Analizy makroekonomiczne - Publikacja - Bank Pekao S.A.

Gospodarka pod lupą | 14.02.2024 2 miesięce temu

GUS potwierdza niski wzrost PKB w IV kwartale 2023

Wg szybkiego szacunku PKB wzrósł w IV kwartale o 1% r/r i nie zmienił się w ujęciu kwartalnym. To wynik zbieżny z danymi rocznymi i wskazujący na powolne ożywienie.

Wg szybkiego szacunku GUS PKB w IV kwartale wzrósł o 1% r/r. Tutaj nie mogło być mowy o dużym zaskoczeniu, bo dane roczne pozwoliły zawęzić przedziały szacunków PKB i jego składowych do wąskich pasm. Wynik podany dziś przez GUS mieści się w nim komfortowo. Szczegóły PKB za IV kwartał zostaną podane za dwa tygodnie. Czytelników zainteresowanych losami konsumpcji i inwestycji w IV kwartale możemy więc póki co odesłać do naszego komentarza do danych rocznych, w którym poświęciliśmy strukturze PKB więcej miejsca.   

Wzrost PKB (% r/r)

Źródło: GUS, Pekao Analizy.

GUS poinformował dziś również, że PKB nie zmienił się w ujęciu kwartalnym. 

Indeks PKB i trend wieloletni (2019Q4 = 100)

Źródło: GUS, Pekao Analizy.

Publikacja pierwszych danych za IV kwartał jest też okazją, by kontynuować prostowanie szeregu odsezonowanego PKB. Dla przypomnienia – jeszcze niedawno PKB po wyłączeniu czynników sezonowych i kalendarzowych prezentował w latach 2022-23 dużą rezydualną sezonowość. Obecnie ten problem zniknął a szereg realnego PKB zbliża się do idealnego, gładkiego i cyklicznego indeksu, który ekonomiści znają i lubią. W świetle dzisiaj opublikowanych danych dołek koniunktury w IV kwartale 2022 r. był płytszy (rewizja dynamiki w górę o 0,8 pkt. proc.) a ożywienie wolniejsze (rewizja dynamik pierwszych trzech kwartałów 2023 r. w dół o 0,4 pkt. proc.). Jesteśmy jednak w tym samym punkcie względem wieloletniego trendu i cyklicznego szczytu koniunktury z początku 2022 r. 

Indeks realnego PKB wg stanu wiedzy z różnych miesięcy (2019Q4 = 100)

Źródło: GUS, Pekao Analizy.

Udostępnij

Niniejsza publikacja (dalej „Publikacja”) przygotowana przez Departament Analiz Makroekonomicznych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (dalej „Pekao S.A.”) stanowi publikację handlową i ma charakter wyłącznie informacyjny. Żadna z jej części nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania zobowiązania, w szczególności nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Publikacja nie stanowi rekomendacji udzielanej w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego, analizy inwestycyjnej, analizy finansowej oraz innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r, w sprawie nadużyć na rynku ani porady inwestycyjnej o charakterze ogólnym dotyczącej inwestowania w instrumenty finansowe, a informacje w niej zawarte nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Publikacja nie została przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych i nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania badań inwestycyjnych i nie stanowi badania inwestycyjnego.

Zapisz się na newsletter

Zapisuję się na newsletter