Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

KREDYT BUDOWLANY DLA DEWELOPERÓW MIESZKANIOWYCH

Kredyt budowlany dla deweloperów mieszkaniowych przeznaczony jest na budowę, rozbudowę osiedli domów wielo- i jedno- rodzinnych.

Bank podchodzi indywidualnie do oceny wykonalności każdej transkacji

Warunki udzielenia kredytu:

  • waluta - PLN,
  • okres kredytowania - max.3 lata
  • wysokość kredytu - w oparciu o wskaźnik LTC,
  • prowadzony jest rachunek wpływów ze sprzedaży mieszkań (otwarty lub zamknięty),
  • wypłata transz zgodnie z postępem robót budowlanych monitorowanym i potwierdzonym przez bankowego inspektora nadzoru,
  • stopa zmienna, odseteki kapitalizowane - ujęte w budżecie projektu,
  • spłata poprzez sprzedaż lokali mieszkalnych

Osoby nabywające mieszkania w projektach kredytowanych przez Pekao SA korzystają z uproszczonych procedur kredytów hipotecznych oraz preferencyjnych warunków kredytowania zakupu mieszkań.

Dypom PZDF 2010 - III miejsce w kategorii: Klasyfikacja Generalna
Dypom PZDF 2011 - II miejsce w kategorii: Klasyfikacja Generalna
Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt