Analizy makroekonomiczne - Publikacja - Bank Pekao S.A.

Dziennik | 02.02.2024 2 miesięce temu

Światowy przemysł w coraz lepszej formie

Dziś najważniejsze będą dane z raportu Payrolls z amerykańskiego rynku pracy w styczniu. Konsensus prognoz spodziewa się, że liczba nowych miejsc pracy poza rolnictwem wyniosła 173 tys. (wobec 216 tys. w grudniu) a stopa bezrobocia wzrosła z 3,7 do 3,8% aktywnych zawodowo a dynamika płacy godzinowej obniżyła się z 0,4 do 0,3% m/m. Ponadto poznamy też koniunkturę konsumencką w USA wg Uniwersytetu Michigan oraz zamówienia na dobra trwałe i ogółem zamówienia w amerykańskim przemyśle w grudniu.

Wiadomości

  • PL-DANE: Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce obniżył się w styczniu z 47,4 do 47,1pkt. Odczyt był gorszy od oczekiwań (48 pkt) a dodatkowo kontrastował z lekką poprawą koniunktury w Niemczech i strefie euro w styczniu. Nie przywiązujemy jednak do tego dużej wagi, gdyż odczyty koniunktury słabo się korelują dynamiką polskiego PKB. Faktem jest natomiast, że w krajowym przemyśle panuje słaba koniunktura a perspektywa jej poprawy zależy przede wszystkim od odbicia gospodarczego w Niemczech, na które najprawdopodobniej będziemy musieli jeszcze kilka miesięcy poczekać.
  • EZ-DANE: Wczoraj miały również miejsce drugie odczyty wskaźników PMI dla strefy euro jej państw członkowskich, w tym Francji i Niemiec. Nie przyniosły one jednak rewizji wstępnych odczytów sprzed tygodnia, które pokazały umiarkowaną poprawę koniunktury u naszych zachodnich sąsiadów.
  • UK-STOPY: Bank Anglii utrzymał wczoraj stopy procentowe na niezmienionych poziomach, na których znajdują się od sierpnia 2023. Główna stopa wynosi więc wciąż 5,25%. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami, ale towarzyszyły jej raczej jastrzębie akcenty. Dwóch członków BoE głosowało za podniesieniem stóp o 25pb a sam bank w komunikacie podkreślał obawy o utrwalenie się inflacji powyżej celu, chociaż równocześnie usunął fragment o gotowości do dalszych podwyżek stóp. Tym niemniej perspektywa luzowania polityki pieniężnej przez BoE przesuwa się z 1kw2024 (nasza dotychczasowa prognoza) na 2kw 2024 r.
  • US-DANE: Koniunktura w amerykańskim przemyśle wg ISM mocno się w styczniu poprawiła. Wartość wskaźnika wzrosła z 47,1 do 49,1 pkt, m.in. za sprawą wzrostu nowych zamówień. Taki wynik jest zgodny z bardzo dobrym odczytem PMI dla amerykańskiego przemysłu za styczeń (podwyższony wczoraj z 50,3 do 50,7 pkt w drugim odczycie względem 47,9 pkt w grudniu), ale stoi w kontraście do bardzo słabych odczytów koniunktury z poszczególnych regionów USA (np. Empire State Manufacturing, Philly Fed). Trudno zatem jednoznacznie scharakteryzować perspektywy amerykańskiego przemysłu, ale skłaniamy się do pozytywnej diagnozy. Ponadto dowiedzieliśmy się wczoraj, że liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w ub. tygodniu wyniosła 224 tys., a więc nieco więcej niż konsens prognoz: 215 tys. Liczba ta pozostaje jednak na historycznie niskim poziomie.
  • UE-BUDŻET: Rada Europejska uzgodniła zwiększenie wieloletniego budżetu Unii Europejskiej (na lata 2021-2028) o 64 mld EUR. Większość tej kwoty trafi na Ukrainę jako wsparcie ekonomiczne (17 mld EUR jako bezzwrotne granty i 33 mld EUR jako pożyczki). Wsparcie to sfinansowane zostanie emisjami wspólnych europejskich obligacji wg mechanizmu zastosowanego na potrzeby Funduszu Odbudowy UE.

Światowy przemysł w coraz lepszej formie

W tym tygodniu pisaliśmy, nie bez sceptycyzmu, o niepokojących sygnałach wysyłanych przez badania koniunktury w przemyśle przygotowywane przez regionalne banki Rezerwy Federalnej. Badania te implikowały spadek wskaźnika ISM do ok. 45.

Dziś wiemy już, że ten sygnał był kompletnie błędny. Nie tylko PMI nie spadł, ale wzrósł i to w sposób wewnętrznie spójny i z bardzo dobrą strukturą. Początek roku przyniósł bowiem wzrost nowych zamówień i produkcji oraz opróżnienie zapasów klientów (co sugeruje mocny popyt ze strony odbiorców). Nie jest jasne, jak badania koniunktury mogą się aż tak bardzo różnić pod względem poziomu i kierunku obranego w ostatnich miesiącach. Warto pamiętać jednak, że przełożenie miękkich danych na twarde jest mniejsze niż w poprzednich dekadach. Warto odnotować przy tym, że skok kosztów produkcji raportowany w badaniu ISM może niepokoić Fed i stanowi kolejny argument za tym, że dynamika cen dóbr przemysłowych mija na świecie dołek.

Przełom miesięcy generalnie upływa pod znakiem publikacji danych o koniunkturze w przemyśle. Ogólny obraz jest pozytywny – światowy PMI wzrósł do najwyższego poziomu od połowy 2022 roku. Co ciekawe, ostatnie wzrosty wydają się być napędzane głównie przez dobra konsumenckie, co potwierdza nasze przypuszczenia (zawarte w rocznej publikacji) co do mechaniki ożywienia na świecie. Jej źródłem jest wygaśnięcie szoku inflacyjnego i odpowiadające mu odbicie dynamiki realnych dochodów gospodarstw domowych.

Skoro na świecie robi się tak dobrze, to czemu w Europie jest tak źle? Dobra wiadomość (także z punktu widzenia polskich eksporterów) jest taka, że jest źle w coraz mniejszym stopniu. PMI w strefie euro, jak pokazały publikowane wczoraj finalne dane, wzrósł do najwyższego poziomu od marca 2023 r. Jesteśmy w pełni świadomi, że to poziomy wciąż spójne ze spadkami produkcji przemysłowej, natomiast europejski przemysł minął naszym zdaniem punkt zwrotny. Problem z punktu widzenia Europy polega na tym, że eksport nie wystarczy do tego, bo znormalizować aktywność w przemyśle, bo duża część europejskiego spowolnienia ma korzenie krajowe i wiąże się m.in. z efektami zacieśnienia monetarnego. Wyjście z obecnej stagnacjo-recesji będzie wymagało czasu, potrzebnego chociażby na odwrócenie cyklu kredytowego i złagodzenie polityki pieniężnej.

Nowe zamówienia w przetwórstwie w USA wg różnych badań koniunktury

PMI w przetwórstwie strefy euro

Światowy PMI w przetwórstwie

Komentarz rynkowy

  • ZAGRANICA: Pierwsza połowa sesji upłynęła pod znakiem coraz szybszych spadków rentowności, w drugiej stopy uklepały dno. Jednocześnie, główne indeksy giełdowe rosły (sprawdzić, czy nie Chiny) a inwestorzy zrealizowali zyski na długich pozycjach w dolarze. Wszystko to jednak jest preludium do dzisiejszych danych z amerykańskiego rynku pracy. Nie podejmujemy się prognozowania zmiany zatrudnienia poza rolnictwem w USA. Odnotujemy jednak kilka rzeczy. Po pierwsze, dane o dużej częstotliwości pogorszyły się w 2024 r. Po drugie, dane miesięczne są od dłuższego czasu w trendach spadkowych. Po pozytywnej niespodziance w danych grudniowych styczeń może (ale nie musi – tu nie ma żadnych praw natury) przynieść rozczarowanie. Po trzecie, pomimo ostatnich spadków rentowności rynek nie jest spozycjonowany na złe wiadomości z amerykańskiej gospodarki. Spadek zatrudnienia w styczniu zepchnąłby rentowności obligacji w przepaść.
  • POLSKA: Złoty kontynuował aprecjację i stuknięcie EUR-PLN od góry w 4,31 wyznacza koniec łatwej części ruchu w ramach obowiązującego zakresu wahań. Przekładając na polski, teraz umacniać się złotemu będzie już trudniej. Rentowności SPW kontynuowały dryf na południe, zgodnie z ostatnimi trendami, sygnałami z rynków bazowych i pozostałą do wykorzystania przestrzenią do umocnienia tej klasy aktywów. Dziś uczestnicy rynku będą podążać za wskazówkami z rynków bazowych.

 

Udostępnij

Niniejsza publikacja (dalej „Publikacja”) przygotowana przez Departament Analiz Makroekonomicznych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (dalej „Pekao S.A.”) stanowi publikację handlową i ma charakter wyłącznie informacyjny. Żadna z jej części nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania zobowiązania, w szczególności nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Publikacja nie stanowi rekomendacji udzielanej w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego, analizy inwestycyjnej, analizy finansowej oraz innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r, w sprawie nadużyć na rynku ani porady inwestycyjnej o charakterze ogólnym dotyczącej inwestowania w instrumenty finansowe, a informacje w niej zawarte nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Publikacja nie została przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych i nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania badań inwestycyjnych i nie stanowi badania inwestycyjnego.

Zapisz się na newsletter

Zapisuję się na newsletter