Finansowanie działalności

Wniosek kredytowy online

Zawnioskuj online o finansowanie dla firm

do 300 000 PLN
od 12 do 60 miesięcy
(w zależności od wybranego produktu)
zabezpieczenie gwarancją de minimis
stawiamy na bezpieczeństwo danych
szybka decyzja kredytowa
 • Zobacz szczegóły

  Po złożeniu wniosku bank dokonuje analizy dokumentów i podejmuje decyzję kredytową.

elektroniczna autoryzacja wniosku
 • Zobacz szczegóły

  Możesz wybrać jeden z 5 dostępnych sposobów weryfikacji wniosku:
  - logowanie do PeoPay,
  - logowanie do Pekao24,
  - logowanie do innego banku,
  - przelew weryfikacyjny,
  - wideoweryfikacja.

Specjalizacja sektorowa

finansowanie strategicznych inwestycji
ekonomiczne analizy sektorowe
udział merytoryczny w działaniach branżowych kongresy, konferencje, targi, webinary

Kredyt w rachunku bieżącym

Finansowanie potrzeb obrotowych bezpośrednio z rachunku klienta

kredyt ma charakter odnawialny
wsparcie bieżącej płynności firmy
kontrola kosztów
lepsza pozycja negocjacyjna z dostawcami

finansowanie potrzeb obrotowych bezpośrednio z rachunku klienta

kredyt ma charakter odnawialny
 • Zobacz szczegóły
  • dostępny w rachunku bieżącym Twojej Firmy - wykorzystujesz środki z kredytu, a każda wpłata na rachunek spłaca kredyt 
  • maksymalny okres kredytowania to 18 miesięcy i można go wydłużać na kolejne okresy
wsparcie bieżącej płynności firmy
 • Zobacz szczegóły

  Ty decydujesz, kiedy i w jakim zakresie chcesz skorzystać z dodatkowych środków w ramach przyznanego kredytu w rachunku bieżącym opartym o WIRON1M Stopa Składana – na płatności z faktury, podatki i inne krótkoterminowe potrzeby finansowe firmy a może inny cel związany z działalnością firmy.

lepsza pozycja negocjacyjna z dostawcami
 • Zobacz szczegóły

  dzięki dostępowi do środków w ramach przyznanego kredytu w rachunku bieżącym opartym o WIRON 1M Stopa Składana  możesz spłacić wcześniej swoje zobowiązania wobec dostawców i tym samym wynegocjować korzystne warunki kontraktu

atrakcyjne oprocentowanie
 • Zobacz szczegóły

  wskaźnik referencyjny WIRON 1M Stopa Składana i atrakcyjna marża.

  wskaźnik referencyjny WIRON 1M Stopa Składana jest wyznaczany przez GPW Benchmark S.A. (administratora wskaźnika) zgodnie z Regulaminem Rodziny Indeksów Składanych WIRON. Więcej o wskaźniku WIRON 1M Stopa Składana, w tym jego aktualna wartość na stronie administratora: https://gpwbenchmark.pl/.

Odnawialny kredyt obrotowy

Regulowanie rozliczeń z kontrahentami oraz innymi podmiotami

wsparcie bieżącej płynności firmy
możliwość wyboru waluty finansowania
dostosowanie wykorzystania i spłaty kredytu do przepływów z umów i kontraktów
kredyt ma charakter odnawialny

Nieodnawialny kredyt obrotowy

Finansowanie potrzeb obrotowych

wsparcie bieżącej płynności firmy
możliwość wyboru waluty finansowania
długi okres kredytowania
spłaty dokonywane w ratach

Kredyt inwestycyjny

Finansowanie i refinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych

dopasowanie okresu finansowania do rodzaju i sposobu realizacji inwestycji
wsparcie stymulowania rozwoju firmy
wygodny dobór konstrukcji finansowania
niski wkład własny

Wielocelowy limit kredytowy

Pokrycie potrzeb obrotowych i zabezpieczenie transakcji Klienta

zabezpieczenie na poziomie limitu globalnego
różne produkty dostępne po podpisaniu jednej umowy
swoboda w kształtowaniu zadłużenia
wielowalutowość linii
długi okres kredytowania
spłaty dokonywane w ratach
możliwość poprawy struktury finansowania firmy
prosta forma konsolidacji zobowiązań i obniżenia łącznej kwoty miesięcznych rat
uproszczona analiza kwalifikatorów finansowych
spłaty dokonywane w ratach
możliwość budowania stanów magazynowych
wsparcie dywersyfikacji profilu działalności
wsparcie bieżącej płynności firmy
możliwość wyboru waluty finansowania

Leasing dla małych i średnich firm

Leasing samochodowy

Finansowanie auta nawet w 24h

Leasing samochodów ciężarowych

Finansowanie samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, naczep i przyczep

Leasing maszyn i urządzeń

Finansowanie nowych lub używanych maszyn i urządzeń

Leasing nieruchomości

Możliwość sfinansowania m.in. nieruchomości biurowych (w tym lokali), produkcyjnych czy magazynowych

Leasing sprzętu medycznego

Dla klientów, którzy prowadzą działalność gospodarczą związaną z opieką zdrowotną

Leasing samochodowy

Finansowanie auta nawet w 24h

finalizacja umowy nawet w 1 dzień
leasing bez dokumentów finansowych wystarczy wniosek o leasing, dokumenty finansowe nie są wymagane
brak opłat dodatkowych oferta jest przejrzysta i nie zawiera ukrytych lub dodatkowych opłat
bogata oferta preferencyjnych pakietów ubezpieczeń

Leasing samochodów ciężarowych

Finansowanie zakupu środków transportu drogowego

rejestracja pojazdu w dowolnej lokalizacji użytkowany pojazd może być zarejestrowany w wybranym przez Ciebie rejonie Polski
nowy lub używany środek transportu samochody dostawcze, ciągniki, przyczepy i naczepy; suma wieku i okresu leasingu może wynosić nawet do 8 lat
naczepy i przyczepy dowolnej marki finansujemy wszystkie marki naczep i przyczep
udział własny już od 10% Ty decydujesz o poziomie wkładu własnego na starcie inwestycji
 • Zobacz szczegóły

  jeśli od zakupu środka transportu nie minęło więcej niż 3 miesiące, możesz uwolnić środki własne i korzystać z zalet podatkowych leasingu

bezpieczeństwo umowy leasingu korzystając z Leasingu ciężarowego zyskujesz dostęp do konkurencyjnych stawek ubezpieczeniowych m.in. GAP Truck - ubezpieczenia wartości fakturowej środka transportu

Leasing maszyn i urządzeń

Finansowanie maszyn i urządzeń

finansowanie w PLN i EUR możliwość dopasowania waluty spłaty leasingu do waluty w jakiej osiągane są przychody
finansowanie nowych lub używanych maszyn i urządzeń
opłata wstępna już od 0% możliwość wyleasingowania maszyny lub urządzenia bez ponoszenia kosztów początkowych
ubezpieczenia możliwość skorzystania z bogatej oferty pakietów ubezpieczeń
minimum formalności dokumenty finansowe nie są wymagane
szybka decyzja leasingowa

Leasing nieruchomości

korzystanie z nieruchomości bez potrzeby przeznaczania własnych funduszy
możliwość przeniesienia praw własności nieruchomości na Klienta
raty leasingowe są dostosowane do przychodów Twojej firmy

Wygodny Leasing

Wygodne i elastyczne finansowanie środków trwałych

możliwość kształtowania wysokości rat leasingowych już przy składaniu wniosku leasingowego można wskazać miesiące z wyższą ratą i te, w których opłata ma być niższa
elastyczność możliwość jednorazowego zmniejszenia lub zwiększenia raty leasingowej bez dodatkowych opłat
dopasowanie do potrzeb oraz wsparcie przy zarządzaniu finansami

Leasing sprzętu medycznego

minimum dokumentacji
preferencyjne pakiety ubezpieczeniowe
szybka decyzja leasingowa procedura uproszczona daje gwarancję szybkiej decyzji i realizacji transakcji

Faktoring

Gwarancja wypłaty należności objętej fakturą VAT niezwłocznie po zawarciu umowy

Faktoring pełny (bez regresu)

Zabezpieczenie ryzyka niewypłacalności kontrahentów

szybka zapłata za sprzedane towary/usługi o terminach płatności nieprzekraczających 180 dni
poprawa płynności finansowej
zapewnienie stałego finansowania bieżącej działalności
zmniejszenie kosztów zarządzania należnościami
poprawa konkurencyjności dysponując gotówką można zaproponować kontrahentom lepsze warunki
poprawa dyscypliny płatniczej odbiorców

Faktoring niepełny (z regresem)

Zabezpieczenie ryzyka niewypłacalności kontrahentów

szybka zapłata za sprzedane towary/usługi o terminach płatności nieprzekraczających 120 dni
zapewnienie stałego finansowania bieżącej działalności
zmniejszenie kosztów zarządzania należnościami
poprawa konkurencyjności dysponując gotówką można zaproponować swoim kontrahentom lepsze warunki
poprawa dyscypliny płatniczej odbiorców

Preferencyjny kredyt na skup zbóż i owoców miękkich

z dopłatą do oprocentowania udzielaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

kto może skorzystać z kredytu
 • Zobacz szczegóły

  Z preferencyjnego kredytu na skub zbóż i owoców miękkich może skorzystać Klient:

  1. prowadzący działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu zbóż, obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych, o którym mowa w przepisach o nasiennictwie, skupu lub mrożenia owoców miękkich, jeżeli nabył zboża w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r., nasiona roślin rolniczych od dnia 1 czerwca 2023 r. do 15 października 2023 r. lub owoce miękkie w okresie od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 30 września 2023 r. od:
   a.    producenta rolnego, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, 
   b.    podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu zbóż, skupu owoców miękkich, który nabywa zboża lub owoce miękkie od producenta rolnego, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  2. będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. l, z późn. zm.),
  3. w celu poprawy płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. 
  4. na którym nie ciąży dotąd niezrealizowany obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodna z prawem i z rynkiem wewnętrznym.
    
kredytowana działalność
 • Zobacz szczegóły

  Kredytowaniem objęta jest następująca działalność:

  1. sprzedaż hurtowa zboża i nasion – 46.21.Z, 
  2. sprzedaż hurtowa świeżych owoców i warzyw oraz sprzedaż hurtowa zakonserwowanych owoców i warzyw – 46.31.Z,
  3. konserwowanie owoców poprzez zamrażanie – 10.39.Z.
    
atrakcyjne oprocentowanie
 • Zobacz szczegóły
  • oprocentowanie: WIBOR 3M+marża 2,5%,
  • klient płaci - 2% w skali roku (oprocentowanie stałe przez cały okres kredytowania - do czasu wyczerpania kwoty pomocy),
  • ARiMR płaci - pozostałą część oprocentowania należnego bankowi.
    
kredyt o charakterze pomocowym
 • Zobacz szczegóły
  • maksymalna kwota wszystkich preferencyjnych kredytów na skup zbóż i owoców miękkich dla jednego przedsiębiorcy wynosi 40 mln PLN 
  • łączna kwota kredytów skupowych udzielonych Klientowi nie może przekroczyć:
   - kwoty, za którą zostały skupione zboża w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. – w przypadku Klientów prowadzących działalność w zakresie skupu zbóż lub
   - kwoty, za którą zostały skupione nasiona roślin rolniczych z plantacji nasiennych w okresie od dnia 1 czerwca 2023 r. do 15 października 2023 r. – w przypadku Klientów prowadzących obrót materiałem siewnym roślin rolniczych lub
   - kwoty, za którą zostały skupione owoce miękkie w okresie od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 30 września 2023 r. – w przypadku Klientów prowadzących działalność w zakresie skupu owoców miękkich albo 
   - sumy iloczynu liczby ton skupionych owoców miękkich i kwoty 2000 zł oraz kwoty, za którą zostały skupione owoce miękkie w okresie od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 30 września 2023 r. – w przypadku Klientów prowadzących działalność w zakresie skupu i mrożenia owoców miękkich.
maksymalny okres kredytowania do 18 miesięcy
korzyści dla Klienta
 • Zobacz szczegóły
  • poprawa płynności finansowej
  • kwota kredytu dostosowana do potrzeb płynnościowych
  • stabilizowanie więzi handlowych z kontrahentami
    

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.