Prognozy makroekonomiczne - Bank Pekao S.A.

Prognozy makroekonomiczne

Sfera realna

Okres 2023 2024
1 kw 2 kw 3 kw 4 kw 1 kw 2 kw 3 kw 4 kw
PKB (% r/r) -0,3 -0,6 0,5 2,2 1,7 1,8 2,2 2,5
Konsumpcja prywatna -2,0 -2,8 -0,8 3,5 4,8 4,8 4,0 3,8
Inwestycje 6,8 10,5 7,2 6,5 1,0 -2,0 -2,0 -1.0
Eksport netto (wpływ na PKB, w pp) 4,4 2,2 5,6 6,1 2,3 -0,1 -2,0 -2,7
Wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw 13,3 12,1 10,9 12,1 9,5 9,5 9,3 8,9
Stopa bezrobocia 5,5 5,1 5,0 5,0 5,4 4,9 4,8 4,7
Okres 2025 2026
1 kw 2 kw 3 kw 4 kw 1 kw 2 kw 3 kw 4 kw
PKB (% r/r) 3,7 3,9 4,4 4,8
Konsumpcja prywatna 3,8 4,2 4,4 4,4
Inwestycje 4,0 5,0 7,0 8,0
Eksport netto (wpływ na PKB, w pp) -0,8 -0,1 -0,3 -0,1
Wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw 8,2 7,6 6,9 6,6
Stopa bezrobocia 5,1 4,8 4,6 4,6
Ostatnia aktualizacja danych: 09.02.2024

Inflacja

Okres 2023 2024
1 kw 2 kw 3 kw 4 kw 1 kw 2 kw 3 kw 4 kw
Inflacja CPI (% r/r, średnio w kwartale) 17,0 13,1 9,7 6,4 3,6 3,7 4,8 5,0
Inflacja bazowa (% r/r) 12,0 11,6 9,7 7,4 5,7 4,1 3,7 3,5
Inflacja PPI (% r/r) 16,2 3,1 -2,6 -5,0 -6,8 -3,5 -1,2 0,3
Okres 2025 2026
1 kw 2 kw 3 kw 4 kw 1 kw 2 kw 3 kw 4 kw
Inflacja CPI (% r/r, średnio w kwartale) 5,0 3,1 2,6 2,0
Inflacja bazowa (% r/r) 3,3 3,5 3,6 3,7
Inflacja PPI (% r/r)
Ostatnia aktualizacja danych: 12.01.2024

PKB

Okres 2022 2023 2024 2025
PKB (% r/r) 5,3 0,3 3,0 4,2
Popyt krajowy (% r/r) 5,2 -4,4 4,0 4,8
Spożycie prywatne (% r/r) 5,2 -0,1 4,3 4,2
Spożycie publiczne (% r/r) 0,2 2,0 4,0 1,0
Nakłady brutto na środki trwałe (inwestycje, % r/r) 4,9 7,6 -1,1 6,4
Zapasy (wkład do PKB, pkt. proc.) 1,2 -5,9 0,7 0,8
Eksport netto (wkład do PKB, pkt. proc.) 0,3 4,7 -0,7 -0,3
Ostatnia aktualizacja danych: 11.01.2024

Inflacja

Okres 2022 2023 2024 2025
CPI (% r/r, średniorocznie) 14,4 11,6 4,3 4,1
CPI (% r/r, na koniec roku) 16,6 6,1 5,0 3,5
PPI (% r/r, średniorocznie) 22,4 2,9 -2,8
PPI (% r/r, na koniec roku) 20,5 -6,2 1,2
Inflacja bazowa netto (% r/r, średniorocznie) 9,1 10,2 4,2 3,6
Ostatnia aktualizacja danych: 11.01.2024

Finanse publiczne

Okres 2022 2023 2024 2025
Wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych (PLN mld) -115,0 -167,0 -192,6 -190,3
Wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych (% PKB) -3,7 -4,9 -5,3 -4,9
Dług publiczny wg definicji unijnej ESA 2010, % PKB 49,3 50,0 54,6 58,2
Ostatnia aktualizacja danych: 11.01.2024

Rynek pracy

Okres 2022 2023 2024 2025
Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (% r/r) 2,4 0,2 -0,1 1,5
Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (% r/r) 12,9 12,1 9,3 7,3
Stopa bezrobocia rejestrowanego (%, koniec okresu) 5,2 5,1 4,8 4,7
Stopa bezrobocia BAEL (%) 2,9 2,7 2,4 2,1
Ostatnia aktualizacja danych: 11.01.2024