Zmiany w Taryfie prowizji i opłat - Bank Pekao S.A.

 

Zmiany w Taryfie prowizji i opłat rachunków

Informujemy, że od 1 września 2021 r. wprowadzamy zmiany dotyczące opłat i prowizji.
Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi zmianami. Niektóre z nich wskazaliśmy też niżej.

Główne zmiany jakie wprowadzamy

Konta osobiste

 • wprowadzamy korzystną zmianę w Koncie Przekorzystnym – zniesienie opłaty za prowadzenie konta oraz obniżamy opłatę do 0 zł dla Eurokont: Junior, OK, Start, Podstawowe, Mobilne, Optymalne, oraz obniżamy do 13 zł dla Eurokonta Max.
 • upraszczamy taryfę kont w obsłudze (nie znajdujących się już w aktualnej ofercie sprzedażowej) dzieląc je na 7 grup cenowych i ujednolicamy wysokość opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku w ramach poszczególnych grup, co w przypadku niektórych rachunków oznacza podniesienie opłaty. 

Konta Walutowe

 • wprowadzamy nową konstrukcję opłaty miesięcznej za prowadzenie Kont Walutowych w EUR, CHF, USD i GBP. Opłata została uzależniona od wysokości salda na rachunku i rodzaju waluty. 

  Nie pobieramy opłaty za prowadzenie Konta Walutowego, jeżeli saldo na tym rachunku jest niższe niż 20 tys. jednostek waluty lub wykonają Państwo co najmniej 1 polecenie przelewu wewnętrznego na zasadach opisanych w taryfie.

Karty debetowe

 • przypisujemy karty wydawane do konta (karty debetowe) do jednej z dwóch grup: standardowych kart płatniczych debetowych i złotych kart płatniczych debetowych.
 • zmieniamy opłaty za miesięczną obsługę standardowych kart płatniczych wydawanych do kont, o które nie zawieramy już nowych umów, i warunek obniżający tę opłatę –  min. 4 transakcje bezgotówkowe wykonane daną standardową kartą płatniczą debetową wydaną do konta. 

  Co jeszcze powinni Państwo wiedzieć o tej opłacie?
  Dla rachunków, do których wydano więcej niż jedną kartę, warunkiem zwolnienia z opłaty za obsługę karty jest wykonanie określonej minimalnej liczby transakcji, każdą kartą odrębnie.
   
 • dla kart debetowych wydanych do 30.09.2019 r. wprowadzamy opłatę za wznowienie karty z niestandardową szatą graficzną (karta z wybranym przez Państwa wizerunkiem z wyjątkiem kart debetowych do Konta Przekorzystnego dla posiadaczy, którzy nie ukończyli 26 lat, Konta Świat Premium, Konta Prvate Banking, kart World Elite Debit Mastercard, a także kart Visa Debit Gold wydanych do kont, o które nie zawieramy już nowych umów). Jeżeli nie chcą Państwo ponosić opłaty za kartę z wizerunkiem, przed wznowieniem karty należy zgłosić w oddziale banku chęć zamiany wizerunku karty na standardowy. 
 • zmieniamy zasadę pobierania opłaty za duplikat karty: pierwszy duplikat w okresie ważności karty jest bezpłatny, za każdy kolejny opłata wynosi 10 zł.
 • wprowadzamy opłatę za obsługę transakcji bezgotówkowych i gotówkowych z przewalutowaniem dokonanych standardową kartą płatniczą debetową i złotą kartą płatniczą debetową w walucie innej niż waluta rachunku w wysokości 1% od kwoty transakcji. Opłata nie dotyczy kart z funkcją wielowalutową (Mastercard Debit FX, Mastercard Debit Gold FX) oraz Mastercard PeoPay KIDS i World Debit Mastercard. 

Polecenia przelewu

 • zmniejszamy liczbę różnych stawek opłat za polecenia przelewów realizowane w poszczególnych kanałach (oddział banku/placówka partnerska, konsultant, usługa bankowości elektronicznej Pekao24, w tym aplikacja PeoPay).
 • podwyższamy opłaty za zwykłe polecenia przelewu składane w oddziale banku i przez konsultanta w wybranych kontach.

  Aby uniknąć opłaty, proponujemy zlecanie zwykłych poleceń przelewu w usłudze bankowości elektronicznej – serwisie internetowym Pekao24 lub aplikacji PeoPay, gdzie opłaty za polecenia przelewu wewnętrznego są bezpłatne, a za zwykłe polecenia przelewu zewnętrznego zostały obniżone do 0 zł (z wyjątkiem Eurokont Plus i Standard).

Wpłaty i wypłaty gotówki w kasie oddziału

 • zmieniamy opłatę za wpłaty gotówki z 5 zł na 8 zł i wprowadzamy opłatę za wypłatę gotówki w kasie 8 zł.

  Co jeszcze powinni Państwo wiedzieć o tej opłacie?
  Opłata ta będzie pobierana w przypadku kont prowadzonych bezpłatnie.
  W przypadku kont, za prowadzenie, których pobieramy opłatę, opłata za wpłatę oraz wypłatę gotówki będzie pobierana (z wyjątkiem: Konta Private Banking oraz Eurokont: VIP, Złote, Premium, Premium Plus, Prestiż, Prestiżowe, Private Banking, Rachunek a’vista w ramach usługi Private Banking, konto Pekao), gdy w chwili składania dyspozycji będą spełnione łącznie poniższe warunki: 
  - kwota wpłaty lub wypłaty gotówki będzie niższa niż 10 tys. zł,
  - w placówce będzie dostępny wpłatomat lub bankomat, 
  - do rachunku będzie wydana karta debetowa lub PeoPay. 
Aby uniknąć opłaty, mogą Państwo skorzystać z szerokiej sieci bankomatów i wpłatomatów Banku Pekao S.A. w całej Polsce.  
Mogą Państwo zapłacić mniej, wypłacając i wpłacając gotówkę w punktach usługowo – handlowych.

Wybrane nowe opłaty

 • wprowadzamy opłatę za realizację przez bank dyspozycji ustanowienia i zmiany pełnomocnictwa, 
 • wprowadzamy opłatę za zmianę limitów w oddziale banku lub przez konsultanta dotyczących poleceń przelewów oraz wypłat gotówki kartą debetową.

  Jeśli konieczna jest zmiana kwoty limitu przelewu można ją łatwo, szybko i bezpłatnie zmienić w bankowości elektronicznej Pekao24 i aplikacji PeoPay.
   
 • wprowadzamy opłatę za ustanowienie lub modyfikację danych do przelewu zdefiniowanego za pośrednictwem konsultanta. 

  Aby jej uniknąć, proponujemy korzystanie z usługi bankowości elektronicznej serwisu internetowego Pekao24 lub aplikacji PeoPay.

Nowe usługi

Z myślą o bezpieczeństwie i wsparciu osób powyżej 60 roku życia zachęcamy do korzystania z przygotowanej dla Państwa Internetowej Strefy Seniora dostępnej na www.pekao.com.pl/strefaseniora. Znajdą tam Państwo wiele porad dotyczących załatwienia codziennych spraw bankowych bez konieczności wizyty w oddziale, gdzie np. transakcje wpłat i wypłat gotówki i przelewy wiążą się z prowizjami.

Pozostałe

Zmieniamy też układ Taryfy i wprowadzamy zmiany redakcyjne.

Gdzie uzyskają Państwo dodatkowe informacje

W zakładce Pliki do pobrania znajdą Państwo Taryfę obowiązującą od 1.09.2021r.

Jeżeli będą Państwo potrzebowali więcej informacji, prosimy o kontakt z pracownikami naszych placówek lub pod pod numerem telefonu: +48 519 222 222 (opłaty według cenników operatorów). Zachęcamy również do kontaktu za pomocą czatu, który jest dostępny na stronie do logowania lub po zalogowaniu się do usługi bankowości elektronicznej Pekao24 i aplikacji PeoPay.
Jeśli zgadzają się Państwo na te zmiany nie muszą Państwo nic robić.

Co mogą Państwo zrobić, jeżeli nie zgadzają się ze zmianami, które wprowadzamy

 • złożyć do nas pisemne oświadczenie o sprzeciwie wobec wprowadzanych zmian. Oświadczenie powinni Państwo złożyć przed dniem wejścia w życie zmian. Złożenie przez Państwa takiego oświadczenia oznacza, że z dniem poprzedzającym dzień wejście w życie zmian Państwa umowa o dany produkt wygaśnie.  Nie ponosicie Państwo przy tym żadnych kosztów,
 • wypowiedzieć umowę (bez ponoszenia opłat) w każdym momencie przed dniem wejścia w życie proponowanych zmian. Umowa ulegnie rozwiązaniu  w dniu, który Państwo wskażą. Ten dzień powinien się mieścić w okresie od daty otrzymania przez Państwa niniejszego pisma do dnia wejścia w życie zmian.

Jeżeli do dnia wejścia w życie zmian nie złożą Państwo pisemnego oświadczenia o braku akceptacji wprowadzanych zmian ani nie wypowiedzą umowy,  zmiany będą uważane za przyjęte i obowiązujące.

 

Zmiany w Taryfie prowizji i opłat kart kredytowych, obciążeniowych i przedpłaconych

Od 1 września 2021 r. wprowadzamy zmiany w Taryfie prowizji i opłat bankowych w zakresie dotyczącym kart kredytowych, obciążeniowych i przedpłaconych.
Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi zmianami wymienionymi w Plikach do pobrania. Niektóre z nich wskazaliśmy też niżej.

Główne zmiany jakie wprowadzamy

Karty kredytowe

 • podnosimy opłatę roczną za kartę, która będzie wynosić:

Aby uniknąć opłaty, wystarczy aktywnie korzystać z karty kredytowej i spełnić określony - w zależności od rodzaju karty - warunek wysokości obrotów wymagany do zwolnienia z opłaty w 100%. Ze szczegółami zapoznają się Państwo w Taryfie prowizji i opłat.

 • znosimy możliwość zwolnienia z 50% opłaty rocznej po osiągnięciu określonych obrotów na karcie. Zmiana dotyczy kart: Pekao VISA Credit Silver, Pekao Mastercard Credit Silver, Pekao Mastercard Fundacja Na Ratunek Dzieciom, Pekao VISA Credit Gold, Pekao Mastercard Credit Gold, Pekao Mastercard Maltańska, Pekao Mastercard Platinum, Pekao VISA Platinum, Elektroniczna karta kredytowa VISA Regata, Pekao Mastercard Credit. Ta zmiana wejdzie w życie 01.09.2022 r. Nadal mogą Państwo korzystać ze zwolnienia 100% opłaty za kartę.
 • podnosimy opłatę miesięczną za obsługę karty kredytowej Elastycznej, która wynosić będzie 3,90 zł oraz zmieniamy warunek zwolnienia z opłaty. Aby uniknąć opłaty, wystarczy wykonać 4 transakcje gotówkowe lub bezgotówkowe kartą w cyklu rozliczeniowym.
 • wprowadzamy opłatę 5,00 zł za wznowienie karty z niestandardową szatą graficzną (karta z wybranym przez Państwa wizerunkiem) dla kart kredytowych wydanych do 30.09.2019 r. Jeżeli korzystają Państwo z takiej karty, ale nie chcą ponosić tej opłaty, przed wznowieniem karty powinni Państwo zgłosić w oddziale banku lub na infolinii chęć zamiany wizerunku karty na standardowy.
 • zmieniamy zasadę pobierania opłaty za duplikat karty: pierwszy duplikat w okresie ważności karty jest bezpłatny, za każdy kolejny opłata wynosi 10 zł.
 • podnosimy opłatę za polecenie przelewu wewnętrznego z limitu kredytowego karty kredytowej na rachunek klienta prowadzony w banku.
 • wprowadzamy opłatę 10 zł za przygotowanie duplikatu PIN w formie papierowej.
  Zachęcamy do korzystania z opcji bezpłatnej - odsłuchania PIN przez telefon.

Karty obciążeniowe

 • podnosimy opłaty roczne za karty. Opłaty będą wynosić: EUROKARTA – 90,00 zł; KARTA VISA CONCERTO – 90,00 zł; ZŁOTA EUROKARTA oraz ZŁOTA KARTA VISA CONCERTO w zależności od oferty, w ramach której została wydana karta – od 120,00 zł do 299,00 zł.

Pozostałe ważne zmiany dotyczące kart kredytowych oraz kart obciążeniowych

 • ujednolicamy i podnosimy wysokość opłaty za wypłatę gotówki z bankomatu.
 • wycofujemy z oferty usługę zabezpieczenia transakcji kartą. Dyspozycje złożone do 31.08.2021 r. (włącznie) będziemy realizować na dotychczasowych zasadach.

Karty przedpłacone

 • podwyższamy opłaty roczne za kartę (obsługa karty płatniczej posiadacza), które będą wynosić: KARTA VISA CLASSIC (złotowa) 55,00 zł oraz KARTA VISA CLASSIC (dolarowa) 14,00 USD,
 • ujednolicamy i podnosimy wysokość opłaty za wypłatę gotówki z bankomatu,
 • wycofujemy usługę zabezpieczenie transakcji kartą. Dyspozycje złożone do 31.08.2021r. (włącznie) będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

Gdzie uzyskają Państwo dodatkowe informacje

W zakładce Pliki do pobrania znajdą Państwo Taryfę obowiązującą od 1.09.2021r.

Jeżeli będą Państwo potrzebowali więcej informacji, prosimy o kontakt z pracownikami naszych placówek lub pod numerem telefonu: +48 519 222 222 (opłaty według cenników operatorów). Zachęcamy również do kontaktu za pomocą czatu, który jest dostępny na stronie do logowania lub po zalogowaniu się do usługi bankowości elektronicznej Pekao24 i aplikacji PeoPay.
Jeśli zgadzają się Państwo na te zmiany nie muszą Państwo nic robić.

Co mogą Państwo zrobić, jeżeli nie zgadzają się ze zmianami, które wprowadzamy:

 • złożyć do nas oświadczenie o sprzeciwie wobec wprowadzanych zmian. Oświadczenie powinni Państwo złożyć przed dniem wejścia w życie zmian. Złożenie przez Państwa takiego oświadczenia oznacza, że z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian Państwa umowa o dany produkt wygaśnie. Nie poniosą Państwo przy tym żadnych kosztów.
 • wypowiedzieć umowę (bez ponoszenia opłat) w każdym momencie przed dniem wejścia w życie proponowanych zmian. Umowa ulegnie rozwiązaniu w dniu, który Państwo wskażą. Ten dzień powinien się mieścić w okresie od daty otrzymania przez Państwa tego pisma do dnia wejścia w życie zmian.

 

Jeżeli do dnia wejścia w życie zmian, tzn. 1 września 2021 r. nie złożą Państwo oświadczenia o braku akceptacji wprowadzanych zmian ani nie wypowiedzą umowy, zmiany będą uważane za przyjęte i obowiązujące.

 

Zmiany w Taryfie prowizji i opłat kredytów i pożyczek

Informujemy, że od 1 września 2021 r. wprowadzamy zmiany dotyczące opłat i prowizji.
Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi zmianami. Niektóre z nich wskazaliśmy też niżej.

Główne zmiany jakie wprowadzamy

Kredyt mieszkaniowy

 • Zmieniamy wysokość opłaty za:
  - zmianę warunków umowy na wniosek kredytobiorcy,
  - wystawienie zaświadczenia o wysokości zadłużenia i lub spłaconych odsetek na wniosek klienta.

  Dla wniosków złożonych w oddziale banku lub Placówce Partnerskiej opłata będzie wyższa. Po umożliwieniu złożenia wniosku za powyższe czynności za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej (przez konsultanta) oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej (PekaoInternet, bankowość mobilna PeoPay) opłata będzie niższa. 
  •  
 • Zmieniamy wysokość prowizji za podwyższenie kwoty kredytu budowlano – hipotecznego. 
 • Zmieniamy wysokość prowizji za prolongatę spłaty kredytu.
 • Usunęliśmy niektóre opłaty np. dot. konwersji na Eurokonto Hipoteczne plus, opłaty za rozpatrzenie wniosku o kredyt mieszkaniowy. 

Pożyczka Ekspresowa

 • Zmieniamy wysokość opłaty za: 
  - zmianę warunków umowy na wniosek kredytobiorcy, 
  - wystawienie zaświadczenia o wysokości zadłużenia / historii spłaty pożyczki. 

  Dla wniosków złożonych w oddziale banku lub Placówce Partnerskiej opłata będzie wyższa. Po umożliwieniu złożenia wniosku za powyższe czynności za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej (przez konsultanta) oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej (PekaoInternet, bankowość mobilna PeoPay) opłata będzie niższa.

Kredyt studencki

 • Zmieniamy wysokość opłaty za: 
  -  zmianę warunków umowy na wniosek kredytobiorcy, 
  - wystawienie zaświadczenia o posiadanym lub spłaconym kredycie. 

  Po umożliwieniu złożenia wniosku za powyższe czynności za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej (przez konsultanta) oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej (PekaoInternet, bankowość mobilna PeoPay) opłata będzie niższa. 

Pozostałe

 • Zmieniamy też układ Taryfy i wprowadzamy zmiany o charakterze redakcyjnym, który doprecyzowuje lub porządkuje dotychczasowe zapisy.

Gdzie uzyskają Państwo dodatkowe informacje

W zakładce Pliki do pobrania znajdą Państwo Taryfę obowiązującą od 1.09.2021r.
Jeżeli będą Państwo potrzebowali więcej informacji, prosimy o kontakt z pracownikami naszych placówek lub pod numerem telefonu: +48 519 222 222 (opłaty według cenników operatorów). Zachęcamy również do kontaktu za pomocą czatu, który jest dostępny na stronie do logowania lub po zalogowaniu się do usługi bankowości elektronicznej Pekao24 i aplikacji PeoPay. 
Jeśli zgadzają się Państwo na te zmiany nie muszą Państwo nic robić.
 

Co mogą Państwo zrobić, jeżeli nie zgadzają się ze zmianami, które wprowadzamy:

Złożyć do nas w terminie 30 dni – dla kredytów hipotecznych, kredytów budowlano - hipotecznych, limitu kredytowego w Eurokoncie Hipotecznym Plus lub 14 dni - dla pożyczek gotówkowych od otrzymania informacji o zmianie taryfy oświadczenie o braku akceptacji wprowadzanych zmian w taryfie i wypowiedzeniu umowy.
W takim przypadku, do końca upływu okresu wypowiedzenia określonego w umowie kredytowej, będziecie Państwo związani dotychczasowymi stawkami opłat i prowizji określonymi w taryfie.

Jeżeli we wskazanym wyżej terminie nie złożą Państwo oświadczenia o braku akceptacji wprowadzanych zmian oraz nie wypowiedzą Państwo umowy, zmiany uznamy za przyjęte i obowiązujące.