Ubezpieczenie do kredytu mieszkaniowego

Poczucie bezpieczeństwa i pomoc w spłacie kredytu w trudnej sytuacji.

MATERIAŁ MARKETINGOWY

W ofercie banku do 15 października 2019 r. 

możliwość spłaty całości lub części kredytu

4 lata ochrony

suma ubezpieczenia do 700 tys. zł

składka ubezpieczenia doliczana jest do raty kredytu

Możliwość spłaty rat Twojego kredytu przez Ubezpieczyciela:
  • nawet do 12 rat w przypadku utraty pracy lub czasowej niezdolności do pracy,
  • spłata całości lub części kredytu w przypadku śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku.

Zakres ochrony zależy od źródła dochodu, jaki uzyskujesz.
Wygoda i minimum formalności - wystarczy podpis na polisie przy zawieraniu umowy o kredyt mieszkaniowy.
DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowe zasady świadczenia ochrony ubezpieczeniowej, w tym .m.in. zakres ochrony, zasady ustalania składki ubezpieczeniowej, zdarzenia objęte ubezpieczeniem wraz z limitami  kwotowymi świadczeń oraz wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczycieli  określone są w „Warunkach Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Dochodu oraz Zgonu w Następstwie  Nieszczęśliwego Wypadku dla Kredytobiorców Kredytów Mieszkaniowych”, dostępnych w oddziałach banku oraz ponizej w Plikach do pobrania.
Przed przystąpieniem do ubezpieczenia zapoznaj się z pełną treścią Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, z treścią Karty Produktu, a w przypadku ubezpieczenia majątkowego dodatkowo z dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym.
Umowę ubezpieczenia może zawrzeć wyłącznie osoba fizyczna, która uzyska pozytywny wynik Ankiety potrzeb klienta.
Rola Banku Pekao S.A.: Agent Ubezpieczeniowy STU ERGO Hestia S.A.*
* Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, przy ul. Hestii 1, 81-731 Sopot, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024812; NIP 585-000-16-90, o kapitale zakładowym 196.580.900 zł, który został opłacony w całości.
Tryb zgłaszania roszczeń: ERGO HESTIA S.A.
Zgłoś zdarzenie telefonicznie pod numerem infolinii: 58 559 40 40 lub 801 112 075. Ubezpieczyciel oddzwoni do Ciebie i poinformuje o wymaganej dokumentacji lub, zgłoś zdarzenie pisemnie na adres:  Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. ul. Hestii 1, 81-731 Sopot.
Formularz zgłoszenia roszczenia otrzymasz w oddziale banku

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.