Finansowanie preferencyjne

Kredyt z gwarancją
EFI PFG

Gwarancje dla kredytów obrotowych i inwestycyjnych

zabezpieczenie 70% wartości kredytu
umożliwia obniżenie marży kredytowej
dla kredytów nowych i odnawianych, także na refinansowanie
gwarancja bezpłatna dla klienta
minimum formalności
gwarancja PFG jest dostępna tylko w jednym banku w Polsce – w Banku Pekao

Program zabezpieczania kredytów obrotowych i inwestycyjnych realizowany z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

zabezpieczenie kredytu obrotowego lub inwestycyjnego gwarancja zabezpiecza 60% kapitału kredytu lub do 80% w przypadku obejmowania kredytu gwarancją bądź podwyższania kwoty kredytu objętego gwarancją w okresie do 30 czerwca 2022 r.
okres zabezpieczenia finansowania
 • Zobacz szczegóły
  • kredytem obrotowym – do 27 miesięcy;  – w przypadku obejmowania gwarancją kredytu obrotowego bądź przedłużania kredytu obrotowego objętego gwarancją w okresie do 30 czerwca 2021 r. do 75 miesięcy
  • kredytem inwestycyjnym – do 120 miesięcy
niski koszt zabezpieczenia opłata prowizyjna w wysokości 0,5% kwoty gwarancji (pobierana rocznie); stawka opłaty prowizyjnej od gwarancji należnej do zapłaty w terminie do 30 czerwca 2022 r. wynosi 0%
brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji
oszczędność czasu wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w banku kredytującym - aktualnie z wykorzystaniem alternatywnych kanałów kontaktu
pomoc de minimis udzielenie kredytu z gwarancją de minimis wiąże się z przyznaniem pomocy de minimis

Zabezpieczanie kredytów inwestycyjnych i obrotowych

zabezpieczenie do 80% kapitału kredytu inwestycyjnego finansowanie kosztów w kwotach brutto
 • Zobacz szczegóły
  Do 30 czerwca 2021 r. możliwość zabezpieczenia również kredytów obrotowych odnawialnych.
bezpłatne zabezpieczenie brak prowizji za udzielenie gwarancji
brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji
oszczędność czasu wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w banku kredytującym
zmniejszenie kosztów kredytu dotacja w postaci dopłaty do oprocentowania kredytu
możliwość zabezpieczenia finansowania instalacji fotowoltaicznych zabezpieczanie finansowania projektów inwestycyjnych o charakterze innowacji proekologicznej lub realizowanych przez firmy innowacyjne.

Zabezpieczanie spłaty limitów faktoringowych.

faktorant przedsiębiorca należący do kategorii MŚP albo będący dużym przedsiębiorcą.
zabezpieczenie do 80% kwoty limitu faktoringowego możliwość zabezpieczania limitu faktoringowego gwarancją w kwocie nieprzekraczającej równowartości 200 milionów złotych. Gwarancja udzielana jest na okres nie dłuższy niż 24 miesiące.
prowizja za udzielenie gwarancji – na rzecz BGK wysokość prowizji jest uzależniona od segmentu klienta oraz okresu limitu faktoringowego.
 • Zobacz szczegóły
  Opłata prowizyjna pobierana jest z góry i naliczana według stawek w wysokości:
  1. dla przedsiębiorcy będącego MŚP
   - na okres limitu faktoringowego do 1 roku – 0,25 %,
   - na okres limitu faktoringowego powyżej 1 roku do 2 lat – 0,55%,2)
  2. dla dużego przedsiębiorcy:
   - na okres limitu faktoringowego do 1 roku – 0,50 %,
   - na okres limitu faktoringowego powyżej 1 roku do 2 lat – 1,15%.
brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji
oszczędność czasu wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w banku kredytującym.

Zabezpieczanie kredytów obrotowych.

kredytobiorca przedsiębiorca będącym średnim albo dużym przedsiębiorcą.
zabezpieczenie do 80% kapitału kredytu możliwość zabezpieczania kredytów obrotowych nieodnawialnych oraz odnawialnych, udzielonych na okres do 24 miesięcy.
prowizja za udzielenie gwarancji – na rzecz BGK wysokość prowizji jest uzależniona od segmentu klienta oraz okresu kredytowania.
 • Zobacz szczegóły

  Opłata prowizyjna pobierana jest z góry i naliczana według stawek w wysokości:

  1. dla średniego przedsiębiorcy:
   - na okres kredytu do 1 roku – 0,25 %,
   - na okres kredytu powyżej 1 roku do 2 lat – 0,55%,
  2. dla dużego przedsiębiorcy:
   - na okres kredytu do 1 roku – 0,50 %,
   - na okres kredytu powyżej 1 roku do 2 lat – 1,15%.
brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji
oszczędność czasu wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w banku kredytującym.

Kredyt energooszczędny

Kredyty dla firm z województwa kujawsko-pomorskiego

preferencyjne warunki cenowe marże kredytowe oraz opłaty i prowizje niższe niż w przypadku standardowych kredytów
finansowanie inwestycji poprawiających efektywność energetyczną przedsiębiorstwa
wsparcie dla projektów które zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym zwiększają efektywność energetyczną o co najmniej 25%
 • Zobacz szczegóły

  Lista projektów:

  • przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, zastosowanie technologii efektywnych energetycznie, poprzez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, energetyczne oraz oświetlenia, a także elementów (lub całych) ciągów  transportowych mediów oraz ciągów transportowych linii produkcyjnych,
  • zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji i użytkowania energii,
  • zastosowanie instalacji i urządzeń technicznych służących poprawie efektywności energetycznej,
  • głęboka i kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów i budynków w przedsiębiorstwach,
  • budowa i przebudowa instalacji OZE wykorzystywanych w przedsiębiorstwach,
  • zastosowanie technologii odzysku energii w przedsiębiorstwach,
  • wprowadzanie  systemów zarządzania energią (o ile beneficjent nie posiada już takiego systemu dotyczącego zarządzania danym komponentem gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa i o ile jest to uzasadnione ekonomicznie), jako integralna część projektów, o których wyżej mowa.
    
energooszczędność finansowanie projektów zmniejszających straty energii, ciepła i wody oraz poprawiających odzysk ciepła w przedsiębiorstwie

Realizacja projektów współfinansowanych z funduszy UE

promesa ważna aż 9 miesięcy
preferencyjne warunki cenowe marże kredytowe niższe niż
w przypadku standardowych kredytów inwestycyjnych
miesięczne odliczenia amortyzacji od podatku
dogodny system spłaty
możliwość dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu w formie przelewu na bank wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu inwestycyjnego

Pożyczki płynnościowe POIR

pożyczki zapewniające finansowanie płynnościowe w celu ograniczenia skutków COVID-19
przeznaczone dla MŚP z województwa dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego
finansowanie do 100% wydatków przedsiębiorcy (w tym VAT)
oprocentowanie pożyczki 0 PLN opłaty i prowizje 0 PLN
finansowanie wiąże się z udzieleniem pomocy publicznej

Kredyt na innowacje technologiczne

Umożliwia finansowanie zakupu oraz wdrożenie nowych technologii

promesa ważna aż 9 miesięcy
finansowanie zakupu oraz wdrożenia nowych technologii
kredyt spłacany częściowo premią technologiczną (środki UE)
termin naboru wniosków do konkursu o premię technologiczną od 01.06.2020 do 30.12.2020 (7 rund naborów)
aktualne informacje o naborze wniosków o dofinansowanie

Dopłaty do oprocentowania BGK

z Funduszu Dopłat do Oprocentowania

dopłaty do oprocentowania Dopłaty do oprocentowania w wysokości 2 punktów procentowych dla mikro, małych i średnich firm oraz 1 punkt procentowy dla pozostałych przedsiębiorstw
poprawa płynności Dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych (w rachunku bieżącym, obrotowych odnawialnych, obrotowych nieodnawialnych) udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19
finansowanie obrotowe Dopłaty do oprocentowania do kredytów obrotowych udzielanych na finansowanie bieżącej działalności firmy
niższy koszt finansowania przez 12 miesięcy BGK pokryje część należnych odsetek kredytu maksymalnie przez okres 12 miesięcy. Umowy o kredyt z dopłatami mogą być podpisywane do 31 grudnia 2020 r.

Kredyt PrzEKOrzystny

Realizacja projektów związanych z instalacją paneli fotowoltaicznych

szybka decyzja kredytowa ograniczona ilość dokumentów
dogodne zabezpieczenie spłaty kredytu kredyt zabezpieczony jedynie gwarancją BiznesMax
dodatkowa korzyść dla klienta zwrot kosztów odsetek od kredytu za okres pierwszych trzech lat finansowania (maksymalnie odsetki do 5% kwoty kapitału kredytowego)
status prosumenta dla firm MSP możliwość wykorzystania nadwyżek wyprodukowanej energii w okresie 12 miesięcy
dodatkowa możliwość zabezpieczenia kredytu
bezpłatne zabezpieczenia
minimum formalności brak wymogu składania dodatkowych dokumentów dotyczących gwarancji
gwarancja dostępna także dla startupów
oszczędność czasu wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w banku kredytującym

Kredyty z linii ESIF SILESIA dla firm z województwa śląskiego

preferencyjne warunki cenowe
 • Zobacz szczegóły

  marże kredytowe oraz opłaty i prowizje niższe niż w przypadku standardowych kredytów

okres kredytowania 12 miesięcy ‑ 10 lat
minimum formalności brak wymogu składania dodatkowych dokumentów do Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego
oszczędność czasu wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w banku kredytującym

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję