Władze banku

Rada Nadzorcza Banku Polska Kasa Opieki S.A.,
ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska:

Prezesa Zarządu Banku oraz Członków Zarządu Banku
odpowiedzialnych za nadzorowanie zagadnień z obszarów działalności Banku.
 
  Dowiedz się więcej

Członek zarządu

ROBERT SOCHACKI

Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu kierującego pracami Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Członek zarządu

ANNA WAWRZYŃCZAK - PALYNYCZAK

Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu Banku

Marcin Gadomski

MARCIN GADOMSKI

Wiceprezes Zarządu Banku, nadzoruje Pion Zarządzania Ryzykami

MAGDALENA ZMITROWICZ

MAGDALENA ZMITROWICZ

Wiceprezes Zarządu Banku, nadzoruje Pion Bankowości Przedsiębiorstw

Błażej Szczecki

BŁAŻEJ SZCZECKI

Wiceprezes Zarządu Banku, nadzoruje Pion Technologii i Operacji

Rada Nadzorcza Banku Pekao SA składa się z członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata. Kompetencje, uprawnienia i obowiązki Rady Nadzorczej Banku Pekao SA są wyszczególnione w Kodeksie spółek handlowych oraz Statucie Banku.

Artur Olech

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bartosz Grześkowiak

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Artur Nowak-Far

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Anna Wawrzyńczak-Palynyczak

Sekretarz Rady Nadzorczej

Krzysztof Czeszejko-Sochacki

Członek Rady Nadzorczej

Radosław Niedzielski

Członek Rady Nadzorczej

Jacek Nieścior

Członek Rady Nadzorczej

Robert Sochacki

Członek Rady Nadzorczej

Składy Komitetów Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka AkcyjnaDowiedz się więcej