Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

PEKAOBIZNES24

PekaoBiznes24 jest nowoczesnym systemem bankowości internetowej, ułatwiającym zarządzanie środkami finansowymi. Usługa ta daje możliwość rozliczeń w trybie on-line przez cały dzień roboczy pomiędzy Klientami korporacyjnymi posiadającymi system w Banku Pekao S.A., a także zapewnia atrakcyjne czasy rozliczeń z kontrahentami posiadającymi rachunki w innych bankach. Dzięki PekaoBiznes24 będą Państwo mogli dokonywać transakcji z partnerami biznesowymi oraz złożonych operacji finansowych bez względu na czas i miejsce.

Główne korzyści dla Klienta korporacyjnego:

 • praca w trybie on-line - aktualna informacja o saldzie na rachunkach (bieżących, depozytowych i kredytowych) oraz statusie przesłanych transakcji,
 • atrakcyjna platforma do najszybszych rozliczeń z partnerami biznesowymi -możliwość rozliczeń w trybie online przez cały dzień roboczy,
 • zastosowanie najnowszych metod zabezpieczania systemu (szyfrowanie transmitowanych danych, podpis elektroniczny na karcie procesorowej, nowoczesne systemy identyfikacji użytkowników w kontaktach z Bankiem,
 • możliwość wybrania rodzaju otrzymywanych powiadomień i informacji, stały kontakt z doradcą dzięki poczcie elektronicznej,
 • efektywność i łatwość obsługi,
 • idealne dopasowanie systemu do procedur firmy i zachodzących w niej procesów.

System bankowości internetowej PekaoBiznes24 zapewnia swobodny i bezpieczny dostęp do rachunków firmy przy jednoczesnej gwarancji najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych i zasobów finansowych swoich Klientów.
System bankowości internetowej PekaoBiznes24 posiada kompleksowe i spójne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa w każdym obszarze mającym wpływ na działanie systemu:

 • zabezpieczenia infrastruktury,
 • zabezpieczenia organizacyjne,
 • zabezpieczenia techniczne,
 • bezpieczny dostęp do systemu,
 • autoryzacja przesyłanych dyspozycji,
 • bezpieczne technologie internetowe.
Ostrzeżenie przed próbami dokonania transakcji oszukańczych z rachunków bankowych przedsiębiorców
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Powołując się na komunikat opublikowany przez Związek Banków Polskich, Bank Pekao S.A. ostrzega przed próbami dokonania transakcji oszukańczych z rachunków bankowych przedsiębiorców, które mają miejsce w niektórych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Próby takie mogą mieć miejsce również w Polsce.

Przestępcy podszywając się pod osoby z kierownictwa przedsiębiorstwa, bardzo często Prezesa Zarządu, kontaktują się za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej z działem finansowo-księgowym w celu zlecenia wykonania wysokokwotowego polecenia przelewu "w trybie pilnym", które wynika z realizacji strategicznego projektu np. zakupu innego przedsiębiorstwa, potrzeby uregulowania przeterminowanego zobowiązania przedsiębiorstwa lub innych strategicznych przedsięwzięć o najwyższym priorytecie.

Z informacji uzyskanych od zagranicznych partnerów ZBP wynika, że odnotowano również przypadki podszywania się pod członka kierownictwa grupy kapitałowej, który kontaktował się ze swoją zagraniczną filią w celu zlecenia wykonania transakcji oszukańczej.

Wyłudzone w ten sposób środki natychmiast są transferowane poza granice kraju. Proceder ten w ostatnim okresie bardzo się nasilił, a w jego wyniku poszkodowanych zostało wiele firm poza granicami naszego kraju.

W związku z powyższym, za Radą Bezpieczeństwa Banków ZBP przypominamy, że:

 • każdy przedsiębiorca powinien weryfikować okresowo poziom uprawnień i limitów osób uprawnionych do wykonywania transakcji finansowych w jego imieniu;
 • wysokokwotowe zlecenia płatnicze powinny być autoryzowane przez drugą osobę, przełożonego lub osobę niepodlegającą osobie zlecającej przelew (tzw. autoryzacja na drugą rękę);
 • zlecenia płatnicze wykonywane na podstawie rozmowy telefonicznej stanowią bardzo wysokie ryzyko podszycia się przez osobę zlecającą pod osobę z kierownictwa przedsiębiorstwa;
 • dyspozycje mailowe, szczególnie dotyczące wykonania wysokokwotowego zlecenia płatniczego, powinny być przedmiotem dodatkowej weryfikacji, należy pamiętać, że adres mailowy nie stanowi potwierdzenia tożsamości nadawcy;
 • w przypadku zlecenia wykonania takiego polecenia przelewu, uprawniona osoba powinna natychmiast skontaktować się ze swoim bankiem oraz powiadomić organy ścigania. W takich sytuacjach czas jest krytycznym czynnikiem dla podjęcia skutecznych działań po stronie banków oraz przez organy ścigania.
Powrót do listy  
Ostrzeżenie przed niebezpiecznymi wiadomościami e-mail
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Bank Pekao S.A. ostrzega przed niebezpiecznymi wiadomościami e-mail, mogącymi być próbą wyłudzenia środków, a które w swojej treści zawierają informacje na temat:

 • zwrotu środków błędnie przekazanych na Państwa rachunek bankowy,
 • żądań opłat,
 • uregulowania płatności z tytułu niezapłaconych opłat,
 • i podobne.

Prosimy o zachowanie najwyższej ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do wiadomości e-mail zawierających podobne żądania.

W ostatnim czasie cyberprzestępcy rozsyłają tego typu fałszywe wiadomości, a ich treść ma przede wszystkim nakłonić do otwarcia dołączonego załącznika lub skorzystania z zawartego w niej linku. Wiadomości są przygotowane w ten sposób, że sprawiają wrażenia autentycznych, mogą jednak zawierać niebezpiecznego trojana (złośliwe oprogramowanie), który może zainstalować się na komputerze już podczas próby otwarcia załącznika lub linku. Dzięki niemu cyberprzestępcy:

 • mogą zaprezentować użytkownikowi sfałszowane informacje nakłaniając go tym samym do podjęcia działań (np. wykonania zlecenia przelewu),
 • mogą uzyskać możliwość śledzenia działań na komputerze użytkownika,
 • lub w skrajnym przypadku będą próbować przejąć kontrolę nad komputerem, a w konsekwencji również nad dostępem do systemów bankowości elektronicznej.

W przypadku podejrzenia otrzymania i ewentualnego uruchomienia załącznika z wiadomości e-mail zdecydowanie zalecamy:

 • zmianę haseł do systemu bankowości elektronicznej z wykorzystaniem innego, bezpiecznego komputera,
 • przeprowadzenie stosownej kontroli komputera pod kątem występowania złośliwego oprogramowania systemem antywirusowym. 

Pamiętaj!

 • Nie używaj do logowania adresu lub linku podesłanego w wiadomości e-mail. Bank nigdy nie prosi
  o podanie pełnego hasła do serwisu internetowego.
 • Nie podawaj poufnych informacji na stronach przypominających swoim wyglądem strony Banku.
 • Dołóż szczególnej staranności w zweryfikowaniu nadawcy korespondencji e-mail, która budzi Twoją wątpliwość.

 

Powrót do listy  

Hotline Bankowości Elektronicznej zapewnia dostęp do usług zdalnego wsparcia dla Użytkowników korzystających z systemów bankowości eletronicznej i internetowej dedykowanych dla Klientów Korporacyjnych. Usługi wsparcia odnoszą się do funkcjonalnej, technicznej oraz operacyjnej zdalnej asysty dla Użytkowników Systemów. Zastosowane mechanizmy identyfikacji oraz autentykacji Użytkowników korzystających z Hotline mają na celu dążenie do zapewnienia najwyzszych standardów w odniesieniu do bezpieczeństwa informacji. Celem podstawowym funkcjonowania telefonicznych lini wsparcia jest zapewnienie ciągłości dostępu Klientów Korporacyjnych do elektronicznych kanałów dostępu do Banku.

Nasze usługi świadczymy standardowo w języku polskim i angielskim. Telefoniczne linie wsparcia są dostępne dla Klientów przez całą dobę.

Kontakt:

Infolinia PekaoBiznes24

801 656 776 (koszt każdej minuty rozmowy taki, jak jednego impulsu)

22 591 22 22

mail: pekaobiznes24@pekao.com.pl

Lista obsługiwanych kart procesorowych ze sterownikami oraz rekomendowanych czytników kart procesorowych ze sterownikami:


Komponent systemowy ComarchCryptoProvider - Linux (x32)
image
(16 MB)
Komponent systemowy ComarchCryptoProvider - Linux (x64)
image
(16 MB)

Komponent systemowy ComarchCryptoProvider - MacOS
image
(14 MB)

Komponent systemowy ComarchCryptoProvider - Windows
image
(17 MB)

CSC 2.2.1.20
image
(32,4 MB)

CSC 2.2.1.19
image
(33,1 MB)

CSC 2.2.1.18
image
(33,1 MB)

CSC 2.2.1.16 TERMINAL
image
(33,1 MB)

GemPC Twin image (1,14 MB)

Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt