My, Pracownicy Banku Pekao
jesteśmy zdeterminowani do budowania wartości dla naszych Klientów.
Jako wiodący bank w Polsce uczestniczymy aktywnie w rozwoju społeczności,
w których żyjemy i w tworzeniu najlepszych miejsc pracy.
Dążymy do osiągania najwyższych standardów
i konsekwentnie staramy się wprowadzać proste rozwiązania.
Realizacja naszych zobowiązań pozwala nam budować
trwałą wartość dla wszystkich akcjonariuszy.

„Siła Polskiego Żubra” to nowa strategia Banku Pekao S.A. na lata 2018-2020 ogłoszona w listopadzie 2017 r. po zakończeniu procesu repolonizacji Banku. Strategia koncentruje się na inteligentnym wzroście i pozwoli wykreować Bank będący liderem rentowności i efektywności

Wizja Banku Pekao S.A. jako banku inteligentnego wzrostu, uniwersalnego, zintegrowanego, efektywnego oraz nowoczesnego przekłada się na jasno określone priorytety biznesowe:

  • Lider inteligentnego wzrostu,
  • Ekspert efektywności i jakości,
  • Ekspert zintegrowanego zarządzania ryzykiem,
  • Pracodawca dla najlepszych.

 

Lider inteligentnego wzrostu

Klienci Indywidualni – w segmencie klientów indywidualnych Bank zamierza skupić się na pozyskiwaniu klientów w oparciu o nową i uproszczoną ofertę oraz współpracę z PZU S.A. Wraz ze wzrostem oczekiwań klientów Bank chce wyróżniać się jakością i wygodą w codziennym kontakcie z klientem, zarówno w sieci, jak i kanałach zdalnych. 

Podstawą wzrostu Banku w tym segmencie rynku będzie nowa atrakcyjna oferta ROR w celu pozyskania nowych klientów oraz Pożyczka Ekspresowa, mająca na celu wzrost zarówno dochodowości jak i wolumenów w tym segmencie. Cele te będą wspierane przez efektywny rozwój procesów poprawiających zarówno dynamikę akwizycji, jak i sprzedaż nastawioną na większą ilość produktów. Podążając za najlepszą praktyką rynkową, Bank będzie aktywnie stawiać na rozwój narzędzi analitycznych dla zarządzania ryzykiem, wprowadzenie technologii zagregowania danych oraz segmentację profilową klientów. Wdrożenie tych procesów ma znacząco poprawić zrozumienie potrzeb klientów, oraz ich profilu ryzyka. Wykorzystując sukces platformy mobilnej PeoPay jako wiodącej aplikacji mobilnej na rynku, Bank będzie kontynuował dynamiczny rozwój bankowości mobilnej i internetowej, jednocześnie ujednolicając doświadczenie klienta we wszystkich kanałach zgodnie z filozofią ‘Omnikanałowości’,

Klienci Mikro Przedsiębiorstw – w segmencie klientów mikro, Bank chce być lokalnym ekspertem, który podejmuje decyzje w sposób zautomatyzowany i wygodny dla użytkowników we wszystkich placówkach Banku. W tym kluczowym obszarze Bank planuje zwiększyć akwizycję w oparciu o wysoką jakość, skalę oraz efektywność sieci,

Klienci SME – wydzielając nowy segment SME, Bank ma ambicję stać się bankiem głównych relacji wykorzystując duży zasięg sieci: obsługę w Centrach MŚP, przez mobilnych doradców oraz specjalistów produktowych. Wzrost w tym obszarze będzie opierał się na skutecznej akwizycji (dedykowany zespół, analityka oraz sprawny proces tworzenia relacji z Bankiem) oraz na kulturze ‘cross-sellingu’ (oferta e-banking, specjaliści produktowi),

Klienci Korporacyjni – Bank zamierza utrzymać pozycję lidera bankowości korporacyjnej w Polsce, skupiając się na rozwoju relacji i współpracy wieloproduktowej z klientami. Korzystając z unikalnej ekspertyzy sektorowej doradców oraz silnych relacji z klientami, Bank planuje bardziej dynamiczny rozwój bankowości inwestycyjnej oraz utrzymanie bardzo silnej pozycji rynkowej w obszarze strukturyzowanych produktów finansowania. Wraz z wzrostem liczby klientów i skali ich działalności, Bank będzie poszerzał ofertę produktów i doradztwa transakcyjnego oraz formy finansowania rozwoju firm za granicą.

Ekspert efektywności i jakości
O sukcesie w dostarczaniu wartości dla inwestorów i klientów, a także w rozwoju Banku, decyduje ciągła poprawa procesów, dyscyplina kosztowa oraz jakość obsługi, która jest przewagą konkurencyjną Banku. Wdrażając strategię Bank Pekao S.A. aspiruje do pozycji eksperta efektywności i jakości.
 
Bank będzie pracował nad zwiększeniem efektywności tradycyjnych kanałów sprzedaży poprzez optymalizację procesów, zorientowanie sprzedaży na spójne cele finansowe, a także wdrożenie nowego modelu i formatu oddziału. Kanały zdalne, wraz z rozwojem rynku i zmianą w sposobach bankowania klientów, będą odgrywały coraz bardziej znaczącą rolę i Bank aspiruje do tego, by stały się one jego znaczącą przewagą konkurencyjną. Rozwój Banku oznacza również dyscyplinę kosztową, która będzie osiągnięta poprzez centralizację procesów wewnętrznych oraz robotyzację.

Ekspert zintegrowanego zarządzania ryzykiem
Opierając się na obecnej dyscyplinie ryzyka, Bank będzie skupiał się na rozwoju tego obszaru, kluczowego z punktu widzenia transformacji biznesowej i bezpiecznego wzrostu. W obszarze modelowania i zarządzania ryzykiem, Bank będzie inwestować w kluczowe kompetencje w obszarach modelowania (w tym AI), zarządzania portfelem oraz polityki ryzyka. Dzięki bliskiej współpracy ryzyka z biznesem, Bank będzie mógł zapewnić bardzo wysoką jakość interakcji z klientem oraz stworzyć procesy kredytowe, które są proste, przejrzyste i przewidywalne. Wdrożenie zaawansowanej metody ratingów wewnętrznych pozwoli na optymalizację kapitałochłonności aktywów i ich wykorzystanie w dalszym wzroście i rozwoju Banku. 

Pracodawca dla najlepszych
Bank Pekao S.A. będzie stawiać na rozwój kluczowych kompetencji oraz zwiększenie efektywności współpracy w ramach firmy. Kontynuując zatrudnianie i dbając o stały rozwój ekspertów oraz wzmacniając ich zaangażowanie w kluczowych obszarach (analityka danych, technologia, sprzedaż, obsługa klienta), Bank zamierza budować wizerunek nowoczesnej instytucji oraz pracodawcy dla najlepszych. Bank zamierza wzmocnić swoją pozycję poprzez atrakcyjny poziom wynagrodzeń powiązanych z osiąganymi wynikami oraz ofertę unikalnych możliwości rozwoju. Największym wyzwaniem stojącym przed Bankiem jest wypracowanie spójnej i angażującej kultury, która jest oparta na wartościach wspierających strategię oraz obietnicę marki.

Karta Zasad

Wspólne wartości są podstawą naszej tożsamości, dlatego też została wprowadzona Karta Zasad, stanowiąca zbiór podstawowych wartości i zasad postępowania, których podstawą jest uczciwość, uznana za gwarancję trwałego przekształcenia zysku w wartość dla wszystkich interesariuszy.

Do wartości, określonych jako fundament uczciwości, Karta zalicza: równe traktowanie, szacunek, wolność, przejrzystość, wzajemność i zaufanie. Wartości te, powszechnie wyznawane i przestrzegane przez pracowników, kształtują kulturę organizacyjną oraz wzmacniaja wizerunek Banku, wyróżniający go na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

Karta Zasad godzi dążenie do osiągania zysku, który jest warunkiem rozwoju i niezależności każdego przedsiębiorcy, z respektowaniem interesów wszystkich partnerów społecznych. Przedsiębiorstwo jest pełnoprawnym uczestnikiem rynku w takim stopniu, w jakim uzasadnia to jego reputacja. Reputacja opiera się na zaufaniu, odpowiedzialności za wyniki i wysokiej jakości działań, a podstawą systemu wartości jest uczciwość, warunkująca trwałe przekształcanie osiąganych zysków w wartość dla wszystkich, z którymi i dla których pracujemy, tj. klientów, akcjonariuszy, pracowników, kontrahentów i lokalnych społeczności. 

Karta Zasad uznaje uczciwość w relacjach społecznych za gwarancję zrównoważonego rozwoju, trwałego przekształcenia zysku w wartość dla wszystkich interesariuszy. Identyfikuje wartości, które leżą u podstaw relacji z każdą z takich grup i wskazuje wzorce zachowań, które powinny być przestrzegane w tych relacjach.

Bank Pekao S.A. realizuje wartości Karty Zasad poprzez umacnianie zaufania w relacjach z wszystkimi grupami interesariuszy, dbałość o wysokie standardy działania i systematyczny, zrównoważony wzrost zysku:

  • Pracownikom zapewniamy równe traktowanie, rozwój osobisty i zawodowy, szacunek i respektowanie swobód obywatelskich.
  • Dbałość o interes klientów jest naczelną zasadą naszego działania. Chcemy być dla nich bankiem "pierwszego wyboru". Umacniamy ich zaufanie poprzez stałe podnoszenie jakości świadczonych usług, przejrzystość naszych działań, szacunek we wzajemnych relacjach, ochronę poufności informacji.
  • Kontrahentów (dostawców) traktujemy zawsze z szacunkiem, wyboru dostawców towarów i usług dokonujemy w sposób obiektywny i bezstronny.
  • Akcjonariuszom i inwestorom gwarantujemy trwały, zrównoważony wzrost zysków, wypracowywanych rzetelnie, z respektowaniem potrzeb pozostałych grup interesariuszy.
  • Zaangażowanie Banku wobec społeczeństwa znajduje wyraz w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez ochronę środowiska naturalnego oraz we wspieraniu kultury i społecznie ważnych przedsięwzięć.

System Wartości

We wrześniu 2007 roku W Banku Pekao S.A. wdrożono projekt "Sprawiedliwość z Kartą Zasad", przemianowany później na "System Wartości". Opiera się on na idei, że we wzajemnych relacjach istotne jest zawsze pojednanie stron konfliktu, a we wzajemnym porozumieniu u i zadośćuczynieniu pomaga strona trzecia - Rzecznicy Karty Zasad. Rzecznicy, których obowiązuje zasada poufności i dyskrecji są dla Pracowników mężami zaufania. Każdy Pracownik, jeśli tylko czuje się poszkodowany w związku z naruszeniem którejkolwiek z korporacyjnych wartości może zgłosić się do Rzecznika po poradę i wsparcie. Rzecznicy są gwarantami działania Systemu Wartości. W Banku Pekao S.A. rzecznikami zostali aktywni emerytowani pracownicy, bogaci w doświadczenie i mądrość życiową, wskazani przez byłych współpracowników i podwładnych.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję