Grupa Banku Pekao S.A. składa się z instytucji finansowych i niefinansowych, skupionych wokół banku uniwersalnego i oferuje wszystkie dostępne w Polsce usługi finansowe dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

Grupę kapitałową tworzą Bank Pekao S.A. jako podmiot dominujący oraz spółki zależne. Bank posiada ponadto akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych, a także zaangażowania mniejszościowe

 

  Nazwa spółki (działalność) Adres Telefon/Fax
  Spółki zależne Banku Pekao S.A.
1. CENTRUM KART S.A.
(finansowa pomocnicza)

 

ul. Burakowska 14
01-066 Warszawa
www.centrumkart.pl

 

tel. +48 453 059 345
 
2.

PEKAO BANK

HIPOTECZNY S.A.
(bankowa)

ul. Skierniewicka 10a
01-230 Warszawa
www.pekaobh.pl
tel. +48 (22) 852 19 00

Infolinia: +48 (22) 852 19 37
3. PEKAO DIRECT SP. Z O.O.
(usługi call-center)

 

ul. J. Conrada 37
31-357 Kraków
www.pekaodirect.pl

tel. +48 887 706 156
 
4. PEKAO FAKTORING SP. Z O.O.
(faktoringowa)
ul. Tomasza Zana 32B
20-601 Lublin
www.pekaofaktoring.com.pl
tel. +48 (81) 445 20 00

infolinia: 801 800 079
e-mail: kontakt@pekaofaktoring.com.pl
5.

 

PEKAO FINANCIAL SERVICES SP. Z O.O.
(agent transferowy)

 

ul. Postępu 21
02-676 Warszawa
www.pekao-fs.com.pl
tel. +48 (22) 640 09 01

e-mail:
kontakt@pekao-fs.com.pl
6. PEKAO FUNDUSZ KAPITAŁOWY SP. Z O.O. w likwidacji

 

ul. Grzybowska 53/57
00-844 Warszawa


 

tel. +48 601 371 304
 
7. PEKAO INVESTMENT BANKING S.A.
(maklerska)

 

ul. Żubra 1
01-066 Warszawa
www.pekaoib.pl

 

tel. +48 604 109 109
e-mail: biuro@pekaoib.pl
8. PEKAO LEASING SP. Z O.O.
(leasingowa)

 

ul. Żubra 1
01-066 Warszawa
www.pekaoleasing.com.pl

 

tel. +48 (22) 548 21 00

Infolinia: 800 506 441
9.

PEKAO PROPERTY S.A.
w likwidacji

 

ul. Tadeusza Czackiego 21/23,
00-043 Warszawa

 

tel.: +48 697 771 472
10.

 

PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A.
(holdingowa)

 

ul. Żubra 1
01-066 Warszawa
tel. +48 (22) 640 40 00
 
  Spółki pośrednio zależne
1.

 

FPB MEDIA SP. Z O.O. w upadłości - zależna od Pekao Property S.A. w likwidacji

 

ul.Żwirki i Wigury 31
02-091 Warszawa
tel: +48 887 217 001 
2.

 

PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. - zależna od Pekao Investment Management S.A. (zarządzanie aktywami)

 

ul. Żubra 1
01-066 Warszawa
www.pekaotfi.pl
tel.: +48 (22) 640 40 40
Infolinia: +48 801 641 641
3.

 

PEUF SP. Z O.O.  zależna od Pekao Leasing Sp. z o.o. (usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego)

 

Al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa