Analizy makroekonomiczne - Publikacja - Bank Pekao S.A.

Tygodnik | 12.02.2024 4 miesięce temu
Serwis Ekonomiczny

Tydzień pod znakiem danych z USA i krajowej inflacji

Ciekawy tydzień zaczynamy dość leniwie, dziś w kalendarzu bez istotnych publikacji makro. W kolejnych dniach czekają nas odczyty z krajowej gospodarki (PKB za IV kwartał, styczniowa inflacja CPI) czy z rynków bazowych (najważniejszy będzie jutrzejszy odczyt inflacji CPI z USA).

Wiadomości

  • PL-RPP-OPINIA: Widać argumenty, które w określonych warunkach mogłyby przemawiać za skorygowaniem błędu obniżek stóp z ubiegłego roku - ocenił członek RPP Przemysław Litwiniuk. Nie widzi zasadności obniżki stóp w tym momencie. Z kolei członek RPP Henryk Wnorowski nie wykluczył pewnych zmian stóp w 2024 r. i uważa dywagacje na temat ich podwyżek za kompletnie nieuzasadnione.
  • PL-MF: Zwiększone inwestycje w obronność nie będą brane pod uwagę w procedurze nadmiernego deficytu - poinformował minister finansów Andrzej Domański, odnosząc się do porozumienia z Parlamentem Europejskim.
  • PL-MRPiPS-DANE: Według wstępnych danych, stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w styczniu wzrosła do 5,4% z 5,1% w poprzednim miesiącu, zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi. Wzrost stopy bezrobocia wynika głównie z przyczyn sezonowych. Resort podał także, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2024 r. wyniesie 112,12%.
  • PL-DANE: Na portalach rekrutacyjnych w Polsce pojawiło się w styczniu 244,88 tys. nowych ofert pracy, czyli mniej o 4% r/r - podano w raporcie Grant Thornton i firmy Element.

Komentarz rynkowy

Dość nudny tydzień za nami: zmiany rentowności amerykańskich papierów skarbowych to 10-15 pb, z tendencją do stromienia krzywych i bez kierunku na krótkim końcu; dolarowe pary walutowe raczej stały w miejscu; indeks S&P 500 przebił 5000, kontynuując rynek byka i przedłużając serię wzrostów datującą się od jesieni 2022. Kalendarz publikacji danych makro nie będzie już dużo dłużej pusty: we wtorek zobaczymy dane o inflacji CPI, w czwartek sprzedaż detaliczną, produkcję przemysłową i dwa regionalne indeksy koniunktury a w piątek PPI i koniunkturę konsumencką. Wszystkie wymienione dane dotyczą amerykańskiej gospodarki. 
Rynki, jak się wydaje, w dużej mierze pożegnały już idee recesji lub czegoś „recesjopodobnego” w USA a gra dotyczy teraz kształtu krzywej dochodowości i sposobu wyjścia z nienaturalnej i obowiązującej nienaturalnie długo inwersji krzywej. Wyprzedaż obligacji na długim końcu to jedna opcja, ale potencjał tutaj może być ograniczony (patrząc na przebieg i wyniki ostatnich aukcji, popyt w tym segmencie jest). Druga to cięcia stóp, dowiezienie których jest zadaniem Fed. Jak blisko jesteśmy tego? Skreśliwszy marzec jako możliwy termin pierwszej obniżki, rynki obecnie obstawiają taki ruch w maju. Tym niemniej, warto pamiętać, że „porządny” cykl oczekiwany przez rynki (w horyzoncie roku Fed miałby wykonać 5 cięć) rozbiega się z tym, co rysuje sam Fed. Czekając na marcowe posiedzenie, musimy sobie zadać pytanie, czy Fed stał się bardziej czy mniej skłonny do cięć niż w grudniu. 
„Sprawdzam” ze strony RPP dla rynkowych zakładów o obniżki stóp w Polsce przyszło nawet szybciej niż się spodziewaliśmy i reakcja na czwartkowe komentarze prezesa NBP wieńczy prawie dwa miesiące wycofywania się z oczekiwań dużo niższych niż obecnie stóp w horyzoncie roku lub dwóch. Teraz rynki spodziewają się jednego cięcia do końca roku i ok. 6 do końca przyszłego roku. Łączna skala wycenionych cięć spadła, cykl przesunął się na 2025, ryzyko korekty w tym roku pozostało. Naszym zdaniem również rok 2025 jest ryzykowny – duża część argumentacji RPP w odniesieniu do 2024 może z powodzeniem być zastosowana do 2025. Tym niemniej, Polska nie jest samotną wyspą i średniookresowy profil stóp forward będzie podobny w kraju i zagranicą, co oznacza pewną liczbę cięć. Oczywiście, w miarę upływu czasu i nierealizowania się ryzyka cięć stopy będą dryfować ceteris paribus w górę. Słoniem w pokoju jest jednak złoty – RPP właśnie otworzyła drzwi do większej aprecjacji i szanse na złamanie 4,30 na EUR-PLN są największe od tygodni.

Indeks S&P500

Źródło: Refinitiv, Analizy Pekao

CZKPLN i HUFPLN

Źródło: Refinitiv, Analizy Pekao

Wybrane stawki PLN FRA (%)

Źródło: Refinitiv, Analizy Pekao

Przegląd wydarzeń i danych makro w nadchodzącym tygodniu

13 lutego, wtorek. Saldo obrotów bieżących (Pekao: -480 mld EUR, konsensus: 53 mld EUR): Grudzień przyniósł, prawie niespotykany w 2023 r., deficyt na saldzie obrotów bieżących. Jego źródłem sezonowe pogorszenie salda handlowego. W grudniu nominalny import rok do roku dalej obniżał się blisko w dwucyfrowym tempie. Eksport hamował wolniej, choć dalej daje znać o sobie słabość głównych polskich partnerów handlowych, szczególnie Niemiec. Grudniowej zaliczki z KPO nie powinniśmy zobaczyć na rachunku bieżącym, prawdopodobnie zostanie zaksięgowana na rachunku kapitałowym. 

Saldo obrotów bieżąctch

Źródło: Refinitiv, NBP, Analizy Pekao

14 lutego, środa. PKB za 4Q23 (Pekao: 1,1% r/r, konsensus: 1,0%): Wstępny szacunek PKB za 2024 implikuje rozczarowująco niskie wyniki polskiej gospodarki w końcówce roku. Na podstawie tych danych szacujemy, że PKB wrósł o 1,1% r/r, przy stagnacji konsumpcji prywatnej i wzroście inwestycji ogółem o ok. 7,7% r/r.  

PKB (% r/r)

Źródło: GUS, Analizy Pekao

15 lutego, czwartek. Inflacja CPI za styczeń (Pekao: 4,0% r/r, konsensus: 4,2%): Ze względu na coroczną wymianę wag w koszyku konsumpcyjnym GUS nie podał z końcem miesiąca szybkiego szacunku (tzw. flash). Dopiero w tym tygodniu dowiemy się czegoś o styczniowej inflacji (i tak na starych wagach), która według naszych oczekiwań wyraźnie obniżyła się do 4% r/r. W tak silnej dezinflacji mocno pomogła wysoka baza odniesienia, zamrożenie taryf energetycznych czy kontynuacja zerowego VATu na żywność. W samym styczniu ceny paliw poszły w dół (-2% m/m), ponownie niższym tempem wzrostu mogą zaskoczyć ceny żywności. Dalej spadała inflacja bazowa (wg naszych prognoz do 6,3% r/r).

Inflacja CPI i bazowa (% r/r)

Źródło: NBP, GUS, Analizy Pekao

Udostępnij

Niniejsza publikacja (dalej „Publikacja”) przygotowana przez Departament Analiz Makroekonomicznych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (dalej „Pekao S.A.”) stanowi publikację handlową i ma charakter wyłącznie informacyjny. Żadna z jej części nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania zobowiązania, w szczególności nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Publikacja nie stanowi rekomendacji udzielanej w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego, analizy inwestycyjnej, analizy finansowej oraz innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r, w sprawie nadużyć na rynku ani porady inwestycyjnej o charakterze ogólnym dotyczącej inwestowania w instrumenty finansowe, a informacje w niej zawarte nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Publikacja nie została przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych i nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania badań inwestycyjnych i nie stanowi badania inwestycyjnego.

Zapisz się na newsletter

Zapisuję się na newsletter