O nas - Analizy makroekonomiczne - Bank Pekao S.A.

Główny ekonomista banku Pekao

Serwis Ekonomiczny - Nasz zespół
Ernest Pytlarczyk

Doktor nauk ekonomicznych, posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). W przeszłości był głównym ekonomistą mBanku oraz analitykiem rynków finansowych w Banku Handlowym. Pracował jako researcher w Instytucie Cykli Koniunkturalnych na Uniwersytecie w Hamburgu oraz w banku centralnym Niemiec we Frankfurcie. Hobby: nieoczywiste, ale zapewnia, że ciekawe.

Email: ernest.pytlarczyk@pekao.com.pl

Zespół analiz makroekonomicznych

Śledzimy na bieżąco najważniejsze wydarzenia gospodarcze oraz odczyty danych makroekonomicznych i finansowych. Poddajemy je analizie i formułujemy prognozy. Staramy się jak najlepiej zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość gospodarczą - stan koniunktury oraz nastroje rynków. Wnioskami i prognozami dzielimy się w dziennikach, tygodnikach i miesięcznikach ekonomicznych oraz w raportach specjalnych.

Serwis Ekonomiczny - Nasz zespół
Piotr Bartkiewicz

W Banku Pekao od kwietnia 2020 roku, wcześniejsze szlify zdobywał w Instytucie Badań Strukturalnych i mBanku. Analityk makroekonomiczny i rynków finansowych. W pracy jest „lisem”: stara się korzystać z możliwie najbardziej różnorodnych źródeł informacji, eksplorować nowe obszary, analizować dane zróżnicowanymi metodami, syntetyzować je, rozumieć świat i rządzące nim mechanizmy oraz formułować trafne przewidywania. Doktorant w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W wolnych chwilach jeździ, biega, lata po świecie i trzyma nos w książkach.

Email: piotr.bartkiewicz@pekao.com.pl

Serwis Ekonomiczny - Nasz zespół
Aleksandra Beśka

Ola rozpoczęła pracę w banku w sierpniu 2020 roku. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywała w zespole makro banku Crédit Agricole i Polskim Instytucie Ekonomicznym. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej ze specjalnością w zakresie ekonometrii, a w czasie studiów dodatkowo angażowała się w działalność okołostudencką, pełniąc funkcję przewodniczącej Koła Naukowego Ekonometrii. Oprócz zagadnień ekonomicznych głównego nurtu, interesuje się tematyką nierówności społecznych, a w Zespole odpowiada za analizy i prognozy wskaźników rynku pracy.

Email: aleksandra.beska@pekao.com.pl

Serwis Ekonomiczny - Nasz zespół
Kamil Łuczkowski

Kamil pracuje w banku od 2018 roku. Swoje doświadczenie zawodowe zbierał w różnych instytucjach: począwszy od bankowych zespołów makro po analityczne komórki w sektorze publicznym. Specjalizuje się w analizach ilościowych z wykorzystaniem ekonometrii szeregów czasowych oraz metod uczenia maszynowego. Modelowanie ekonometryczne i prognozowanie to jego domena. Zaprogramuje wszystko w środowisku R. Poza pracą często w podróży, zarówno po Polsce, jak i za jej granicami. Zwolennik minimalistycznego życia, z troską o środowisko.

Email: kamil.luczkowski@pekao.com.pl

Serwis Ekonomiczny - Nasz zespół
Karol Pogorzelski

Pisze o polityce gospodarczej - pieniężnej i fiskalnej oraz o ekonomii życia codziennego. Doktor nauk ekonomicznych UW oraz absolwent ekonomii i filozofii. Zanim dołączył do zespołu Pekao pracował jako ekonomista banku ING a wcześniej Deloitte oraz Instytutu Badań Strukturalnych. W wolnych chwilach interesuje się sprawami kolei oraz eksploracji kosmosu.

Email: karol.pogorzelski@pekao.com.pl

Serwis Ekonomiczny - Nasz zespół
Sebastian A. Roy

Sebastian do zespołu Banku Pekao dołączył w 2023 r. Przed przejściem do Pekao Tower pracował jako główny specjalista w Departamencie Polityki Makroekonomicznej Ministerstwa Finansów, a także w Europejskim Banku Centralnym. Naukowo interesuje się makroekonometrią finansową, a zwłaszcza wpływem polityki fiskalnej na stabilność sektora finansowego. Absolwent Universite Paris 1 Pantheon-Sorbonne, obecnie przygotowuje rozprawę doktorską dot. transmisji szoków wyceny długu publicznego. Po pracy przemierza warszawskie ulice z aparatem w dłoni i sopranem Arleen Auger w uszach.

Email: sebastian.roy@pekao.com.pl

Zespół analiz sektorowych

Spoglądamy na polską gospodarkę bardziej z mikroperspektywy - przez pryzmat różnych sektorów. Tworzymy kompleksowe raporty dedykowane poszczególnym branżom, ale też przekrojowe materiały umożliwiające porównania pomiędzy nimi. Każdego miesiąca publikujemy także syntezę najważniejszych trendów na kluczowych rynkach surowcowych, a wraz z Zespołem Analiz i Prognoz Rynkowych współtworzymy raporty specjalne, poświęcone ważnym zjawiskom zachodzącym w globalnym i krajowym otoczeniu.

Serwis Ekonomiczny - Nasz zespół
Krzysztof Mrówczyński

Krzysztof z Bankiem Pekao związany jest od ponad 10 lat, w trakcie których wspierał procesy biznesowe zarówno pod kątem ekspertyzy sektorowej, jak również biorąc aktywny udział w tworzeniu i implementacji strategii banku oraz licznych projektach transformacyjnych i komercyjnych. Analizami sektorowymi zajmuje się od początku kariery, czyli od 2006 roku, aktualnie kierując tym obszarem w Banku Pekao. Prywatnie miłośnik i organizator rodzinnych podróży (zarówno tych dalekich, jak i bliskich) oraz familijnego wypoczynku na łonie natury.

Email: krzysztof.mrowczynski@pekao.com.pl

Serwis Ekonomiczny - Nasz zespół
Paweł Kowalski

Paweł pracuje w Zespole Analiz Sektorowych Banku Pekao od 2011 roku, a w tym czasie zgromadził szeroką wiedzę na temat większości gałęzi polskiej gospodarki. Najwięcej czasu poświęcał branży rolno-spożywczej, transportowej, informatycznej, odzieżowej i obuwniczej. Wcześniej przez 8 lat zajmował się researchem rynkowym i analizami makroekonomicznymi w DZ Bank Polska i AIG Bank Polska. Nie straszne mu duże zbiory danych ani graficzna prezentacja wniosków. Z detektywistycznym zacięciem zbiera i analizuje informacje, które w krótkim czasie syntetyzuje w logiczną całość. Prywatnie pasjonat historii, fantastyki, dalekich podróży, gier strategicznych i muzyki metalowej.

Email: pawel.kowalski1@pekao.com.pl

Serwis Ekonomiczny - Nasz zespół
Magdalena Płaczek

Magda dołączyła do Zespołu Analiz Sektorowych we wrześniu 2023 roku. Studiowała w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała w banku Goldman Sachs. Kolejne lata pracowała w Departamencie Sprzedaży Rynków Finansowych w mBanku jako Dealer Commodity. Współpracowała z przedsiębiorstwami z branży energetycznej, metalowej i rolnej w zakresie zabezpieczania zmienności cen surowców. Pozostaje związana z rynkiem towarowym w sferze analiz. W wolnych chwilach planuje kolejne podróże.

Email: magdalena.placzek@pekao.com.pl

Serwis Ekonomiczny - Nasz zespół
Grzegorz Rykaczewski

Grzesiek do zespołu Banku Pekao dołączył w 2022 r. Zajmuje się analizami sektora rolno-spożywczego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w bankowości (Santander Bank Polska, Bank BGŻ) oraz administracji państwowej (Agencja Rynku Rolnego). W wolnych chwilach podróżuje koleją, słucha muzyki metalowej oraz ogląda mecze polskiej 3. ligi piłkarskiej.

Email: grzegorz.rykaczewski@pekao.com.pl