19.09.2023

Bank Pekao organizuje kolejną emisję obligacji zrównoważonego rozwoju Cyfrowego Polsatu

Bank Pekao S.A. jest po raz kolejny współorganizatorem emisji i współprowadzącym księgę popytu obligacji zrównoważonego rozwoju o wartości 820 mln zł, które emituje spółka Cyfrowy Polsat. Obligacje są oferowane w ramach oferty publicznej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych na rynku polskim i będą przypadać do wykupu w styczniu 2030 roku. Obligacje finansują m.in. realizację strategii rozwoju Grupy Polsat Plus, obejmującej budowę aktywów produkujących czystą energię i zielony wodór, a jednocześnie są powiązane z celami zrównoważonego rozwoju Grupy. W szczególności Grupa deklaruje cel osiągnięcia w 2026 roku 30-proc. udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł zeroemisyjnych (m.in. z farm fotowoltaicznych i wiatrowych) w całkowitym zużyciu energii elektrycznej na potrzeby własne czterech głównych spółek operacyjnych Grupy Polsat Plus. Udział Banku Pekao jako organizatora emisji wpisuje się w realizację Strategii ESG Banku Pekao na lata 2021-24 w zakresie zwiększenia udziału finansowania zielonego w portfelu, w tym wsparcia emisji obligacji ESG, w kwocie co najmniej 22 mld zł.

Więcej informacji: Bank Pekao organizuje kolejną emisję obligacji zrównoważonego rozwoju Cyfrowego Polsatu | Bank Pekao S.A.