20.10.2023

Otwarcie pasieki w Pekao Tower

W trosce o środowisko naturalne, wolontariusze oraz przedstawiciele zarządu Banku Pekao S.A., we współpracy z Fundacją Apiterra, przygotowali schronienie dla 5 rodzin pszczelich, czyli około 250 tysięcy pszczół. Ule stanęły na jednym z tarasów w siedzibie centrali banku – Pekao Tower. Otwarcie pasieki miejskiej jest kontynuacją wcześniejszych działań edukacyjnych banku dotyczących ochrony pszczół w Polsce. 

Bank Pekao S.A. i Fundacja Apiterra współpracują od 2020 roku propagując wiedzę dotyczącą ochrony pszczół w Polsce, w szczególności pszczoły miodnej oraz dzikiej. Instytucje starają się edukować poprzez prowadzenie różnorodnych aktywności, takich jak webinary i warsztaty dotyczące pszczelarstwa miejskiego, wizyty w bankowej pasiece miejskiej czy dzianie barci w Puszczy Stromeckiej – wydrążanie siedliska w drzewach dla pszczół dzikich. W nowo otwartej bankowej pasiece w Pekao Tower, składającej się z 5 uli, zamieszkało ponad 250 tysięcy pszczół. Nowe ule typu wielkopolskiego zostały pomalowane oraz ozdobione przez bankowych wolontariuszy logotypami żubra i pszczoły. Wydarzeniu towarzyszyły warsztaty edukacyjne, podczas których uczestnicy mogli pogłębić wiedzę o życiu tych pożytecznych owadów, a także dowiedzieć się, jak prowadzić pasiekę w centrum miasta.  

Więcej informacji: Otwarcie pasieki w Pekao Tower