Wyniki Wyszukiwania - Analizy makroekonomiczne - Bank Pekao S.A.

Wyniki wyszukiwania

Wybrany tag: strefa_euro
1 dzień temu

W końcówce tygodnia czekamy na indeksy koniunktury

Początek marca pod znakiem indeksów koniunktury. Po publikacji lutowego indeksu PMI dla Polski (oczekujemy nieznacznego wzrostu do 47,7 pkt. z 47,1 w poprzednim miesiącu) dostaniemy dzisiaj także finalne odczyty PMI z przemysłu dla głównych gospodarek. W USA publikacja indeksu ISM dla przemysłu oraz wskaźnik koniunktury konsumenckiej Uniw. Michigan. Poza tym, w kalendarzu lutowy wstępny odczyt inflacji HICP dla strefy euro.
2 dni temu

Dzisiejsze odczyty inflacji ze strefy euro będą spadkowe

O 10:00 poznamy ostateczny odczyt polskiego PKB za ostatni kwartał ubiegłego roku – naszym zdaniem, a także w zgodzie z konsensusem, realny wzrost wyniósł 1,0% r/r. Dzisiaj ukaże się również spora paczka danych zza Odry: styczniowa sprzedaż detaliczna (konsensus: 0,6% m/m wobec -1,6% w grudniu), lutowe bezrobocie (konsensus: stabilne 5,8%) i lutowa inflacja HICP (konsensus: postęp dezinflacji z 3,1% r/r w styczniu do 2,8%). Za oceanem ukaże się Raport nt. wydatków Amerykanów, zawierający preferowaną przez Fed miarę inflacji, PCE. Konsensus prognoz wskazuje na dalszą dezinflację.
4 tygodnie temu

Fed nie chce ciąć stóp w marcu

Wstępny szacunek PKB za 2023 okazał się niższy od oczekiwań, ale publikowany równolegle raport o koniunkturze NBP nie będzie dla RPP argumentem za obniżkami stóp. Wieczorem jastrzębio zaskoczył Fed. Dzisiejszy dzień upłynie pod znakiem PMI w przemyśle. Ponadto poznamy wstępny szacunek styczniowej inflacji w Strefie Euro, decyzję BoE ws. stóp procentowych, zaś co do gospodarki amerykańskiej – raport Challengera i raport ISM dla przemysłu.
4 tygodnie temu

Wszystkie oczy zwrócone na Fed

Dziś o 10:00 GUS opublikuje wstępny szacunek PKB za 2023 r. Oczekuje się ostrego wyhamowania wzrostu, do 0,3-0,4%. Średnioroczny wzrost PKB w tym przedziale implikuje przyspieszenie w IV kwartale do 1,3-1,9% r/r (my: 0,3 i 1,5%, odpowiednio). W kalendarzu globalnym głównym punktem będą wstępne szacunki inflacji w Niemczech – oczekuje się wyraźnego jej spadku w styczniu – oraz posiedzenie FOMC. Fed nie zmieni stóp procentowych, ale inwestorzy będą wsłuchani w słowa J. Powella na konferencji prasowej po posiedzeniu.
4 tygodnie temu

Dziś pierwsze szacunki PKB za 4Q23 dla europejskich gospodarek

Przed południem poznamy wstępne szacunki PKB za 4Q23 dla Niemiec i strefy euro. Popołudnie natomiast przyniesie kilka odczytów dla USA, między innymi pierwsze grudniowe dane z tamtejszego rynku pracy (JOLTS) oraz indeks koniunktury konsumenckiej.
5 tygodni temu

EBC coraz bliżej obniżek stóp

Dziś kluczowe będą dane z USA. O 14:30 poznamy inflację oraz inflację bazową cen wydatków konsumpcyjnych (PCE) za grudzień. Ta pierwsza – wg prognoz - ma pozostać bez zmian w stosunku do ubiegłego miesiąca (2,6% r/r) zaś ta druga obniżyć się z 3,2 do 3,0% r/r. Dowiemy się też jaka byłą dynamika dochodów Amerykanów w grudniu – konsensus prognoz to 0,3% m/m.