Historia logo

Pierwsze logo Banku Polska Kasa Opieki S.A. przedstawiało splecione ze Logo2sobą litery skrótu nazwy: P, K i O. W 1936 r. zostało zmienione na rozbudowany znak, w którym do liter dołączył stylizowany orzeł.

W 1957 roku artysta grafik Jan Hollender opracował na zlecenie banku jego nowe logo, składające się z litery P z wpisanym w nią stylizowanym globusem. Pierwotnie równoleżniki siatki globusa były łukowate, w latach 70-tych autor na zlecenia banku dokonał modyfikacji i uczynił je prostymi, zostały również wraz z południkami lekko pogrubione - dla lepszej reprodukcji, zwłaszcza w ówczesnej technice typograficznej.

W 1996 roku firma CODES dokonała na zlecenie Banku restandaryzacji logo z globusem oczyszczając je ze zniekształceń, które nawarstwiły się w wieloletniej reprodukcji w pracowniach fotograficznych.

Po utworzeniu 16 września 1996 roku bankowej Grupy Pekao S.A., na początku 1997 roku rozpisano konkurs na opracowanie nowego znaku. W konkursie zwyciężyła agencja MARS&VENUS. Wówczas powstał symbol Grupy Pekao S.A. - znak żubra w kompilacji z nazwą "Grupa Pekao SA". Logo to pełniło rolę znaku firmowego wszystkich czterech banków wchodzących w skład Grupy Pekao S.A.

Logo1Logo3Logo4

Po zakończeniu konsolidacji bankowej Grupy Pekao S.A. i utworzeniu z niej jednego, nowego Banku Pekao S.A., z dniem 1 stycznia 1999 r. znakiem firmowym nowego Banku Pekao S.A. została stylizowana sylwetka żubra, natomiast symbolem - kompilacje znaku żubra z nazwą "Bank Pekao S.A." - w układzie pionowym lub poziomym.

W 2009 roku dla podkreślenia przynależności Banku Pekao S.A. do międzynarodowej grupy bankowej UniCredit, jednej z wiodących międzynarodowych instytucji finansowych, przy dotychczasowym logotypie pojawiło się jego uzupełnienie w postaci tzw. endorsementu: "Member of UniCredit Group". W tej przejściowej formie logotyp funkcjonował w komunikacji marketingowej do 2012 r.

Logo - poziom kontra

 

W czerwcu 2012 roku, Bank Pekao S.A., jako Sponsor Narodowy UEFA Euro 2012 pojawił się w nowych biało-czerwonych barwach. Nowy logotyp w swojej stylizacji podkreślał przynależność do Grupy UniCredit, ale jednocześnie zachowywał tradycje silnej i dobrze ugruntowanej na polskim rynku nazwy "Bank Pekao", która pozostaje niezmienna.

7 czerwca 2017 roku zakończył się proces nabycia akcji Banku Pekao przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń (20%) i Polski Fundusz Rozwoju (12,8%). Wraz ze zmianą struktury akcjonariatu zmieniło się logo banku. Od 8 czerwca 2017 roku w logo banku ponownie pojawił się żubr, który niezmiennie jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych na rynku polskich marek. Po pięciu latach bank powrócił do swojego tradycyjnego znaku żubra w biało-czerwonych barwach, co symbolicznie wpisało się w proces repolonizacji banku.

Żubr w logo Banku Pekao symbolizuje siłę, tradycję i bezpieczeństwo. Jako instytucja odpowiedzialna społecznie, bank współpracuje od 2004 roku z Białowieskim Parkiem Narodowym i innymi instytucjami zajmującymi się opieką nad żubrami. Rzeźba żubra przed siedzibą centrali banku w Warszawie, autorstwa wybitnego polskiego rzeźbiarza - prof. Adama Myjaka, podkreśla nasze związki z tym wspaniałym zwierzęciem i z wartościami, jakie symbolizuje.