Bieżąca obsługa

Pakiet na plus

Zdalna obsługa i atrakcyjne warunki cenowe

Rachunki bankowe
 • Zobacz szczegóły

  0 zł za rachunek bieżący w PLN2 
  0 zł za pierwszy rachunek walutowy w jednej z 20 walut (EUR, USD, GBP, CHF, AUD, CAD, CZK, DKK, HUF, JPY, NOK, SEK, RUB, TRY, ZAR, RON, BGN, HRK, CNY, AED)2
  0 zł za rachunek VAT
  Możliwość obsługi gotówkowej dla 9 walut: PLN, EUR, USD, CHF, GBP, CAD, AUD, CZK, JPY, HUF 

Przelewy elektroniczne
 • Zobacz szczegóły

  0 zł za przelewy do ZUS i US
  0 zł za elektroniczne wewnętrze przelewy na rachunki innych klientów w Pekao
  1 zł za przelew krajowy w PLN3
  1 zł za przekaz SEPA do krajów EOG4 
   

Karty debetowe
 • Zobacz szczegóły

  0 zł za wydanie kart debetowych
  0 zł za użytkowanie karty debetowej (jeśli zrealizujesz za jej pośrednictwem transakcje za min. 300 zł miesięcznie - jeśli nie spełnisz warunku, pobierzemy 7 zł)
   

Bankowość elektroniczna
 • Zobacz szczegóły

  0 zł za PekaoBiznes24 PLATINUM, w tym wiele funkcjonalności związanych z obsługą rachunków i bieżącym zarządzaniem finansami firmy

Opieka dedykowanego doradcy
 • Zobacz szczegóły

  profesjonalne wsparcie dla firm rozpoczynających swoją działalność, jak i bardziej wymagających, działających na szerszą skalę w kraju i współpracujących z zagranicą

Umowa Uniwersalna MSP

zapewnia efektywną obsługę i elastyczny dobór produktów

dobrze dopasowana oferta to niezbędne produkty podstawowe z opcją łatwego dobierania kolejnych produktów wraz z rozwojem firmy
uproszczona dokumentacja jedna umowa do zarządzania różnymi produktami bankowości MŚP i jeden podstawowy regulamin
prosta aktywacja kolejnych produktów w oparciu o wnioski, które można składać online w systemie PekaoBiznes24
mobilność dostęp do PekaoBiznes24 za pośrednictwem komputera, tabletu czy telefonu komórkowego

z atrakcyjnym oprocentowaniem oszczędności opartym o WIRON

atrakcyjne oprocentowanie 50% aktualnej wartości wskaźnika referencyjnego WIRON
 • Zobacz szczegóły
  Wskaźnik WIRON jest wyznaczany przez GPW Benchmark S.A. (administratora wskaźnika) zgodnie z Regulaminem indeksu stopy procentowej WIRON. Więcej o wskaźniku WIRON, w tym jego aktualna wartość na stronie administratora: https://gpwbenchmark.pl/
uproszczona procedura otwarcie po podpisaniu jednej dyspozycji
brak limitu środków nie obowiązują limity minimalnej i maksymalnej kwoty jaką należy wpłacić na rachunek
0 zł za obsługę rachunku automatyczne zamknięcie rachunku po upływie 3 miesięcy od daty jego otwarcia i przekazanie salda z naliczonymi odsetkami na wskazany przez Klienta rachunek bieżący prowadzony przez Bank
rozliczenia pieniężne
 • Zobacz szczegóły
  W trakcie trwania umowy:
  • możesz wpłacać środki na Rachunek Pomocniczy z dowolnego rachunku i w dowolnym momencie,
  • nie dokonujemy wypłat z Rachunku Pomocniczego – po upływie okresu, na który ten rachunek został otwarty, saldo z naliczonymi odsetkami przekażemy automatycznie na wskazany przez Klienta rachunek bieżący prowadzony przez nasz Bank
umowa na 3 miesiące automatyczne zamknięcie rachunku po upływie 3 miesięcy od daty jego otwarcia

Przechowywanie środków i przeprowadzanie rozliczeń finansowych

obsługa online możliwość zarządzania rachunkiem w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes24
przyjazne bankowanie dostęp do obsługi we wszystkich oddziałach banku oraz szerokiej sieci bezpłatnych bankomatów własnych
wygodne płatności za granicą inteligentna wielowalutowa karta debetowa powiązana z kilkoma rachunkami w różnych walutach
rachunek płacowy w pakiecie łatwość zachowania przejrzystości i poufności rozliczeń związanych z wynagrodzeniami pracowników
szeroki wachlarz dodatkowych produktów i usług rachunki specjalistyczne, lokaty, wymiana walut, zarządzanie gotówką i wiele innych zapewniają firmie kompleksową obsługę finansową
proste i szybkie procedury

Redukcja ryzyka niestandardowych transakcji

bezpieczeństwo powierzonych środków środki na Rachunku Powierniczym posiadają ustawowy przywilej ochrony
 • Zobacz szczegóły

  środki są chronione przed realizacją tytułów egzekucyjnych i wyłączenie z masy upadłości

zabezpieczenie interesów stron umowy bank sprawuje kontrolę nad wydatkowaniem środków i rozliczeniem transakcji zgodnie z postanowieniami umowy rachunku
rachunek „szyty na miarę” warunki prowadzenia rachunku są indywidualnie negocjowane i dopasowane do potrzeb stron

Do rozliczeń kontraktów handlowych, projektów inwestycyjnych

zabezpieczenie interesów stron umowy bank sprawuje kontrolę nad wydatkowaniem środków i rozliczeniem transakcji zgodnie z postanowieniami umowy rachunku
rachunek „szyty na miarę” warunki prowadzenia rachunku są indywidualnie negocjowane i dopasowane do potrzeb stron

Zachowanie poufności informacji o wysokości wynagrodzeń

automatyzacja wypłat wynagrodzeń obsługa rachunku w bankowości elektronicznej umożliwia integrację z systemem kadrowym firmy, brak konieczności każdorazowego zasilania rachunku płacowego
poufność informacji dostęp do informacji tylko dla wybranych pracowników, z rachunku powiązanego przelewana jest tylko zbiorcza kwota wynagrodzeń
elastyczność rozwiązania możliwość otwarcia kilku rachunków, np. odrębnego do obsługi wynagrodzeń zarządu firmy

Standardowy pakiet dla przedsiębiorstw

w ramach pakietu dostępnych jest wiele produktów rachunek bieżący, karta debetowa oraz bezpieczna bankowość elektroniczna i mobilna PekaoBiznes24
doradca zdalna opieka dedykowanego Doradcy
0 zł za Pakiet jeżeli średnie dzienne saldo na rachunkach bieżących i pomocniczych klienta w danym miesiącu kalendarzowym wyniesie 40 000 zł
0 zł za kartę debetową w przypadku rozliczenia przez Bank transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 300 zł miesięcznie
0 zł za bankowość elektroniczną PekaoBiznes24 LITE zapewnia wszystkie funkcjonalności związane z podstawową obsługą rachunków i bieżącym zarządzaniem finansami firmy

Kompleksowa obsługa transakcyjna

różnorodność produktów i usług dostępnych w pakiecie specjalistyczne produkty i usługi dobierane według potrzeb
indywidualne podejście do potrzeb wszystkie stawki w pakiecie negocjowane indywidualnie

Efektywne gospodarowanie środkami na rachunkach spółki

różne warianty konsolidacji również możliwość wyboru godziny konsolidacji
nieograniczona liczba rachunków liczba rachunków, które mogą być objęte konsolidacją jest nieograniczona
kontrola stanu środków na rachunkach bieżąca kontrola stanu środków w grupie rachunków i lepszy monitoring wydatków
elastyczne zarządzanie w PekaoBiznes24
wspomaganie zarządzania płynnością
kontrola należności uproszczenie i przyspieszenie weryfikacji stanu należnych płatności od poszczególnych kontrahentów
integracja z systemem finansowo-księgowym firmy dostosowanie do indywidualnych wymagań firmy
elektroniczna obsługa
obniżenie kosztów poprzez zwiększenie stopnia zautomatyzowania procesów księgowych
dedykowany rachunek płacowy oddzielny rachunek pomocniczy, służący do obsługi przelewów płacowych
automatyczne zasilanie rachunku płacowego brak konieczności wcześniejszego zasilania rachunku płacowego, realizacja przelewów opiera się na saldzie wskazanego rachunku bieżącego
elektroniczna obsługa przez PekaoBiznes24 składanie zleceń i otrzymywanie wyciągów z rachunku płacowego odbywa się w PekaoBiznes24
bezpieczeństwo informacji o realizowanych zleceniach informacje o operacjach na rachunku płacowym są chronione indywidualnymi prawami dostępu i tylko uprawnione osoby mają do nich dostęp
integracja z systemem kadrowym (HR) pozwala na automatyczne wczytanie do PekaoBiznes24 plików z przelewami płacowymi wyeksportowanymi z systemu HR
wypłaty bez pośrednictwa rachunku bankowego możliwość wypłaty na rzecz osób nie posiadających rachunku bankowego
bezpieczeństwo środków wzrost bezpieczeństwa obrotu gotówkowego i brak ryzyka przechowywania wartości pieniężnych
wygoda dla beneficjentów dzięki dostępności dużej liczby placówek Banku w całym kraju
automatyzacja zleceń możliwość importu zleceń z systemu finansowo-księgowego klienta/firmy do PekaoBiznes24
bezpieczeństwo informacji w PekaoBiznes24 dane są chronione odpowiednimi prawami dostępu
 • Zobacz szczegóły

  klient pobiera raporty ze strony internetowej, używając certyfikatu i hasła dostępu

wypłata w PLN i walutach obcych

wpłaty i wypłaty gotówkowe w formie otwartej i w formie zamkniętej

kompleksowa usługa w oparciu o jedną umowę produktową Bank przejmuje pełną odpowiedzialność za gotówkę
najwyższy poziom bezpieczeństwa współpraca z renomowanymi podmiotami świadczącymi usługi outsourcingu
szeroka sieć placówek Banku rozległa sieć placówek pozwala ograniczyć koszty transportu i ryzyko przechowywania gotówki
szybka i wygodna obsługa realizacja w uzgodnionych terminach, bez konieczności przeliczania wpłat lub wypłat w momencie przekazywania gotówki
elastyczne terminy możliwość świadczenia usług według stałego ustalonego harmonogramu lub indywidualnych zleceń składanych w PekaoBiznes24
możliwość wpłaty w 9 walutach obcych!
 • Zobacz szczegóły
  EUR euro
  USD dolar amerykański
  CHF frank szwajcarski
  GBP * funt brytyjski
  CAD dolar kanadyjski
  AUD dolar australijski
  CZK korona czeska
  JPY jen japoński
  HUF forint wegierski

   

  * Bank Anglii (Bank of England) podjął decyzję, że od 1 października 2022 r. następujące banknoty przestaną być prawnym środkiem płatniczym:

  • 20 GBP – z wizerunkiem Adama Smitha na stronie odwrotnej banknotu,
  • 50 GBP – z wizerunkiem Matthew Boultona i Jamesa Watta na stronie odwrotnej banknotu.

  W związku z koniecznością sprzedaży wycofywanych banknotów funtów szterlingów do banku zagranicznego przed ostateczną datą ich wycofania z obiegu Bank Pekao będzie przyjmował wycofywane banknoty GBP do 15 lipca 2022 r.


  Z dniem 31.05.2023 r. Bank wycofuje z obsługi gotówkowej: 

  • DKK – korona duńska
  • NOK – korona norweska
  • SEK – korona szwedzka 

  Powyższe waluty pozostają w obsłudze bezgotówkowej w przypadku pytań do Państwa dyspozycji pozostaje Infolinia Banku.

Wpłata gotówki w placówkach pocztowych Możliwość wpłacania gotówki w formie otwartej w dedykowanych placówkach Poczty Polskiej w całym kraju
 • Zobacz szczegóły

  Brak opłat za transakcję w czasie jej realizacji – opłata jest naliczana raz w miesiącu

  • Gdzie wpłacisz gotówkę? – lista placówek dostępna pod adresem: https://www.pekao.com.pl/placowki-i-bankomaty.html.
  • Atrakcyjne warunki cenowe
  • Wpłata na różne rachunki - Wpłata dokonywana jest na rachunki rzeczywiste lub wirtualne w PLN, wskazane w podpisanym wniosku o uruchomienie usługi.
  • Szybkie księgowanie - Księgowanie środków na rachunku klienta w następnym dniu roboczym. 
pieniądze z obrotu terminali już następnego dnia na koncie w Banku Pekao S.A.
brak opłat za instalację/deinstalację terminala oraz inne usługi
 • Zobacz szczegóły

  - niestandardowe raporty
  - szkolenie personelu
  - uruchomienie usługi dynamicznego przeliczania waluty (DCC), wypłaty gotówki przy okazji zakupów (cashback), umieszczenie Twojego logo na wydruku

transparentność rozliczeń
trzy rodzaje terminali
 • Zobacz szczegóły

  Terminal przenośny - wyposażony jest w baterię, która umożliwia pracę przez kilka godzin bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej.
  Terminal stacjonarny - sprawdzi się w firmach, w których płatności dokonywane są przy kasie. Ma możliwość połączenia za pośrednictwem łącza internetowego lub GPRS.
  Terminal internetowy - to urządzenie podłączane jest do internetu za pomocą przewodu. Potrzebny jest do tego router, który można nabyć u dowolnego operatora internetowego. Główną jego zaletą jest szybkość przetwarzania danych.

intuicyjna obsługa prosta i bezpieczna obsługa urządzenia przez wpłacającego
natychmiastowe księgowanie obsługa wpłat z kodem QR z opcją uznawania przed przeliczeniem - księgowanie 24/7 na rachunki rzeczywiste odbywa się do kilku minut po dokonaniu wpłaty
obsługa kodów QR obsługa za pomocą karty magnetycznej i pakietów z kodem QR
przyjazny generator kodów QR
możliwość śledzenia statusu dla wpłat i zleceń składanych za pomocą modułu PekaoCash w PekaoBiznes24
obsługa wpłat w 9 walutach księgowanie wpłat w złotych i 8 walutach obcych bez przewalutowania
gdzie znajdziesz Trezor
jak skorzystać z Trezora
 • Zobacz szczegóły

  Trezor jest dostępny dla klientów z podpisaną umową usługi wpłat i wypłat gotówkowych realizowanych w formie zamkniętej oraz wskazaną wrzutnią skarbca nocnego w złączniku nr 1 do ww. umowy, zgodniej z umiejscowieniem Trezora. W przypadku chęci skorzystania z uznawania rachunku w trybie przed przeliczeniem (księgowaniem natychmiastowym) niezbędne jest posiadanie limitu dziennego przez klienta oraz dokonywanie wpłat za pomocą kodów QR.
  Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
   

Lokata standardowa

bezpieczne gromadzenie i pomnażanie środków

terminy dopasowane do potrzeb firmy lokaty otwierane są od 7 dni aż do 36 miesięcy
możliwość wyboru waluty dostępna w PLN i wybranych walutach obcych
atrakcyjne oprocentowanie oprocentowanie wyższe niż dla środków zgromadzonych na rachunku bieżącym
minimalizacja formalności możliwość otwierania lokaty w systemie bankowości internetowej, bądź aplikacji mobilnej
zakładana już dla niewielkich kwot
możliwość automatycznego odnawiania

Lokowanie środków na indywidualnie wynegocjowanych warunkach.

termin lokaty dopasowany do potrzeb klienta lokatę negocjowaną można otworzyć od 1 do 365 dni
możliwość wyboru waluty dostępna w PLN i wybranych walutach obcych
indywidualne stawki oprocentowania możliwość uzyskania wyższego oprocentowania niż na lokacie standardowej, uzależnionego
od kwoty i terminu lokaty
negocjowanie bez wychodzenia z domu lokatę negocjowaną możesz otworzyć w bankowości internetowej PekaoBiznes24

Alternatywa dla lokat tradycyjnych

dostępna w PLN i w wybranych walutach obcych
wygodna forma deponowania środków
dodatkowe źródło dochodu unikalny charakter lokaty sprawia, że jest źródłem dodatkowego dochodu, ale nie wymaga "zamrożenia" środków
środki są dostępne następnego dnia rano środki wraz z wypracowanymi odsetkami są do dyspozycji już kolejnego dnia rano

Rozliczenia pieniężne w kraju

przelewy krajowe dokonywane na rachunek prowadzony w Polsce

łatwa obsługa przelewów wygodna, szybka i bezpieczna realizacja przelewów w PekaoBiznes24
wiele sposobów zlecania przelewu elektroniczna, papierowa
możliwa realizacja online przelewu wewnątrz Pekao
krótki czas realizacji przelewu środki pojawiają się na rachunku odbiorcy w dniu złożenia zlecenia lub maksymalnie w następnym dniu roboczym
jedne z najlepszych godzin granicznych realizacji przelewów większość przelewów realizowana do 17:00
atrakcyjny poziom kosztów, związany z realizacją przelewów
przyśpieszenie spływu należności i oszczędność czasu
precyzyjne planowanie przepływów pieniężnych wierzyciel wskazuje termin, w którym realizowane są płatności
wygodna forma regulowania zobowiązań dla Kontrahentów
możliwość ponawiania Poleceń Zapłaty wsparcie w ponownej realizacji transakcji odrzuconych z powodu braku środków
bezpieczeństwo informacji w PekaoBiznes24 informacje są chronione odpowiednimi prawami dostępu a firma pobiera raporty używając certyfikatu i hasła dostępu
możliwość wypłaty środków dla beneficjentów w formie przekazu pocztowego, nie posiadających rachunku bankowego
komfort pracy zlecanie przekazu pocztowego z Państwa siedziby bez konieczności wizyt na poczcie i ręcznego wypisywania druków
elastyczne księgowanie rachunek może zostać obciążony zbiorczo lub pojedynczo poszczególnymi kwotami zleceń
redukcja kosztów i ryzyka związanych z trzymaniem gotówki dzięki ograniczeniu liczby wypłat gotówkowych dokonywanych w kasie firmy
bezpieczeństwo informacji w PekaoBiznes24 dane są chronione prawami dostępu, a firma pobiera raporty używając certyfikatu i hasła dostępu
wygoda dla beneficjentów dzięki wykorzystaniu dużej liczby placówek pocztowych w całym kraju oraz dostarczaniu przekazu bezpośrednio do adresata
efektywne rozliczenia międzynarodowe prosta i szybka forma realizacji transakcji
możliwość negocjacji kursu walutowego dla każdego trybu przelewu
szeroka oferta walut przekaz zagraniczny można realizować w 19 walutach (elektronicznie) i w 136 walutach (papierowo)
jedne z najlepszych godzin granicznych realizacji przelewów większość przelewów realizowana do 17:00
standard SWIFT GPI status przelewu na każdym etapie realizacji płatności dostępny w PekaoBiznes24, w tym informacja o dokładnej dacie i godzinie zaksięgowania środków na rachunku beneficjenta
zarządzanie finansami spółek zależnych lub własnych działających w różnych krajach
centralne zlecanie dyspozycji płatniczych z rachunków prowadzonych w różnych bankach
korzystanie z jednego systemu bankowości elektronicznej

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.