Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

FRA

Forward Rate Agreement (FRA) jest pozabilansowym instrumentem pochodnym, służącym do zabezpieczenia przed niekorzystnym ruchem stóp procentowych. Kupujący FRA zabezpiecza sobie maksymalną stopę procentową (koszt finansowania), podczas gdy sprzedający FRA zabezpiecza sobie minimalną stopę procentową (zwrot z inwestycji). FRA zawierany jest na mimimum 1 000 000 PLN lub równowartość w innej walucie i rozliczany jest do WIBORu, LIBORu lub EURIBORu.

Główne korzyści dla Klienta korporacyjnego:

  • zabezpieczenie przed ryzykiem stóp procentowych,
  • ułatwienie planowania finansowego,
  • dopasowanie terminów do potrzeb Klienta,
  • brak zaangażowania nominału transakcji - rozliczenie netto,
  • brak opłat i prowizji,
  • indywidualna opieka specjalisty,
  • możliwość zamknięcia transakcji przed zapadalnością.

Ryzyko: INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU
Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt