06.03.2024

Wolontariusze Pekao ruszają w Polskę

Z każdym rokiem przybywa wolontariuszy w Banku Pekao S.A. Niebawem dzięki IX edycji inicjatywy „Jesteśmy blisko” pracownicy banku będą mogli zrealizować projekty, które są ważne dla lokalnych społeczności w całej Polsce.

Idea niesienia pomocy potrzebującym oraz zaangażowanie w liczne akcje charytatywne, edukacyjne, sportowe czy prozdrowotne, wpisały się na stałe w kulturę organizacyjną Banku Pekao S.A. Kompleksowy program wolontariatu pracowniczego realizowany jest zgodnie ze Strategią Banku na lata 2021-2024 i wpisuje się w czwarty filar strategii biznesowej banku tj.: „odpowiedzialność”, a przede wszystkim w obszar „społeczeństwo”, oraz cele wskazane w drugim filarze Strategii ESG tj. „zaangażowanie”.

Z roku na rok przybywa chętnych do uczestnictwa w akcjach wolontariackich wśród pracowników Banku Pekao S.A. W 2021 r. wzięło w nich udział 1170 pracowników, rok później 1230, a w zeszłym roku aż 1747 osób. W 2023 odnotowano rekordową liczbę 9365 godzin przeznaczonych na działania wolontariackie.

Obecnie bank rozpoczął nabór wniosków w przeznaczonym dla wolontariuszy Pekao programie grantowym „Jesteśmy blisko”. To już IX edycja projektu pomocowego, który z każdym rokiem cieszy się coraz większą popularnością wśród pracowników banku. Przyznane granty konkursowe pomogą sfinansować ważne cele społeczne wśród lokalnych społeczności, w tym np. wyremontować salę do ćwiczeń dla niepełnosprawnych, doposażyć schronisko dla zwierząt w leki, zorganizować ćwiczenia dla seniorów czy akcje edukacyjne dla młodzieży. Zwycięskie projekty z obecnej edycji konkursu będą realizowane w czerwcu.

Więcej możesz przeczytać TUTAJ