Władze banku

Zarząd Banku Pekao SA składa się z siedmiu członków. Członkowie Zarządu Banku powoływani są przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję, trwającą trzy lata. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania, prowadzi sprawy Banku zgodnie z przepisami prawa i "Dobrymi Praktykami". Podstawą zarządzania Bankiem jest profesjonalizm, wiarygodność i poufność.

MICHAŁ KRUPIŃSKI

MICHAŁ KRUPIŃSKI

Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Kieruje Bankiem Pekao S.A. od czerwca 2017.
Przed objęciem stanowiska Prezesa Zarządu pełnił wiele funkcji zarządczych w wiodących instytucjach finansowych. Od stycznia 2016 roku do marca 2017 roku był Prezesem Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A., największego ubezpieczyciela w Europie środkowo-wschodniej. W tym okresie Grupa PZU zwiększyła swoje udziały rynkowe oraz poszerzyła działalność w sektorze bankowym.
Wcześniej, od 2011 roku, Michał Krupiński był Prezesem Zarządu Merrill Lynch Polska i szefem bankowości inwestycyjnej dla Europy Środkowej i Wschodniej w Bank of America Merrill Lynch. Odpowiadał za nadzorowanie i prowadzenie projektów fuzji i przejęć, finansowanie na rynkach prywatnych i publicznych oraz doradztwo w zakresie zarządzania aktywami, polityki inwestycyjnej oraz struktury kapitałowej, między innymi w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym.
Michał Krupiński ma również doświadczenie menedżerskie w sektorze publicznym. W latach 2008 - 2011 pełnił funkcję Alternate Executive Director - członka rady dyrektorów Banku Światowego w Waszyngtonie. Wcześniej był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie odpowiadał m.in. za nadzór właścicielski.
Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Katolickiego w Louvain oraz studiów MBA na Columbia University Graduate School of Business. Studiował także na Harvard University.
W 2012 roku uhonorowany został tytułem Young Global Leader przez Davos World Economic Forum

Michał Krupiński spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

TOMASZ KUBIAK

TOMASZ KUBIAK

Wiceprezes Zarządu Banku, nadzoruje Pion Finansowy

Od 16 lat związany zawodowo z Bankiem Pekao SA. Dodatkowo od 2018 r. - Przewodniczący Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A., gdzie w latach 2011 - 2015 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej, a od 2017 r. - Członek Rady Nadzorczej Pekao Investment Banking oraz Rady Nadzorczej Pekao Leasing.
Karierę rozpoczął w kontrolingu w pionie finansowym. Przez ostatnie lata zajmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego Departamentem Alokacji Kapitału i Zarządzania Aktywami i Pasywami, odpowiedzialnego za zarządzanie bilansem, płynnością i kapitałem Banku.

Tomasz Kubiak spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

MICHAŁ PIOTR LEHMANN

MICHAŁ PIOTR LEHMANN

Wiceprezes Zarządu Banku, nadzoruje Pion Operacji i Usług

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku finanse i bankowość. Jako wieloletni pracownik Ministerstwa Skarbu Państwa, realizował zadania związane z nadzorem właścicielskim oraz komercjalizacją przedsiębiorstw państwowych. Jako Dyrektor Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji odpowiedzialny był między innymi za realizację Rządowego Programu dla Elektroenergetyki, którego jednym z kluczowych elementów była konsolidacja sektora.
Był członkiem Komitetu Standardów Rachunkowości, który opracowuje krajowe standardy rachunkowości w Polsce.

Michał Piotr Lehmann spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

MAREK LUSZTYN

MAREK LUSZTYN

Wiceprezes Zarządu Banku, nadzoruje Pion Zarządzania Ryzykami

Od 18 lat związany z Grupą Banku Pekao S.A., od lipca 2017 r. na stanowisku Wiceprezesa Zarządu Banku nadzorującego Pion Zarządzania Ryzykami. Członek Rad Nadzorczych w spółkach Pekao Investment Banking S.A. oraz Pekao Leasing Sp. z o.o.
Do czerwca 2017 pracował w Unicredit SpA (w Mediolanie) na stanowisku Senior Vice President, obejmującym globalną odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem rynkowym i ryzykiem kredytowym portfela handlowego Grupy Unicredit oraz członek Komitetu Wykonawczego Pionu Rynków Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej Grupy Unicredit, odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem.

Marek Lusztyn spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

TOMASZ STYCZYŃSKI

TOMASZ STYCZYŃSKI

Wiceprezes Zarządu Banku, nadzoruje działalność Pionu Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej

Tomasz Styczyński wiceprezes zarządu Banku Pekao SA, od grudnia 2018 r. nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej. Od lipca 2017 r. do grudnia 2018 r. kierował Pionem Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Banku Pekao S.A. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2001 r. w Pionie Bankowości Korporacyjnej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Był Dyrektorem ds. Bankowości Przedsiębiorstw odpowiedzialnym za zarządzanie strukturą sprzedażową, Dyrektorem ds. Relacji z Klientami Departamentu Dużych Przedsiębiorstw oraz Dyrektorem Departamentu Rozwoju i Akwizycji Bankowości Przedsiębiorstw.

Tomasz Styczyński spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

MAREK TOMCZUK

MAREK TOMCZUK

Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., nadzoruje Pion Bankowości Detalicznej oraz Pion Bankowości Prywatnej

Marek Tomczuk wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A., od lipca 2017 r. nadzoruje Pion Bankowości Detalicznej, a dodatkowo od grudnia 2018 r. Pion Bankowości Prywatnej. Posiada 18- letnie doświadczenie w sektorze bankowym. Przez 10 lat zarządzał sieciami dystrybucji w obszarach bankowości przedsiębiorstw i detalicznym. Karierę rozpoczynał w Banku Handlowym w obszarze Bankowości Przedsiębiorstw, gdzie był Dyrektorem Regionalnym Sprzedaży ds. Bankowości Transakcyjnej i Inwestycyjnej, a później w Pionie Bankowości Detalicznej - Dyrektorem Sieci CitiBusiness. Następnie objął stanowisko Dyrektora Sprzedaży w segmencie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Banku DNB Nord należącego do Grupy DNB - największej norweskiej grupy finansowej.

Marek Tomczuk spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

MAGDALENA ZMITROW

MAGDALENA ZMITROWICZ

Wiceprezes Zarządu Banku, nadzoruje działalność Pionu Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A., nadzoruje Pion Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W 2018 r. rozpoczęła pracę w Banku Pekao S.A. jako Dyrektor Zarządzający w Departamencie Bankowości Korporacyjnej a od 1 grudnia 2018 r. została powołana na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku. Karierę zawodową rozpoczęła w 1999 r. w Banku Handlowym w Warszawie S.A. w Sektorze Bankowości Detalicznej, którą kontynuowała w Pionie Bankowości Przedsiębiorstw pełniąc różne funkcje kierownicze w strukturach regionalnych Banku, w tym m.in. Dyrektora Sprzedaży Regionu Północnego oraz w Departamencie Sektora Publicznego jako Dyrektor Biura Sektora Publicznego ds. Regionów.

Magdalena Zmitrowicz spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

Rada Nadzorcza Banku Pekao SA składa się z członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata. Kompetencje, uprawnienia i obowiązki Rady Nadzorczej Banku Pekao SA są wyszczególnione w Kodeksie spółek handlowych oraz Statucie Banku.

Paweł Surówka

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Joanna Błaszczyk

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Dr Stanisław Ryszard Kaczoruk

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Stopczyński

Sekretarz Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A.

Sabina Bigos-Jaworowska

Członek Rady Nadzorczej

Justyna Głębikowska-Michalak

Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Janas

Członek Rady Nadzorczej

Michał Kaszyński

Członek Rady Nadzorczej

Marian Majcher

Członek Rady Nadzorczej

Zasady dotyczące Cookies

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.

Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

 

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych

1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych

1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

  Szczegółowe informacje >>
Klauzula Informacyjna Cookies Polityka prywatności