Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

KREDYT "UNIA"

Kredyt "Unia" - nowa perspektywa finansowa

Kredyt "Unia" jest kredytem inwestycyjnym przeznaczonym dla tych Klientów Banku Pekao SA (firmy, jednostki samorządu terytorialnego), którzy w związku z realizacją projektów inwestycyjnych ubiegają się o dotacje z funduszy Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków międzynarodowych.

Przedmiot kredytowania
Kredytem "Unia" możesz sfinansować projekty inwestycyjne, realizowane w ramach programów strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów finansowanych z bezzwrotnych środków międzynarodowych np. Mechanizm Norweski, Mechanizm EOG.
Wymagany jest minimum 10% udział własny od wartości netto projektu inwestycji. Podatek VAT musi być sfinansowany przez inwestora z innych środków, własnych albo pożyczonych.

Kwota kredytu
Kwota jest uzależniona od potrzeb kredytobiorcy oraz przedmiotu inwestycji.

Okres kredytowania
Kredyt może być udzielony na okres 10 lat.

Waluta kredytu
Kredyt udzielany jest w PLN, USD, EUR.

Korzyści dla Klienta: 

  • promesa ważna aż 9 miesięcy,
  • do czasu otrzymania kwoty wsparcia ze środków unijnych brak konieczności angażowania przez przedsiębiorcę środków własnych w kwocie większej niż wymagany udział własny,
  • zabezpieczenie spłaty kredytu w formie przelewu na Bank wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu inwestycyjnego, zawartej pomiędzy przedsiębiorcą i instytucją wdrażającą dane działanie ze środków pomocowych,
  • możliwość odpisania odsetek od podatku,
  • miesięczne odliczenia amortyzacji od podatku,
  • dogodny system spłaty.
Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt