Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

PRIIP

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014  z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (ang. PRIIP - Packaged Retail and Insurance-based Investment Products), Bank Pekao SA informuje, że od dnia wejścia w życie rozporządzenia tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku poniżej zamieszcza  "Dokumenty zawierające kluczowe informacje" w odniesieniu do produktów skarbowych wymienionych w tym Rozporządzeniu.

Zabezpieczanie ryzyka cen towarów

 1. 6.1_OPCJA TOW CALL_K_3M_USD_RZ
 2. 6.2_OPCJA TOW CALL_K_12M_USD_RZ
 3. 6.3_OPCJA TOW CALL_K_3M_USD_NI
 4. 6.4_OPCJA TOW CALL_K_12M_USD_NI
 5. 6.5_OPCJA TOW CALL_K_3M_USD_JFUEL
 6. 6.6_OPCJA TOW CALL_K_12M_USD_JFUEL
 7. 6.7_OPCJA TOW CALL_K_3M_USD_ZŁ
 8. 6.8_OPCJA TOW CALL_K_12M_USD_ZŁ
 9. 6.9_OPCJA TOW CALL_S_3M_USD_RZ
 10. 6.10_OPCJA TOW CALL_S_12M_USD_RZ
 11. 6.11_OPCJA TOW CALL_S_3M_USD_NI
 12. 6.12_OPCJA TOW CALL_S_12M_USD_NI
 13. 6.13_OPCJA TOW CALL_S_3M_USD_JFUEL
 14. 6.14_OPCJA TOW CALL_S_12M_USD_JFUEL
 15. 6.15_OPCJA TOW CALL_S_3M_USD_ZŁ
 16. 6.16_OPCJA TOW CALL_S_12M_USD_ZŁ
 17. 7.1_OPCJA TOW PUT_K_3M_USD_RZ
 18. 7.2_OPCJA TOW PUT_K_12M_USD_RZ
 19. 7.3_OPCJA TOW PUT_K_3M_USD_NI
 20. 7.4_OPCJA TOW PUT_K_12M_USD_NI
 21. 7.5_OPCJA TOW PUT_K_3M_USD_JFUEL
 22. 7.6_OPCJA TOW PUT_K_12M_USD_JFUEL
 23. 7.7_OPCJA TOW PUT_K_3M_USD_ZŁ
 24. 7.8_OPCJA TOW PUT_K_12M_USD_ZŁ
 25. 7.9_OPCJA TOW PUT_S_3M_USD_RZ
 26. 7.10_OPCJA TOW PUT_S_12M_USD_RZ
 27. 7.11_OPCJA TOW PUT_S_3M_USD_NI
 28. 7.12_OPCJA TOW PUT_S_12M_USD_NI
 29. 7.13_OPCJA TOW PUT_S_3M_USD_JFUEL
 30. 7.14_OPCJA TOW PUT_S_12M_USD_JFUEL
 31. 7.15_OPCJA TOW PUT_S_3M_USD_ZŁ
 32. 7.16_OPCJA TOW PUT_S_12M_USD_ZŁ
 33. 8.1_OPCJA TOW CALL AZJ_K_3M_USD_RZ (śr kurs referencyjny)
 34. 8.2_OPCJA TOW CALL AZJ_K_12M_USD_RZ (śr kurs referencyjny)
 35. 8.3_OPCJA TOW CALL AZJ_K_3M_USD_NI (śr kurs referencyjny)
 36. 8.4_OPCJA TOW CALL AZJ_K_12M_USD_NI (śr kurs referencyjny)
 37. 8.5_OPCJA TOW CALL AZJ_K_3M_USD_JFUEL (śr kurs referencyjny)
 38. 8.6_OPCJA TOW CALL AZJ_K_12M_USD_JFUEL (śr kurs referencyjny)
 39. 8.7_OPCJA TOW CALL AZJ_K_3M_USD_ZŁ (śr kurs referencyjny)
 40. 8.8_OPCJA TOW CALL AZJ_K_12M_USD_ZŁ (śr kurs referencyjny)
 41. 8.9_OPCJA TOW CALL AZJ_S_3M_USD_RZ (śr kurs referencyjny)
 42. 8.10_OPCJA TOW CALL AZJ_S_12M_USD_RZ (śr kurs referencyjny)
 43. 8.11_OPCJA TOW CALL AZJ_S_3M_USD_NI (śr kurs referencyjny)
 44. 8.12_OPCJA TOW CALL AZJ_S_12M_USD_NI (śr kurs referencyjny)
 45. 8.13_OPCJA TOW CALL AZJ_S_3M_USD_JFUEL (śr kurs referencyjny)
 46. 8.14_OPCJA TOW CALL AZJ_S_12M_USD_JFUEL (śr kurs referencyjny)
 47. 8.15_OPCJA TOW CALL AZJ_S_3M_USD_ZŁ (śr kurs referencyjny)
 48. 8.16_OPCJA TOW CALL AZJ_S_12M_USD_ZŁ (śr kurs referencyjny)
 49. 9.1_OPCJA TOW PUT AZJ_K_3M_USD_RZ (śr kurs referencyjny)
 50. 9.2_OPCJA TOW PUT AZJ_K_12M_USD_RZ (śr kurs referencyjny)
 51. 9.3_OPCJA TOW PUT AZJ_K_3M_USD_NI (śr kurs referencyjny)
 52. 9.4_OPCJA TOW PUT AZJ_K_12M_USD_NI (śr kurs referencyjny)
 53. 9.5_OPCJA TOW PUT AZJ_K_3M_USD_JFUEL (śr kurs referencyjny)
 54. 9.6_OPCJA TOW PUT AZJ_K_12M_USD_JFUEL (śr kurs referencyjny)
 55. 9.7_OPCJA TOW PUT AZJ_K_3M_USD_ZŁ (śr kurs referencyjny)
 56. 9.8_OPCJA TOW PUT AZJ_K_12M_USD_ZŁ (śr kurs referencyjny)
 57. 9.9_OPCJA TOW PUT AZJ_S_3M_USD_RZ (śr kurs referencyjny)
 58. 9.10_OPCJA TOW PUT AZJ_S_12M_USD_RZ (śr kurs referencyjny)
 59. 9.11_OPCJA TOW PUT AZJ_S_3M_USD_NI (śr kurs referencyjny)
 60. 9.12_OPCJA TOW PUT AZJ_S_12M_USD_NI (śr kurs referencyjny)
 61. 9.13_OPCJA TOW PUT AZJ_S_3M_USD_JFUEL (śr kurs referencyjny)
 62. 9.14_OPCJA TOW PUT AZJ_S_12M_USD_JFUEL (śr kurs referencyjny)
 63. 9.15_OPCJA TOW PUT AZJ_S_3M_USD_ZŁ (śr kurs referencyjny)
 64. 9.16_OPCJA TOW PUT AZJ_S_12M_USD_ZŁ (śr kurs referencyjny)
 65. 10.1_SWAP TOW_KS_3M_USD_RZ
 66. 10.2_SWAP TOW_KS_12M_USD_RZ
 67. 10.3_SWAP TOW_KS_3M_USD_NI
 68. 10.4_SWAP TOW_KS_12M_USD_NI
 69. 10.5_SWAP TOW_KS_3M_USD_JFUEL
 70. 10.6_SWAP TOW_KS_12M_USD_JFUEL
 71. 10.7_SWAP TOW_KS_3M_USD_ZŁ
 72. 10.8_SWAP TOW_KS_12M_USD_ZŁ
 73. 10.9_SWAP TOW_SS_3M_USD_RZ
 74. 10.10_SWAP TOW_SS_12M_USD_RZ
 75. 10.11_SWAP TOW_SS_3M_USD_NI
 76. 10.12_SWAP TOW_SS_12M_USD_NI
 77. 10.13_SWAP TOW_SS_3M_USD_JFUEL
 78. 10.14_SWAP TOW_SS_12M_USD_JFUEL
 79. 10.15_SWAP TOW_SS_3M_USD_ZŁ
 80. 10.16_SWAP TOW_SS_12M_USD_ZŁ
Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt