Środowisko

Kwestie środowiskowe w naszej Strategii ESG

Zgodnie ze Strategią ESG Bank Pekao aktywnie angażuje się w transformację energetyczą i ekologczną Polski oraz ochronę środowiska, odpowiadając na wyzwania Europejskiego Zielonego Ładu

finansowanie projektów zrównoważonych
Organizujemy finansowanie dla nowych projektów zrównoważonych
usprawnienia proekologiczne
Kontynuujemy wprowadzanie usprawnień proekologicznych w swoich lokalizacjach
less waste
Dążymy do oszczędności surowców i materiałów

Ślad węglowy i droga do neutralności klimatycznej

W 2021 roku rozpoczęliśmy kalkulację emisji gazów cieplarnianych dla Grupy Pekao, zgodnie z metodyką międzynarodowego standardu GHG Protocol. Za rok bazowy przyjęliśmy 2020. W 2022 roku emisje gazów cieplarnianych Grupy Pekao w zakresie 1 i 2 jako część emisji Grupy Kapitałowej PZU podlegały weryfikacji przez niezależny podmiot. Oświadczenie weryfikacyjne znajduje się w Sprawozdaniu dotyczącym informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za 2022 rok na stronach 262-263. Sprawozdanie dotyczące informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za 2022 rok

ślad węglowy zakres 1
Bezpośrednie emisje powstające w obiektach należących do Grupy lub nadzorowanych przez Grupę
ślad węglowy zakres 2
Emisje pośrednie pochodzące z zakupionej od dostawców energii elektrycznej, pary, ciepła i chłodu
ślad węglowy zakres 3
Emisje w łańcuchu wartości - przeprowadzenie kalkulacji planowane na 2023 rok

BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE EMISJE GAZÓW CIEPLARNIANYCH (GRUPA PEKAO)
Zakres według GHG Jednostka Zasięg danych (%) Rok bazowy 2020 2021 2022
Zakres 1 t eCO2 100 6 798 8 104 8 687
Zakres 2 (location-based) t eCO2 100 65 184 64 153 38 762
Zakres 2 (market-based) t eCO2 100 59 026 57 320 37 142


cele redukcyjne
Określenie celów redukcyjnych w perspektywie krótko- i długoterminowej
energia z OZE
Konsekwentne zwiększanie udziału zakupu energii pochodzącej z OZE
podróże służbowe
Racjonalizacja podróży służbowych i wymiana floty na nowoczesne pojazdy
usprawnienia proekologiczne
Usprawnienia proekologiczne w lokalizacjach Banku
działania offsetujące
Planowanie działań offsetujących w bliskiej perspektywie
Budynek eko
Przeprowadzka centrali Banku do nowoczesnej i ekologicznej siedziby

Wspieramy projekty zrównoważone i przyjazne środowisku. Uwzględniamy kwestie ekologiczne w procesie analizy i monitorowania ryzyka kredytowego

łagodzenie zmian klimatycznych
Wspieramy klientów i projekty proekologiczne, których celem jest łagodzenie zmian klimatycznych
ograniczenie finansowania górnictwa węglowego
Ograniczamy finansowanie górnictwa węglowego oraz produkcji energii z paliw kopalnych
wycofanie finansowania działalności stwarzających zagrożenie dla środowiska
Wycofaliśmy się z finansowania wybranych działalności stwarzających istotne zagrożenie dla środowiska

Nasz wpływ na środowisko

W codziennej działalności operacyjnej kierujemy się dążeniem do zmniejszenia negatywnego wpływu na klimat i postawą prośrodowiskową. Implementujemy rozwiązania ekologiczne ze szczególnym uwzględnieniem ograniczających zużycie energii

ograniczanie mocy umownych
Optymalizujemy zużycie energii (ograniczanie mocy umownych)
technologia oświetlenia energooszczędnego LED
Wdrażamy oświetlenie energooszczędne LED w naszych lokalizacjach
zielone certyfikaty
Kupujemy energię posiadającą gwarancje pochodzenia OZE
rezygnacja z wysokoemisyjnych pojazdów
Sukcesywnie rezygnujemy z wysokoemisyjnych pojazdów
nowe samochody spełniające najnowsze formy emisji spalin
Wymieniamy flotę na nowe samochody spełniające najnowsze formy emisji spalin
nowe pojazdy elektryczne
Kupujemy nowe pojazdy z silnikiem elektrycznym
komunikacja drogą internetową
Proponujemy klientom komunikację drogą elektroniczną
rezygnacja z papierowej korespondencji
Zachęcamy do rezygnacji z papierowej korespondencji
epapier
Edukujemy na stronie www.pekao.com.pl/epapier
odpowiednia utylizacja
Dbamy o odpowiednią utylizację dokumentacji, nośników, urządzeń AGD/RTV
karta kredytowa z plastiku z recyklingu
Oferujemy karty kredytowe wykonane z plastiku z recyklingu
polityka oszczędności
Prowadzimy oszczędności materiałów biurowych i papieru

Wsparcie dla zielonej transformacji

W ramach filaru 1. Strategii ESG Bank zobowiązał się do aktywnego wsparcia transformacji polskiej energetyki i regionów węglowych najbardziej dotkniętych negatywnymi skutkami przekształceń w ramach sprawiedliwej transformacji.Bank koncentruje się na finansowaniu projektów zrównoważonych (obejmujących projekty zielone i społeczne)
oraz wsparciu emisji obligacji ESG swoich klientów.

farmy wiatrowe
Farmy wiatrowe lądowe i morskie (offshore)
fotowoltaika
Fotowoltaika
biogazownie
Biogazownie, spalarnie odpadów
transport kolejowy
Transport kolejowy/intermodalny
niskoemisyjny transport
Niskoemisyjny transport
budownictwo ekologiczne
Budownictwo ekologiczne
kredyty oparte o ESG lub SDG
Kredyty oparte o rating ESG
projekty samorządowe
Projekty samorządowe
infrastruktura szpitalna i ochrona zdrowia
Infrastruktura szpitalna i ochrona zdrowia
budownictwo komunalne
Budownictwo komunalne
szkoły
Szkoły
infrastruktura i tabor komunikacyjny
Infrastruktura i tabor komunikacyjny
obiekty kulturalne, sportowe i rekreacyjne
Obiekty kulturalne, sportowe i rekreacyjne
infrastruktura wodno-kanalizacyjna i utylizacja odpadów
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna i utylizacja odpadów
ciepłownictwo
Ciepłownictwo i kogeneracja
Energia wiatrowa

Finansowanie farmy wiatrowej o mocy 9,6 MW w Wielkopolsce. Bank udzieli do 100 proc. kredytowania transzy inwestycyjnej oraz transzy VAT, odpowiednio do 95,5 mln zł oraz do 5 mln zł. Projekt realizowany przez spółkę celową powołaną przez ZE PAK S.A.

Transport miejski

Uczestnictwo w w międzynarodowym konsorcjum, które sfinansuje budowę linii tramwajowej w Krakowie. Łączny koszt projektu, realizowanego w formule PPP, to ponad 1 mld zł. Obok Pekao przedsięwzięcie finansują EBOiR, EBI oraz PFR