Członek Rady Nadzorczej

Manager z doświadczeniem w sektorze publicznym. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał i doskonalił między innymi w Ministerstwie Skarbu Państwa, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. czy w Banku Gospodarstwa Krajowego. Odpowiedzialny za wykonywanie prawa z akcji i udziałów w łącznie ponad 150 spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Prowadził projekty inwestycyjne zakładające bezpośrednie wejście kapitałowe Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej. 

Ekspert z zakresu restrukturyzacji, w tym z wykorzystaniem pomocy publicznej. Współautor notyfikowanego Komisji Europejskiej programu pomocowego na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców, który 5 lat później zoperacjonalizował na gruncie krajowej ustawy.

Jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej.


Powrót do listy