kredytu udzielonego przez konsorcjum bankowe,
 • kwota kredytu nie może przekroczyć 10% wartości przedsięwzięcia inwestycyjnego i nie może być wyższa niż pierwsza transza kredytu, który ma być udzielony przez konsorcjum,
 • oprocentowanie wynosi:
  1. o kredyt złotowy - stała/zmienna stopa procentowa Banku + marża Banku lub WIBOR + marża Banku,
  2. o kredyt walutowy - LIBOR/EURIBOR + marża Banku.

Główne korzyści dla Klienta korporacyjnego:

 • umożliwia rozpoczęcie inwestycji jeszcze przed udzieleniem kredytu konsorcjalnego,
 • pozyskanie źródła wstępnego finansowania inwestycji do momentu uzyskania finansowania podstawowego,
 • wspomaga proces finansowania inwestycyjnego,
 • indywidualnie ustalane oprocentowanie,
 • indywidualnie ustalane prawne zabezpieczenia kredytu,
 • dostosowanie zasad i warunków finansowania do indywidualnego charakteru inwestycji realizowanej przez kredytobiorcę.
Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt