Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

POZOSTAŁE KARTY

VISA Classic - dolarowa i złotowa

Są to międzynarodowe karty płatnicze debetowe, tzn. że można nimi dokonywać transakcji do wysokości salda specjalnych rachunków obsługujących karty Visa Classic. Transakcje bezgotówkowe i wypłaty gotówki obciążają na bieżąco rachunek - złotowy lub dolarowy - w zależności od tego, którą kartą została dokonana transakcja.

Posiadaczem kart Visa Classic może być osoba fizyczna krajowa lub zagraniczna, w tym także osoba krajowa, która ukończyła 13. rok życia.

Zalety kart:

 • proste w użyciu - do zawarcia transakcji wystarczy złożenie podpisu na pokwitowaniu,
 • wygodne - Posiadacz nie musi nosić przy sobie dużych sum pieniędzy, w każdej chwili dysponuje całością środków znajdujących się na rachunkach kart,
 • bezpieczne - w przypadku zagubienia lub kradzieży kart, Bank niezwłocznie po zgłoszeniu telefonicznym blokuje możliwość ich użycia przez inne osoby i wystawia nową kartę,
 • Bank oferuje również możliwość dodatkowego zabezpieczenia transakcji dokonanych kartami bez wiedzy i zgody klienta - odpowiedzialność Banku może wtedy obejmować wszystkie transakcje dokonane bez winy Posiadacza lub Użytkownika przed zgłoszeniem utraty karty.

Sposób uzyskania kart:

 • wypełnić i złożyć w oddziale wniosek o wydanie karty złotowej lub dolarowej albo o obie karty,
 • zdeponować kwotę gwarancyjną w wysokości 500 zł
  (osoby posiadające w Banku Eurokonto przez okres 6 miesięcy lub rachunek bieżący przez okres 12 miesięcy są zwolnione z tej kwoty),
 • w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, Bank wysyła do wnioskodawcy zawiadomienie o otwarciu lub odmowie otwarcia rachunku karty i przyznaniu karty Visa Classic,
 • gdy odpowiedź Banku jest pozytywna wnioskodawca powinien zgłosić się celem otwarcia rachunku karty złotowego lub dolarowego (pierwsza minimalna wpłata wynosi odpowiednio 150 zł lub 150 USD).

Opłaty i prowizje

 • roczna opłata za kartę złotową: 40 zł
 • roczna opłata za kartę walutową: równowartość 10 USD
 • użytkowanie karty przez posiadacza karty dodatkowej: bez prowizji
 • wypłaty gotówkowe dokonane poza krajowymi jednostkami Banku Pekao SA: 4% wypłacanej kwoty, nie mniej niż 4,50 zł (karta walutowa - równowartość min. 1 USD)
 • transakcje bezgotówkowe: bez prowizji
 • opłata za zabezpieczenie transakcji złotową kartą: 2,40 zł miesięcznie
 • opłata za zabezpieczenie transakcji dolarową kartą: 0,50 USD miesięcznie

Obsługa Klientów

tel. 0-801 324 324 lub +48 (42) 683 83 24

 

Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt