Analizy makroekonomiczne - Publikacja - Bank Pekao S.A.

Dziennik | 01.03.2024 1 miesiąc temu

W końcówce tygodnia czekamy na indeksy koniunktury

Początek marca pod znakiem indeksów koniunktury. Po publikacji lutowego indeksu PMI dla Polski (oczekujemy nieznacznego wzrostu do 47,7 pkt. z 47,1 w poprzednim miesiącu) dostaniemy dzisiaj także finalne odczyty PMI z przemysłu dla głównych gospodarek. W USA publikacja indeksu ISM dla przemysłu oraz wskaźnik koniunktury konsumenckiej Uniw. Michigan. Poza tym, w kalendarzu lutowy wstępny odczyt inflacji HICP dla strefy euro.

Wiadomości

  • PL-GUS-DANE: GUS potwierdził, że polski PKB wzrósł w 4Q23 o 1,0% r/r wobec wzrostu o 0,5% we wcześniejszym kwartale. Inwestycje wzrosły o 8,7% r/r, a konsumpcja prywatna spadła o 0,1%. Ponownie wkład zapasów mocno ujemny (-5,4 pkt. proc.), co zostało skompensowane dodatnim wkładem eksportu netto (+3,3 pkt. proc.). W odsezonowanym ujęciu kwartał do kwartału PKB nie zmienił się (0% kw/kw SA).
  • PL-KE-KPO: Komisja Europejska wydała wstępną pozytywną ocenę pierwszego wniosku Polski o płatności z Funduszu Odbudowy. Otwiera to drogę do wypłaty Polsce 6,3 mld euro (10,5% środków) w ramach KPO – poinformowała rzeczniczka KE Veerle Nuyts. Z tej kwoty 2,69 mld euro to granty, a 3,63 mld euro pożyczki. Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała, że środki z pierwszego wniosku o płatność z KPO spłyną do Polski na początku kwietnia.
  • PL-MF-AUKCJA: Ministerstwo Finansów planuje przeprowadzić w marcu dwa przetargi sprzedaży obligacji, w dniu 13 marca z podażą 5-9 mld zł oraz w dniu 26 marca z podażą 5-9 mld zł. Resort finansów planuje zorganizować w marcu także jeden przetarg zamiany obligacji, w dniu 19 marca. Na przetargach sprzedaży oferowane będą papiery OK0426, PS0729, WZ1129 i DS1033. Ministerstwo Finansów szacuje, że stopień sfinansowania potrzeb pożyczkowych brutto budżetu 2024 r. na koniec lutego wynosi ok. 43%.
  • PL-BGK-AUKCJA: BGK planuje przeprowadzić 8 marca jedyny w miesiącu przetarg sprzedaży obligacji na Fundusz COVID-19. Możliwe do zaoferowania obligacje: FPC0328, FPC0631, FPC0733, FPC0342.
  • PL-MF: W przyszłym tygodniu podjęta zostanie decyzja ws. stawki VAT na żywność - poinformował minister finansów Andrzej Domański. Minister ocenił, że z tytułu środków z KPO można oczekiwać wzrostu polskiej gospodarki o dodatkowy punkt procentowy w 2025 r.
  • DE-DANE: Według wstępnego szacunku inflacja HICP w Niemczech w lutym wyniosła 2,7% r/r wobec 3,1% miesiąc wcześniej, zgodnie z konsensusem prognoz.
  • US-DANE: Wskaźnik inflacji bazowej PCE (miara inflacji preferowana przez Fed) nieznacznie się obniżył w styczniu do 2,8% r/r z 2,9% miesiąc wcześniej, zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi.
  • US-FED: Prezes Fed z Nowego Jorku John Williams ocenił, że nie widzi potrzeby dalszego zacieśniania polityki pieniężnej w USA i powtórzył, że spodziewa się, iż bank centralny obniży stopy procentowe jeszcze w tym roku.

Komentarz rynkowy

  • ZAGRANICA: Dane o inflacji (HICP w głównych państwach strefy euro, PCE w Stanach Zjednoczonych) okazały się być bardzo zbliżone do prognoz i rynek wziął to za dobrą monetę. W konsekwencji, rentowności obligacji na rynkach bazowych generalnie spadały i katalizatorem tego ruchy były właśnie dane ze Stanów Zjednoczonych. Można być nieco zaskoczonym taką reakcją, bo rynkowi po relatywnie wysokich odczytach PPI i CPI (które wywarły duży wpływ na wycenę przyszłej ścieżki stóp) wystarczyło, żeby PCE nie powtórzyło tego samego. Tym niemniej, szczegóły tego odczytu generalnie nie sprzyjają rozkręceniu zakładów o obniżki stóp procentowych. Zarówno od strony dochodowej (nowa, bardziej stroma trajektoria powtarzalnych dochodów gospodarstw domowych), jak i cenowej, nie są spójne z inflacją w celu Fed. Wskazują bowiem na to, że inflacja ustabilizuje się nie na poziomie 2%, a raczej bliżej 3,5%. W Europie z kolei cel EBC się zbliża. Umocnienie dolara ma więc ze wszystkich wczorajszych ruchów najwięcej sensu. Dziś kalendarz publikacji makro jest wypakowany, ale większość zaplanowanych na dziś publikacji nie powinna mieć większego znaczenia dla rynków, będą one bowiem powtarzać znaną już informację (wstępny szacunek inflacji dla całej strefy euro, finalne PMI). Szarpnąć rynkiem może za to koniunktura w amerykańskim przemyśle (ISM).
  • POLSKA: Na rynku FI dominowały czynniki globalne i w końcówce sesji rentowności SPW systematycznie spadały. Rynek walutowy za to nie chce współpracować i zmienność wczoraj była wręcz absurdalnie niska – wahnięcia EUR-PLN w ciągu dnia zamknęły się w przedziale 1 grosza. Złoty pozostaje zatem mocny (blisko dolnego pasma wahań z ostatnich miesięcy), ale nic z tego nie wynika i raczej dzisiaj nie wyniknie, patrząc na kalendarz.
Udostępnij

Niniejsza publikacja (dalej „Publikacja”) przygotowana przez Departament Analiz Makroekonomicznych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (dalej „Pekao S.A.”) stanowi publikację handlową i ma charakter wyłącznie informacyjny. Żadna z jej części nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania zobowiązania, w szczególności nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Publikacja nie stanowi rekomendacji udzielanej w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego, analizy inwestycyjnej, analizy finansowej oraz innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r, w sprawie nadużyć na rynku ani porady inwestycyjnej o charakterze ogólnym dotyczącej inwestowania w instrumenty finansowe, a informacje w niej zawarte nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Publikacja nie została przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych i nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania badań inwestycyjnych i nie stanowi badania inwestycyjnego.

Zapisz się na newsletter

Zapisuję się na newsletter