Wyniki Wyszukiwania - Analizy makroekonomiczne - Bank Pekao S.A.

Wyniki wyszukiwania

Wybrany tag: koniunktura
1 dzień temu

W końcówce tygodnia czekamy na indeksy koniunktury

Początek marca pod znakiem indeksów koniunktury. Po publikacji lutowego indeksu PMI dla Polski (oczekujemy nieznacznego wzrostu do 47,7 pkt. z 47,1 w poprzednim miesiącu) dostaniemy dzisiaj także finalne odczyty PMI z przemysłu dla głównych gospodarek. W USA publikacja indeksu ISM dla przemysłu oraz wskaźnik koniunktury konsumenckiej Uniw. Michigan. Poza tym, w kalendarzu lutowy wstępny odczyt inflacji HICP dla strefy euro.
4 dni temu

Pełzający kryzys zadłużenia nieruchomości komercyjnych

Zanim kalendarz publikacji makro wypełni się ciekawszymi pozycjami, jesteśmy zdani na dane o drugorzędnym znaczeniu. Dziś będą to dane o cenach nieruchomości w USA, kolejny regionalny indeks koniunktury stamtąd (Richmond Fed) oraz wyniki badania koniunktury konsumenckiej Conference Board. Warto też odnotować decyzję banku centralnego Węgier, który dzisiaj sprowadzi stopy procentowe do jednocyfrowego poziomu. W kraju czekamy na aukcję obligacji skarbowych.
2 tygodnie temu

GUS potwierdza niski wzrost PKB w IV kwartale 2023

Wg szybkiego szacunku PKB wzrósł w IV kwartale o 1% r/r i nie zmienił się w ujęciu kwartalnym. To wynik zbieżny z danymi rocznymi i wskazujący na powolne ożywienie.
4 tygodnie temu

Światowy przemysł w coraz lepszej formie

Dziś najważniejsze będą dane z raportu Payrolls z amerykańskiego rynku pracy w styczniu. Konsensus prognoz spodziewa się, że liczba nowych miejsc pracy poza rolnictwem wyniosła 173 tys. (wobec 216 tys. w grudniu) a stopa bezrobocia wzrosła z 3,7 do 3,8% aktywnych zawodowo a dynamika płacy godzinowej obniżyła się z 0,4 do 0,3% m/m. Ponadto poznamy też koniunkturę konsumencką w USA wg Uniwersytetu Michigan oraz zamówienia na dobra trwałe i ogółem zamówienia w amerykańskim przemyśle w grudniu.
4 tygodnie temu

Fed nie chce ciąć stóp w marcu

Wstępny szacunek PKB za 2023 okazał się niższy od oczekiwań, ale publikowany równolegle raport o koniunkturze NBP nie będzie dla RPP argumentem za obniżkami stóp. Wieczorem jastrzębio zaskoczył Fed. Dzisiejszy dzień upłynie pod znakiem PMI w przemyśle. Ponadto poznamy wstępny szacunek styczniowej inflacji w Strefie Euro, decyzję BoE ws. stóp procentowych, zaś co do gospodarki amerykańskiej – raport Challengera i raport ISM dla przemysłu.
4 tygodnie temu

Słaba końcówka roku w polskiej gospodarce

Wg wstępnych danych PKB wzrósł w 2023 r. jedynie o 0,2%, poniżej prognoz zakładających wynik rzędu 0,4%. Oznacza to, że w IV kwartale polska gospodarka urosła o 1,1%. W szczegółach uwagę zwraca słabość konsumpcji prywatnej (-1% w całym 2023 r.).