Bieżąca obsługa

Pakiet na plus

Zdalna obsługa i atrakcyjne warunki cenowe

Rachunki bankowe
 • Zobacz szczegóły
  0 zł za rachunek bieżący w PLN2 
  0 zł za pierwszy rachunek walutowy w jednej z 20 walut (EUR, USD, GBP, CHF, AUD, CAD, CZK, DKK, HUF, JPY, NOK, SEK, RUB, TRY, ZAR, RON, BGN, HRK, CNY, AED)2
  0 zł za rachunek VAT
Przelewy elektroniczne
 • Zobacz szczegóły
  0 zł za przelewy do ZUS i US
  0 zł za przelewy na rachunki Twojej Firmy w Pekao
  1 zł za przelew krajowy w PLN3
  1 zł za przekaz SEPA do krajów EOG4 
   
Karty debetowe
 • Zobacz szczegóły
  0 zł za wydanie kart debetowych
  0 zł za użytkowanie karty debetowej (jeśli zrealizujesz za jej pośrednictwem transakcje za min. 300 zł miesięcznie - jeśli nie spełnisz warunku, pobierzemy 7 zł)
   
Wpłaty i wypłaty gotówki
 • Zobacz szczegóły
  0 zł za wypłaty gotówki w PLN z bankomatów Pekao
  0 zł za wpłaty gotówki w PLN do 10.000,00 zł w bankomatach Pekao posiadających opcję wpłatomatu – powyżej tej kwoty prowizja wynosi 0,2% (min. 10 zł)
   
Bankowość elektroniczna
 • Zobacz szczegóły
  0 zł za PekaoBiznes24 PLATINUM, w tym wiele funkcjonalności związanych z obsługą rachunków i bieżącym zarządzaniem finansami firmy
Opieka dedykowanego doradcy
 • Zobacz szczegóły
  profesjonalne wsparcie dla firm rozpoczynających swoją działalność, jak i bardziej wymagających, działających na szerszą skalę w kraju i współpracujących z zagranicą

Umowa Uniwersalna MSP

zapewnia efektywną obsługę i elastyczny dobór produktów

dobrze dopasowana oferta to niezbędne produkty podstawowe z opcją łatwego dobierania kolejnych produktów wraz z rozwojem firmy
uproszczona dokumentacja jedna umowa do zarządzania różnymi produktami bankowości MŚP i jeden podstawowy regulamin
prosta aktywacja kolejnych produktów w oparciu o wnioski, które można składać online w systemie PekaoBiznes24
mobilność dostęp do PekaoBiznes24 za pośrednictwem komputera, tabletu czy telefonu komórkowego

Przechowywanie środków i przeprowadzanie rozliczeń finansowych

obsługa online możliwość zarządzania rachunkiem w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes24
przyjazne bankowanie dostęp do obsługi we wszystkich oddziałach banku oraz szerokiej sieci bezpłatnych bankomatów własnych
wygodne płatności za granicą inteligentna wielowalutowa karta debetowa powiązana z kilkoma rachunkami w różnych walutach
rachunek płacowy w pakiecie łatwość zachowania przejrzystości i poufności rozliczeń związanych z wynagrodzeniami pracowników
szeroki wachlarz dodatkowych produktów i usług rachunki specjalistyczne, lokaty, wymiana walut, zarządzanie gotówką i wiele innych zapewniają firmie kompleksową obsługę finansową
proste i szybkie procedury

Redukcja ryzyka niestandardowych transakcji

bezpieczeństwo powierzonych środków środki na Rachunku Powierniczym posiadają ustawowy przywilej ochrony
 • Zobacz szczegóły

  środki są chronione przed realizacją tytułów egzekucyjnych i wyłączenie z masy upadłości

zabezpieczenie interesów stron umowy bank sprawuje kontrolę nad wydatkowaniem środków i rozliczeniem transakcji zgodnie z postanowieniami umowy rachunku
rachunek „szyty na miarę” warunki prowadzenia rachunku są indywidualnie negocjowane i dopasowane do potrzeb stron

Do rozliczeń kontraktów handlowych, projektów inwestycyjnych

zabezpieczenie interesów stron umowy bank sprawuje kontrolę nad wydatkowaniem środków i rozliczeniem transakcji zgodnie z postanowieniami umowy rachunku
rachunek „szyty na miarę” warunki prowadzenia rachunku są indywidualnie negocjowane i dopasowane do potrzeb stron

Zachowanie poufności informacji o wysokości wynagrodzeń

automatyzacja wypłat wynagrodzeń obsługa rachunku w bankowości elektronicznej umożliwia integrację z systemem kadrowym firmy, brak konieczności każdorazowego zasilania rachunku płacowego
poufność informacji dostęp do informacji tylko dla wybranych pracowników, z rachunku powiązanego przelewana jest tylko zbiorcza kwota wynagrodzeń
elastyczność rozwiązania możliwość otwarcia kilku rachunków, np. odrębnego do obsługi wynagrodzeń zarządu firmy

Standardowy pakiet dla przedsiębiorstw

w ramach pakietu dostępnych jest wiele produktów rachunek bieżący, karta debetowa oraz bezpieczna bankowość elektroniczna i mobilna PekaoBiznes24
doradca zdalna opieka dedykowanego Doradcy
0 zł za Pakiet jeżeli średnie dzienne saldo na rachunkach bieżących i pomocniczych klienta w danym miesiącu kalendarzowym wyniesie 40 000 zł
0 zł za kartę debetową w przypadku rozliczenia przez Bank transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 300 zł miesięcznie
0 zł za bankowość elektroniczną PekaoBiznes24 LITE zapewnia wszystkie funkcjonalności związane z podstawową obsługą rachunków i bieżącym zarządzaniem finansami firmy

Kompleksowa obsługa transakcyjna

różnorodność produktów i usług dostępnych w pakiecie specjalistyczne produkty i usługi dobierane według potrzeb
indywidualne podejście do potrzeb wszystkie stawki w pakiecie negocjowane indywidualnie

Efektywne gospodarowanie środkami na rachunkach spółki

różne warianty konsolidacji również możliwość wyboru godziny konsolidacji
nieograniczona liczba rachunków liczba rachunków, które mogą być objęte konsolidacją jest nieograniczona
kontrola stanu środków na rachunkach bieżąca kontrola stanu środków w grupie rachunków i lepszy monitoring wydatków
elastyczne zarządzanie w PekaoBiznes24
wspomaganie zarządzania płynnością
kontrola należności uproszczenie i przyspieszenie weryfikacji stanu należnych płatności od poszczególnych kontrahentów
integracja z systemem finansowo-księgowym firmy dostosowanie do indywidualnych wymagań firmy
elektroniczna obsługa
obniżenie kosztów poprzez zwiększenie stopnia zautomatyzowania procesów księgowych
dedykowany rachunek płacowy oddzielny rachunek pomocniczy, służący do obsługi przelewów płacowych
automatyczne zasilanie rachunku płacowego brak konieczności wcześniejszego zasilania rachunku płacowego, realizacja przelewów opiera się na saldzie wskazanego rachunku bieżącego
elektroniczna obsługa przez PekaoBiznes24 składanie zleceń i otrzymywanie wyciągów z rachunku płacowego odbywa się w PekaoBiznes24
bezpieczeństwo informacji o realizowanych zleceniach informacje o operacjach na rachunku płacowym są chronione indywidualnymi prawami dostępu i tylko uprawnione osoby mają do nich dostęp
integracja z systemem kadrowym (HR) pozwala na automatyczne wczytanie do PekaoBiznes24 plików z przelewami płacowymi wyeksportowanymi z systemu HR
wypłaty bez pośrednictwa rachunku bankowego możliwość wypłaty na rzecz osób nie posiadających rachunku bankowego
bezpieczeństwo środków wzrost bezpieczeństwa obrotu gotówkowego i brak ryzyka przechowywania wartości pieniężnych
wygoda dla beneficjentów dzięki dostępności dużej liczby placówek Banku w całym kraju
automatyzacja zleceń możliwość importu zleceń z systemu finansowo-księgowego klienta/firmy do PekaoBiznes24
bezpieczeństwo informacji w PekaoBiznes24 dane są chronione odpowiednimi prawami dostępu
 • Zobacz szczegóły

  klient pobiera raporty ze strony internetowej, używając certyfikatu i hasła dostępu

wypłata w PLN i walutach obcych
pieniądze z obrotu terminali już następnego dnia na koncie w Banku Pekao S.A.
brak opłat za instalację/deinstalację terminala oraz inne usługi
 • Zobacz szczegóły

  - niestandardowe raporty
  - szkolenie personelu
  - uruchomienie usługi dynamicznego przeliczania waluty (DCC), wypłaty gotówki przy okazji zakupów (cashback), umieszczenie Twojego logo na wydruku

transparentność rozliczeń
trzy rodzaje terminali
 • Zobacz szczegóły

  Terminal przenośny - wyposażony jest w baterię, która umożliwia pracę przez kilka godzin bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej.
  Terminal stacjonarny - sprawdzi się w firmach, w których płatności dokonywane są przy kasie. Ma możliwość połączenia za pośrednictwem łącza internetowego lub GPRS.
  Terminal internetowy - to urządzenie podłączane jest do internetu za pomocą przewodu. Potrzebny jest do tego router, który można nabyć u dowolnego operatora internetowego. Główną jego zaletą jest szybkość przetwarzania danych.

Lokata standardowa

bezpieczne gromadzenie i pomnażanie środków

terminy dopasowane do potrzeb firmy lokaty otwierane są od 7 dni aż do 36 miesięcy
możliwość wyboru waluty dostępna w PLN i wybranych walutach obcych
atrakcyjne oprocentowanie oprocentowanie wyższe niż dla środków zgromadzonych na rachunku bieżącym
minimalizacja formalności możliwość otwierania lokaty w systemie bankowości internetowej, bądź aplikacji mobilnej
zakładana już dla niewielkich kwot
możliwość automatycznego odnawiania

Lokowanie środków na indywidualnie wynegocjowanych warunkach.

termin lokaty dopasowany do potrzeb klienta lokatę negocjowaną można otworzyć od 1 do 365 dni
możliwość wyboru waluty dostępna w PLN i wybranych walutach obcych
indywidualne stawki oprocentowania możliwość uzyskania wyższego oprocentowania niż na lokacie standardowej, uzależnionego
od kwoty i terminu lokaty
negocjowanie bez wychodzenia z domu lokatę negocjowaną możesz otworzyć w bankowości internetowej PekaoBiznes24

Alternatywa dla lokat tradycyjnych

dostępna w PLN i w wybranych walutach obcych
wygodna forma deponowania środków
dodatkowe źródło dochodu unikalny charakter lokaty sprawia, że jest źródłem dodatkowego dochodu, ale nie wymaga "zamrożenia" środków
środki są dostępne następnego dnia rano środki wraz z wypracowanymi odsetkami są do dyspozycji już kolejnego dnia rano

Rozliczenia pieniężne w kraju

przelewy krajowe dokonywane na rachunek prowadzony w Polsce

łatwa obsługa przelewów wygodna, szybka i bezpieczna realizacja przelewów w PekaoBiznes24
wiele sposobów zlecania przelewu elektroniczna, papierowa
możliwa realizacja online przelewu wewnątrz Pekao
krótki czas realizacji przelewu środki pojawiają się na rachunku odbiorcy w dniu złożenia zlecenia lub maksymalnie w następnym dniu roboczym
atrakcyjny poziom kosztów, związany z realizacją przelewów
przyśpieszenie spływu należności i oszczędność czasu
precyzyjne planowanie przepływów pieniężnych wierzyciel wskazuje termin, w którym realizowane są płatności
wygodna forma regulowania zobowiązań dla Kontrahentów
możliwość ponawiania Poleceń Zapłaty wsparcie w ponownej realizacji transakcji odrzuconych z powodu braku środków
bezpieczeństwo informacji w PekaoBiznes24 informacje są chronione odpowiednimi prawami dostępu a firma pobiera raporty używając certyfikatu i hasła dostępu
możliwość wypłaty środków dla beneficjentów w formie przekazu pocztowego, nie posiadających rachunku bankowego
komfort pracy zlecanie przekazu pocztowego z Państwa siedziby bez konieczności wizyt na poczcie i ręcznego wypisywania druków
elastyczne księgowanie rachunek może zostać obciążony zbiorczo lub pojedynczo poszczególnymi kwotami zleceń
redukcja kosztów i ryzyka związanych z trzymaniem gotówki dzięki ograniczeniu liczby wypłat gotówkowych dokonywanych w kasie firmy
bezpieczeństwo informacji w PekaoBiznes24 dane są chronione prawami dostępu, a firma pobiera raporty używając certyfikatu i hasła dostępu
wygoda dla beneficjentów dzięki wykorzystaniu dużej liczby placówek pocztowych w całym kraju oraz dostarczaniu przekazu bezpośrednio do adresata
efektywne rozliczenia międzynarodowe prosta i szybka forma realizacji transakcji
możliwość negocjacji kursu walutowego dla każdego trybu przelewu
szeroka oferta walut przekaz zagraniczny można realizować w 21 walutach (elektronicznie) i w 136 walutach (papierowo)
jedne z najlepszych godzin granicznych realizacji przelewów większość przelewów realizowana do 17:00
standard SWIFT GPI status przelewu na każdym etapie realizacji płatności dostępny w PekaoBiznes24, w tym informacja o dokładnej dacie i godzinie zaksięgowania środków na rachunku beneficjenta
zarządzanie finansami spółek zależnych lub własnych działających w różnych krajach
centralne zlecanie dyspozycji płatniczych z rachunków prowadzonych w różnych bankach
korzystanie z jednego systemu bankowości elektronicznej

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję