Sustainable Finance Framework

sustainable finance framework

Jako odpowiedzialny bank, wspieramy zrównoważony rozwój. Jesteśmy świadomi kluczowej roli banków w transformacji energetycznej i wywieraniu pozytywnego wpływu na otoczenie. Napędzamy zmianę, która zapewni długoterminową korzyść wszystkim interesariuszom i przyszłym pokoleniom. Wierzymy w zrównoważony rozwój społeczny oraz gospodarczy i chcemy być jego częścią.

Bank Pekao, jako główny inwestor w zrównoważone obligacje emitowane przez polskich kredytobiorców, potwierdza swoje zaangażowanie w rynek zrównoważonych finansów w Polsce. Poprzez stworzenie Sustainable Finance Framework podkreślamy znaczenie finansowania transformacji w Polsce, a także nasze zaangażowanie w jej powodzenie.

Sustainable Finance Framework określa kwalifikowalność inwestycji finansowanych z wpływów z obligacji EMTN emitowanych przez Bank Pekao. W celu zachowania pełnej transparentności zawiera on również opis procesu wyboru projektów, zarządzania wpływami i alokacji oraz raportowania wpływu.

Dokument jest zgodny z Green Bond Principles z czerwca 2021 r. (z aktualizacją z czerwca 2022 r.), Social Bond Principles z czerwca 2023 r. oraz Sustainability Bond Guidelines z czerwca 2021 r. opublikowanymi przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Rynku Kapitałowego, a także z Green Loan Principles z lutego 2023 r. i Social Loan Principles z lutego 2023 r. opublikowanymi przez Stowarzyszenie Rynków Pożyczkowych. W dniu 17 października 2023 r. Framework uzyskał pozytywną opinię niezależnej strony (SPO) SPO wydaną przez Sustainalytics.

Skontaktuj się z nami
W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: framework@pekao.com.pl
 

Sustainable Finance Framework
Bank Pekao Sustainable Finance Framework Second-Party Opinion (2023)