Wyniki Wyszukiwania - Analizy makroekonomiczne - Bank Pekao S.A.

Wyniki wyszukiwania

Wybrany tag: wzrost_PKB
2 tygodnie temu

Dezinflacja - marzenie Zachodu, koszmar Chin

O 10:00 poznamy pierwszy odczyt inflacji CPI w Polsce za ubiegły miesiąc (jeszcze na zeszłorocznych wagach) i będzie to jedyny istotny odczyt z krajowej gospodarki. W Europie dzień upłynie pod znakiem danych z handlu (bilans handlu zagranicznego za grudzień). Bogata paczka danych spłynie z USA, w tym styczniowa sprzedaż detaliczna, ceny importu i eksportu, tygodniowa liczba nowych bezrobotnych, a także liczne indeksy koniunktury: Philly Fed, NY Empire State i NAHB dotyczący koniunktury na rynku nieruchomości.
2 tygodnie temu

GUS potwierdza niski wzrost PKB w IV kwartale 2023

Wg szybkiego szacunku PKB wzrósł w IV kwartale o 1% r/r i nie zmienił się w ujęciu kwartalnym. To wynik zbieżny z danymi rocznymi i wskazujący na powolne ożywienie.
2 tygodnie temu

Amerykańska inflacja CPI gwoździem dzisiejszego programu

Dziś poznamy dane o bilansie płatniczym za grudzień. Prognozujemy, że deficyt na rachunku obrotów bieżących wyniósł 480 mln EUR. Konsensus spodziewa się nadwyżki w wysokości 53 mln EUR. Natomiast na rynkach bazowych najistotniejsza będzie publikacja inflacji CPI w USA. Analitycy oczekują jej wyhamowania do 3,0% r/r z 3,4%.
2 tygodnie temu

Tydzień pod znakiem danych z USA i krajowej inflacji

Ciekawy tydzień zaczynamy dość leniwie, dziś w kalendarzu bez istotnych publikacji makro. W kolejnych dniach czekają nas odczyty z krajowej gospodarki (PKB za IV kwartał, styczniowa inflacja CPI) czy z rynków bazowych (najważniejszy będzie jutrzejszy odczyt inflacji CPI z USA).
3 tygodnie temu

Stopy procentowe bez zmian do 2025

Makrokompas Luty 2024 - nasze prognozy makroekonomiczne, zapowiedź odczytów miesięcznych danych oraz przewidywany scenariusz wydarzeń na rynkach finansowych
4 tygodnie temu

Fed nie chce ciąć stóp w marcu

Wstępny szacunek PKB za 2023 okazał się niższy od oczekiwań, ale publikowany równolegle raport o koniunkturze NBP nie będzie dla RPP argumentem za obniżkami stóp. Wieczorem jastrzębio zaskoczył Fed. Dzisiejszy dzień upłynie pod znakiem PMI w przemyśle. Ponadto poznamy wstępny szacunek styczniowej inflacji w Strefie Euro, decyzję BoE ws. stóp procentowych, zaś co do gospodarki amerykańskiej – raport Challengera i raport ISM dla przemysłu.