Analizy makroekonomiczne - Publikacja - Bank Pekao S.A.

Dziennik | 21.02.2024 1 miesiąc temu

Chwila oddechu przed jutrzejszymi danymi o globalnej koniunkturze i krajowej sprzedaży

Dziś GUS opublikuje dane o produkcji budowlanej. W przeciwieństwie do konsensusu (+8,1% r/r) spodziewamy się spadku aktywności na placach budów w styczniu (o 1,7% r/r). Równolegle zostaną opublikowane dane GUS o nastrojach konsumentów w lutym. Później uwaga rynków przesunie się na aukcję sprzedaży SPW. Kalendarz publikacji danych zagranicą jest raczej pusty – czekamy jedynie na protokół z ostatniego posiedzenia FOMC.

Wiadomości

  • PL-DANE: Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 1,6% r/r, poniżej konsensusu (3,1% r/r). Wynik stycznia nie jest aż tak zły, jak się wydaje i powinien być analizowany razem z mocnym grudniem. Równolegle opublikowano dane o cenach producentów, w świetle których polski przemysł był w styczniu w najgłębszej deflacji w historii. Więcej na temat tych danych piszemy w komentarzu
  • PL-DANE: Styczniowe dane z rynku pracy przyniosły dużą niespodziankę. Dynamika płac skoczyła z 9,6 do 12,8% r/r. Naszym zdaniem należy ją wiązać m.in. ze znaczącą podwyżką płacy minimalnej pociągającą za sobą całe siatki płac oraz wypłatami premii. W ujęciu realnym płace wzrosły o 8,9% r/r, najmocniej od przynajmniej 16 lat. Pełniejszą analizę tych danych można znaleźć na naszej stronie
  • PL-RPP: Płace realne rosną powyżej wzrostu wydajności pracy i może się to przełożyć na osłabienie procesów dezinflacyjnych - ocenił na platformie X członek RPP Ireneusz Dąbrowski.
  • PL-NBP: W komunikacie dotyczącym wyniku finansowego NBP za 2023 r. podano, że główną przyczyną zanotowanej przez NBP straty (wg informacji prasowych przekraczającej 25 mld zł) było umocnienie złotego, które obniżyło go o 31 mld zł. 
  • UK-STOPY: W swoim wystąpieniu przed Komisją Skarbu niższej izby parlamentu szef BoE Andrew Bailey powiedział, że BoE widzi zachęcające sygnały w danych o inflacji i że cięcia stóp procentowych nastąpią zanim inflacja spadnie do celu BoE. 

Przejściowe recesje są prawdopodobnie dobre dla zdrowia publicznego

Recesja kojarzy się jednoznacznie źle. W czasie recesji ludzie tracą pracę, firmy rentowność a politycy władzę (oczywiście nie wszyscy i nie zawsze). Żadna z tych rzeczy nie wydaje się dobra dla zdrowia publicznego. Ale pozory mogą mylić jak przekonująco argumentuje ciekawy artykuł, który niedawno przeczytaliśmy. 
Badanie i jego wyniki
Jego autorzy podzielili 741 „powiatów” (ang. „commuting zones”) w Stanach Zjednoczonych, na takie które były mocniej i słabiej dotknięte przez Wielką Recesję z 2008 r. Ich orientacyjne położenie przedstawia mapka poniżej. „Orientacyjnie”, ponieważ autorzy badania wzięli pod uwagę wiele charakterystyk zróżnicowania geograficznego USA i trudno zobrazować je na jednej mapce. 

Regiony USA wg tempa odbudowy gospodarki po Wielkiej Recesji (ciemny zielony: szybsze od mediany, jasny zielony, poniżej mediany)

Źródło: artykuł dostępny online w repozytorium NBER 

Okazało się, że powiaty najmocniej dotknięte recesją (dokładnie górny kwartyl) cechowały się niższym współczynnikiem umieralności jego mieszkańców, zwłaszcza o niższym poziomie wykształcenia i w starszym wieku. O ile niższym? W uproszczeniu i po uśrednieniu o 2,3% w ciągu 10 lat. 
Nie wydaje się to wiele, ale przekładając tę statystykę na język potoczny oznacza to, że Wielka Recesja przyczyniła się do tego, że jeden na dwudziestu pięciu 55-latków w USA zyskał dodatkowy rok życia. Efekt ten nie był więc mały. Oczywiście zakładając, że autorzy badania mają rację, ale w swoim liczącym 135 stron artykule starali się uwzględnić praktycznie wszystkie możliwe zastrzeżenia, jakie można by im postawić, np. związane z wpływem migracji na statystyki zgonów.

Współczynnik umieralności w regionach silnie (pomarańczowa linia) i słabo (granatowa linia) dotkniętych przez Wielką Recesję 2008 r.

Źródło: artykuł dostępny online w repozytorium NBER

Dobroczynne skutki recesji dla zdrowia wynikają praktycznie wyłącznie z jednego czynnika – poprawy jakości powietrza na skutek ograniczenia emisji zanieczyszczeń z kominów przemysłowych. Inne potencjalne czynniki okazały się mało istotne, np. ograniczenie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych (mniej ludzi chodzi do pracy, więcej zostaje w domach), albo poprawa jakości opieki w domach spokojnej starości (na skutek większej łatwości w znalezieniu potrzebnych do tego pracowników). 
Wnioski
Zamożność sprzyja generalnie dłuższemu życiu – o to nie ma sporu. Zasada ta działa zarówno na poziomie zbiorowym: w krajach bogatszych ludzie żyją dłużej, jak i indywidualnym: ludzie zamożniejsi żyją przeciętnie dłużej niż biedniejsi z tego samego kraju. Jednak rozwój gospodarczy miewa również negatywne skutki dla zdrowia publicznego, co widać po wpływie recesji na współczynniki umieralności w USA. Warto jednak podkreślić, że mówimy o recesji, która była wystarczająco silna by ograniczyć aktywność przemysłową, ale nie na tyle głęboka, by zmniejszyć jakość służby zdrowia w USA lub w zauważalny sposób spowolnić postępy naukowe i techniczne w leczeniu. 
Na tym przykładzie widać że sam wzrost gospodarczy jest ważną, ale nie jedyną determinantą dobrobytu ludzi. Czasem pozyskanie dodatkowego PKB odbywa się kosztem skrócenia długości życia w społeczeństwie. A powodem może być na przykład wzrost zanieczyszczenia powietrza. Jest to coś o czym ekonomiści, politycy i opinia publiczna powinni pamiętać. 
 

Komentarz rynkowy

  • ZAGRANICA: Wg słów swojego prezesa, Bank Anglii nie będzie czekał na spadek inflacji (w której widzi „zachęcające” sygnały) do celu z cięciami stóp. Najnowsze dane o presji płacowej w strefie euro wskazują z kolei na jej spadek (a na pewno na rosnące szanse niedostrzelenia prognozowanego przez EBC na 2024 wzrostu). Słowem – w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, w Europie nawarstwiają się argumenty za dalszym gołębim skrętem tutejszych banków centralnych. Dzisiaj raczej nie zobaczymy kolejnych, bo kalendarz jest raczej pusty. Ciekawy dla rynków może ewentualnie być protokół z ostatniego posiedzenia FOMC – „ewentualnie”, bo Fed nie ma w zwyczaju odraczać ujawnienia rynkom pewnych szczegółów posiedzeń.  
  • POLSKA: EUR-PLN znów buszuje w okolicy 4,31, ale przedział wahań (4,30/31-40) nie jest na razie zagrożony. Z tego względu możemy co najwyżej porwać sobie włosy z głowy z uwagi na niską skuteczność sygnałów technicznych (spodziewaliśmy się raczej ruchu na północ z uwagi na dostrzeżoną dywergencję, teraz byki na EUR-PLN muszą liczyć na potrójne dno…). O pozytywnym sentymencie wobec polskich aktywów świadczy również silny spadek rentowności SPW pod koniec sesji – dodatkowo, nieudany atak 10-latek na 5,50% jest dobrym prognostykiem na przyszłość. Dziś w centrum uwagi będzie aukcja sprzedaży SPW z mniejszą podażą niż pierwotnie zapowiadano i pewnym miejscem zrobionym przez rynek ostatnią przeceną papierów skarbowych. Ten test dla rynku może wypaść pozytywnie.
Udostępnij

Niniejsza publikacja (dalej „Publikacja”) przygotowana przez Departament Analiz Makroekonomicznych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (dalej „Pekao S.A.”) stanowi publikację handlową i ma charakter wyłącznie informacyjny. Żadna z jej części nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania zobowiązania, w szczególności nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Publikacja nie stanowi rekomendacji udzielanej w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego, analizy inwestycyjnej, analizy finansowej oraz innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r, w sprawie nadużyć na rynku ani porady inwestycyjnej o charakterze ogólnym dotyczącej inwestowania w instrumenty finansowe, a informacje w niej zawarte nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Publikacja nie została przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych i nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania badań inwestycyjnych i nie stanowi badania inwestycyjnego.

Zapisz się na newsletter

Zapisuję się na newsletter