23.05.2023

Bank Pekao S.A. koordynatorem finansowania powiązanego z celami zrównoważonego rozwoju

Bank Pekao S.A., w międzynarodowym konsorcjum banków, podpisał z Grupą Polsat Plus umowy kredytowe na łączną kwotę do 8,26 mld zł oraz do maksymalnie 506 mln euro przeznaczone m.in. na projekty inwestycyjne i spłatę poprzedniego zadłużenia. Marża kredytów jest powiązana z celami zrównoważonego rozwoju Grupy. Udział Banku Pekao w finansowaniu sięga 1,2 mld zł. Bank Pekao S.A. jest w gronie globalnych bankowych koordynatorów wspierających transakcję i ma jeden  z największych udziałów w finansowaniu. Bank Pekao S.A. pełni funkcję Agenta Zabezpieczeń w nowym kredycie. Zawarte umowy kredytowe są powiązane z celami zrównoważonego rozwoju Grupy Polsat Plus zapisanymi w Strategii 2023+: inwestycje w moce wytwórcze zeroemisyjnych źródeł energii, produkcję zielonej energii oraz przechodzenie spółek Grupy na wykorzystywanie w swojej działalności wyłącznie czystej, zielonej energii. Jednym z czynników, od których będzie uzależniona marża kredytu, jest osiągniecie określonych celów związanych z produkcją oraz zużyciem czystej, zeroemisyjnej energii przez spółki należące do Grupy Polsat Plus.