Produkty skarbowe

Transakcje natychmiastowej wymiany walut

transakcje wymiany walutowej

atrakcyjne kursy walutowe wygodne sposoby zawierania transakcji
produkty dopasowane do potrzeb klienta parametry transakcji są indywidualnie ustalane z klientem
elastyczność i dostępność możliwość negocjowania kursów walutowych przy spełnieniu minimalnej kwoty nominalnej transakcji

Kontrakt walutowy fx forward

zabezpieczenie przed niekorzystną zmianą kursu walutowego

zabezpieczenie przed ryzykiem zmian kursów walutowych klient ustala dokładny kurs wymiany w przyszłych transakcjach kupna lub sprzedaży waluty
pełna informacja odnośnie kosztów zakupu lub przychodu ze sprzedaży waluty w przyszłości
brak dodatkowych kosztów zawarcia transakcji
możliwe przedterminowe rozliczenie transakcji pozwala na elastyczne dopasowanie momentu rozliczenia do realnego przepływu walutowego
możliwość przedterminowego zamykania transakcji z bankiem

Opcja walutowa Call

Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym

zabezpieczenie przed wzrostem kursu walutowego
możliwość przedterminowej odsprzedaży opcji bankowi
możliwość dostosowania parametrów do potrzeb klienta
zabezpieczenie wybranego przyszłego kursu walutowego
możliwość zakupu waluty po rynkowym lepszym kursie w przypadku gdy opcja nie jest realizowana
pełna informacja o maksymalnym koszcie zakupu waluty

Opcja walutowa Put

Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym

zabezpieczenie przed spadkiem kursu walutowego
możliwość przedterminowej odsprzedaży opcji bankowi
możliwość dostosowania instrumentu do potrzeb klienta
zabezpieczenie wybranego przyszłego kursu walutowego
możliwość sprzedaży waluty obcej po rynkowym, lepszym kursie
pełna informacja o najniższym możliwym kursie po jakim zostanie dokonana sprzedaż waluty

Kontrakt walutowy FX SWAP

Zwrotna wymiana kwot dwóch walut w dwóch określonych datach

elastyczność w zarządzaniu bieżącą płynnością w różnych walutach
brak konieczności zaciągania kredytu w przypadku gdy klient posiada nadwyżki w jednej walucie transakcja umożliwia pokrycie niedoborów w innej walucie
brak dodatkowych kosztów zawarcia transakcji

IRS - Transakcja zamiany stopy procentowej

zabezpieczenie przed ryzykiem stopy procentowej

zabezpieczenie przed ryzykiem zmiany stóp procentowych kupujący IRS zabezpiecza się przed wzrostem stopy procentowej a sprzedający zabezpiecza się
przed jej spadkiem
ułatwienie planowania finansowego ustalenie maksymalnego kosztu finansowania
  • Zobacz szczegóły

    kupujący ustala maksymalny koszt finansowania a sprzedający chroni zwrot z środków

dopasowanie terminów do potrzeb klienta
brak opłat i prowizji
możliwość zamknięcia transakcji przed zapadalnością
indywidualna opieka specjalisty

Transakcja Cap

Zabezpieczenie przed ryzykiem stopy procentowej

zabezpieczenie przed ryzykiem niekorzystnego wzrostu poziomu stóp procentowych powyżej ustalonej kontraktowej stopy CAP
ograniczenie wzrostu kosztu kredytu
ograniczenie kosztu zabezpieczenia do wysokości płaconej premii opcyjnej
możliwość przedterminowego zamykania transakcji Cap

Transakcja Floor

Zabezpieczenie przed ryzykiem stopy procentowej

zabezpieczenie przed ryzykiem niekorzystnego spadku poziomu stóp procentowych
ograniczenie spadku rentowności inwestycji
ograniczenie kosztu zabezpieczenia do wysokości płaconej premii opcyjnej
możliwość przedterminowego zamykania transakcji Floor

Inwestycja dwuwalutowa

instrument lokacyjny o podwyższonej rentowności

możliwość uzyskania ponadprzeciętnych zysków dzięki oprocentowaniu wyższym niż na tradycyjnych lokatach
brak dodatkowych opłat
realizacja indywidualnych strategii klienta dzięki swobodnemu kształtowaniu parametrów transakcji

MiFID

dyrektywa

Dwie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy
Jednolite zasady funkcjonowania rynków finansowych w UE

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.