Analizy makroekonomiczne - Publikacja - Bank Pekao S.A.

Dziennik | 28.03.2024 3 tygodnie temu

Przedświąteczny spokój na rynkach finansowych

W kalendarzu na dziś brak istotnych odczytów z krajowej gospodarki. Z USA spłyną finalne dane dot. wzrostu w ubiegłym kwartale – konsensus wskazuje na 3,2% SAAR. Poznamy również koniunkturę w przemyśle w regionie Chicago (Chicago PMI).

Wiadomości

  • PL-RPP-OPINIA: Zdaniem Gabrieli Masłowskiej z RPP najbardziej prawdopodobna jest stabilizacja stóp procentowych. Jej zdaniem przestrzeń do dyskusji o obniżkach stóp pojawi się dopiero w drugiej połowie 2025 r. lub na początku 2026 r. – zgodnie z naszymi prognozami. Potencjalne szoki przesuwające ścieżkę inflacji w górę mogłyby, zdaniem Masłowskiej, uzasadnić pewne podwyżki stóp w końcówce bieżącego roku. Członkini RPP wskazała również, że dostrzega przestrzeń na dalszą aprecjację złotego i byłaby skłonna tolerować umocnienie krajowej waluty – w tym kontekście wskazała na brak osłabienia eksportu wskutek dotychczasowej aprecjacji PLN. Z kolei członek RPP Ludwik Kotecki podkreślił rolę efektów bazowych w trwającej od ubiegłego roku dezinflacji. Jednocześnie wskazał, że w najbardziej pesymistycznym scenariuszu uwolnienie cen energii mogłoby podnieść dynamikę CPI aż do 7-8% r/r na koniec 2024 r. 
  • PL-RATING: Agencja ratingowa Moody’s wskazała, że obecny rząd poluzował politykę fiskalną względem poprzedników. Jednocześnie analitycy Moody’s ocenili, że prawdopodobieństwo konsolidacji fiskalnej w tym półroczu jest znikome ze względu na zbliżające się wybory: samorządowe i do PE. Agencja zaznaczyła jednak, że powołanie Rady Fiskalnej, zapowiedziane przez premiera D.Tuska w expose, powinna oddziaływać stabilizująco na finanse publiczne w długim okresie. 
  • EZ-KE-DANE: Komisja Europejska opublikowała marcowe odczyty indeksu koniunktury ESI. Zagregowany wskaźnik dla strefy euro umocnił się z 95,5 pkt. w lutym do 96,3 pkt., choć odczyt poniżej 100 pkt. należy postrzegać jako recesyjny. Pod kreską pozostają przemysł i konsumpcja, pozytywny odczyt zanotowały usługi. Wartość zagregowanego indeksu dla Polski wyniosła 101,8 pkt., co oznacza umocnienie z 101,5 pkt. w lutym. 
  • DE-DANE: Sprzedaż detaliczna za Odrą spadła o –2,9% r/r (NSA) w lutym wobec -1,4% r/r w styczniu. Konsensus prognoz wskazywał na odczyt w wys. -0,9% r/r. 

Komentarz rynkowy

  • ZAGRANICA: W zasadzie pusty kalendarz makro przełożył się na małą dynamikę rynków finansowych. Euro lekko osłabiło się do dolara (z 1,083 do 1,082), ale póki co należy to postrzegać jako dryf a nie sygnał czegoś więcej. Mimo to, widzimy większe szanse na kontynuację tego ruchu niż jego negację. EBC jest bardziej zdeterminowany niż Fed by obniżać stopy procentowe (mimo beznamiętnej retoryki) i będzie to robił w szybszym tempie. Rynki stopniowo będą coraz częściej obstawiać taki scenariusz a EUR/USD odczuje presję w dół. Najbliższą okazją do tego będzie piątkowy odczyt inflacji PCE z USA, jeśli zaskoczy po wyższej stronie. Na głównych rynkach obligacji odnotowaliśmy wczoraj spadek rentowności o 3-4pb (na niemieckich i amerykańskich 10-latkach), ale nie przypisujemy temu ruchowi większego znaczenia i dziś spodziewamy się stabilizacji wycen wspomnianych papierów.   
  • POLSKA: Złoty wczoraj ponownie tracił do głównych walut w skali podobnej do wtorku. EUR/PLN zbliżył się do oporu na 4,32, ale nie zdołał go poważnie przetestować i dzień zakończył na poziomie 4,3150. Kurs USD/PLN wzrósł w podobnej skali do 3,99. Traktujemy to jako korektę poniedziałkowego umocnienia polskiej waluty. W dłuższym horyzoncie widzimy szansę na ponowne umocnienie i próbę przebicia wsparcia na 4,30. Argumentem za tym są jastrzębie komentarze z RPP, które zwiększają szansę na dysparytet stóp procentowych między Polską a strefą euro i krajami regionu, który powinien wspierać polską walutę. Z tego samego powodu spodziewamy się kontynuacji trendu wzrostowego na rentownościach krajowych obligacji, który obserwujemy od początku marca, choć wczoraj widzieliśmy akurat ruch spadkowy za rynkami bazowymi (o ok. 7pb w przypadku 10-letniego benchmarku).  

     

Kalendarz najważniejszych odczytów makroekonomicznych w bieżącym tygodniu znaduje się tutaj.

Udostępnij

Niniejsza publikacja (dalej „Publikacja”) przygotowana przez Departament Analiz Makroekonomicznych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (dalej „Pekao S.A.”) stanowi publikację handlową i ma charakter wyłącznie informacyjny. Żadna z jej części nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania zobowiązania, w szczególności nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Publikacja nie stanowi rekomendacji udzielanej w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego, analizy inwestycyjnej, analizy finansowej oraz innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r, w sprawie nadużyć na rynku ani porady inwestycyjnej o charakterze ogólnym dotyczącej inwestowania w instrumenty finansowe, a informacje w niej zawarte nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Publikacja nie została przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych i nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania badań inwestycyjnych i nie stanowi badania inwestycyjnego.

Zapisz się na newsletter

Zapisuję się na newsletter