Wyniki Wyszukiwania - Analizy makroekonomiczne - Bank Pekao S.A.

Wyniki wyszukiwania

Wybrany tag: strefa_euro
3 miesięce temu

W oczekiwaniu na dane z amerykańskiej gospodarki

Za nami spokojny dzień - rynek trawił zaskakujące dane o inflacji CPI w USA. Przed nami publikacje danych o inflacji, sprzedaży detalicznej i nowych wnioskach o zasiłki dla bezrobotnych tamże.
3 miesięce temu

Decyzje banków centralnych za nami, Payrolls przed nami

Dziś gwoździem programu będą dane z amerykańskiego rynku pracy w lutym, tzw. Payrolls. Konsensus prognoz spodziewa się, że liczba nowych miejsc pracy poza rolnictwem wyniosła 200 tys. (wobec 353 tys. w styczniu), stopa bezrobocia utrzymała się na poziomie 3,7%, a dynamika płacy godzinowej obniżyła się do 0,3% m/m.
3 miesięce temu

W końcówce tygodnia czekamy na indeksy koniunktury

Początek marca pod znakiem indeksów koniunktury. Po publikacji lutowego indeksu PMI dla Polski (oczekujemy nieznacznego wzrostu do 47,7 pkt. z 47,1 w poprzednim miesiącu) dostaniemy dzisiaj także finalne odczyty PMI z przemysłu dla głównych gospodarek. W USA publikacja indeksu ISM dla przemysłu oraz wskaźnik koniunktury konsumenckiej Uniw. Michigan. Poza tym, w kalendarzu lutowy wstępny odczyt inflacji HICP dla strefy euro.
3 miesięce temu

Dzisiejsze odczyty inflacji ze strefy euro będą spadkowe

O 10:00 poznamy ostateczny odczyt polskiego PKB za ostatni kwartał ubiegłego roku – naszym zdaniem, a także w zgodzie z konsensusem, realny wzrost wyniósł 1,0% r/r. Dzisiaj ukaże się również spora paczka danych zza Odry: styczniowa sprzedaż detaliczna (konsensus: 0,6% m/m wobec -1,6% w grudniu), lutowe bezrobocie (konsensus: stabilne 5,8%) i lutowa inflacja HICP (konsensus: postęp dezinflacji z 3,1% r/r w styczniu do 2,8%). Za oceanem ukaże się Raport nt. wydatków Amerykanów, zawierający preferowaną przez Fed miarę inflacji, PCE. Konsensus prognoz wskazuje na dalszą dezinflację.
4 miesięce temu

Fed nie chce ciąć stóp w marcu

Wstępny szacunek PKB za 2023 okazał się niższy od oczekiwań, ale publikowany równolegle raport o koniunkturze NBP nie będzie dla RPP argumentem za obniżkami stóp. Wieczorem jastrzębio zaskoczył Fed. Dzisiejszy dzień upłynie pod znakiem PMI w przemyśle. Ponadto poznamy wstępny szacunek styczniowej inflacji w Strefie Euro, decyzję BoE ws. stóp procentowych, zaś co do gospodarki amerykańskiej – raport Challengera i raport ISM dla przemysłu.
4 miesięce temu

Wszystkie oczy zwrócone na Fed

Dziś o 10:00 GUS opublikuje wstępny szacunek PKB za 2023 r. Oczekuje się ostrego wyhamowania wzrostu, do 0,3-0,4%. Średnioroczny wzrost PKB w tym przedziale implikuje przyspieszenie w IV kwartale do 1,3-1,9% r/r (my: 0,3 i 1,5%, odpowiednio). W kalendarzu globalnym głównym punktem będą wstępne szacunki inflacji w Niemczech – oczekuje się wyraźnego jej spadku w styczniu – oraz posiedzenie FOMC. Fed nie zmieni stóp procentowych, ale inwestorzy będą wsłuchani w słowa J. Powella na konferencji prasowej po posiedzeniu.