Wyniki Wyszukiwania - Analizy makroekonomiczne - Bank Pekao S.A.

Wyniki wyszukiwania

Wybrany tag: handel
3 tygodnie temu

Sprzedaż detaliczna dalej rozczarowuje

Kolejne dane z polskiej gospodarki. Dynamika realnej sprzedaży detalicznej spowolniła w kwietniu do 4,1% r/r z 6,1% w poprzednim miesiącu. GUS dostarczył również danych o produkcji budowlano-montażowej, która była niższa o 2% r/r.
4 tygodnie temu

Wzrost PKB w 1kw 2024 był niski - pytanie jak bardzo

Dowiemy się tego już o 10:00. Sądzimy, że PKB wzrosło jedynie o 1,6% r/r. Konsensus prognoz jest niewiele wyższy: 1,8% r/r. Dziś w programie także drugi odczyt inflacji z Polski oraz odczyt PKB za 1Q24 ze strefy euro a także inflacja CPI i sprzedaż detaliczna z USA. W dzienniku piszemy też szerzej o bilansie płatniczym Polski.
1 miesiąc temu

Marcowa sprzedaż detaliczna lekko rozczarowuje

Do wczorajszych gorszych od oczekiwań marcowych danych o produkcji przemysłowej dołączyła dziś lekko rozczarowująca sprzedaż detaliczna. Obniża to nasza prognozę wzrostu PKB za 1Q24 bliżej 1,5% r/r.
1 miesiąc temu

Początek tygodnia z szerokim pakietem danych z polskiej gospodarki

Dziś GUS opublikuje pierwszy pakiet marcowych danych makro, w którym znajdą się odczyty z przemysłu i rynku pracy. Naszym zdaniem produkcja przemysłowa spadła o –2,4% r/r wobec spodziewanych przez konsensus –1,0% r/r. Z kolei w przypadku płac w sektorze przedsiębiorstw oczekujemy wzrostu o 12,1% podobnie jak konsensus. Mniej istotne będą odczyty inflacji PPI, produkcji budowlano-montażowej oraz zatrudnienia.
2 miesięce temu

Polski konsument wstaje z kolan

Do grona zaskakujących w górę publikacji dołącza sprzedaż detaliczna. Naszym zdaniem to zapowiedź konsumpcyjnego ożywienia, ale nie boomu. Po danych lutowych szacujemy wzrost PKB w I kwartale b.r. na 2-2,5% r/r.
3 miesięce temu

Zagadki w danych na temat eksportu i importu

Czekamy na finalne dane o nastrojach przedsiębiorstw w usługach, na czele z europejskim PMI i amerykańskim ISM. Ponadto, można odnotować dane dotyczące inflacji producenckiej w strefie euro, dotyczą one jednak stycznia.