Analizy makroekonomiczne - Publikacja - Bank Pekao S.A.

Rynki surowcowe pod lupą | 16.04.2024 1 miesiąc temu
Serwis Ekonomiczny

Surowce energetyczne - napięcie geopolityczne a wzrost notowań

Przedstawiamy kolejny update bieżącej sytuacji i perspektyw rynku kluczowych surowców energetycznych.

Pobierz raport

KLUCZOWE WNIOSKI

Ropa naftowa (Brent)

W pierwszej połowie kwietnia notowania ropy naftowej Brent (kontrakt JUN24) wzrosły do 91 USD/b. Dynamiczny wzrost cen ropy w kwietniu napędzany jest obawami o skutki dalszej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie dla globalnego rynku paliw. Możliwe odsunięcie perspektywy obniżki stóp procentowych w USA z czerwca na wrzesień (inflacja CPI w mar’24 przyspieszyła do 3,5% r/r), chwilowo sprowadziło ceny Brenta poniżej 90 USD/t. Jednak sygnały o możliwym wzroście popytu na paliwa w Chinach oraz malejące zapasy benzyny w USA (-3% vs 5-letnia średnia) w rozpoczynającym się sezonie podróży, a także narastająca niepewność wobec sytuacji geopolitycznej (ok. 900 tys. b/d mocy przerobowych rosyjskich rafinerii wstrzymane po atakach dronów i  jednoczesne ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną), skutecznie wzmacniają notowania surowców energetycznych w tym miesiącu. Obecny tydzień rozpoczął się jednak spadkiem cen ropy naftowej poniżej 90 USD/b na rozpoczęciu poniedziałkowej sesji giełdowej, pomimo sobotniego ataku odwetowego Iranu na terytorium Izraela.

Gaz ziemny (TTF)

Notowania gazu ziemnego (TTF) w pierwszej połowie miesiąca umocniły się z okolic 26 EUR/MWh (03.04) do ponad 31 EUR/MWh w poniedziałek. Wśród głównych czynników wspierających notowania można wskazać rosyjskie ataki na magazyny gazu w Ukrainie, działania UE na rzecz blokady importu LNG z Rosji, a w ostatnich dniach eskalację napięcia na Bliskim Wschodzie. W przypadku ostatniego punktu warto zaznaczyć, że wspomniana wcześniej Cieśnina Ormuz umożliwia tranzyt ok. 20% globalnego wolumenu LNG m.in. z Kataru oraz ZEA. W 3Q23 Unia Europejska 14% importowanego wolumenu LNG sprowadzała właśnie z Kataru. Ponadto do początku maja będą trwały prace konserwacyjne instalacji Freeport LNG w USA, co oznacza wahania mocy operacyjnych, których spadek może okresowo wywołać lekki wzrost notowań gazu.

Węgiel kamienny (API2)

W 1. połowie kwietnia notowania 1-miesięcznych kontraktów API2 (ceny CIF ARA) oscylowały w przedziale 117-121 USD/t. Pomimo 38% wzrostu cen węgla od lut’24 (głównie za sprawą amerykańskich sankcji na jego rosyjskich dostawców), notowania mogą znaleźć się pod rosnącą presją ze strony Europy, za sprawą niższego popytu na surowiec, przy wyższej temperaturze na kontynencie. Ponadto zwiększa się udział źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej. W ubiegłym tygodniu udział energii z wiatru w Niemczech wzrósł o 49%, zaś węgla kamiennego spadł o 22% t/t. Dodatkowo zapasy węgla energetycznego w europejskich portach ARA na przestrzeni zeszłego tygodnia wzrosły o 7% t/t. Pomimo ostatniego wzrostu cen gazu w okolice 30 EUR/MWh, pozostaje on nadal konkurencją dla wysokoemisyjnego węgla. Utrzymaniu tendencji wzrostowej mogą jednak pomóc azjatyckie rynki w razie zwiększonego popytu i konkurencji o dostawy.

Uprawnienia do emisji CO2 (EUA)

Notowania uprawnień do emisji w kontrakcie grudniowym (DEC24) od początku miesiąca wzrosły ok. 24% do prawie 72 EUR/t (12.04), napędzane wzrostem cen gazu (atak na ukraińskie magazyny), niepokojem na Bliskim Wschodzie oraz „technikaliami”, skłaniającymi inwestorów do większej aktywności. Pomimo niezmienionych czynników fundamentalnych (wysoki poziom magazynów gazu, wyższa temperatura w Europie i duża produkcja energii ze źródeł odnawialnych, 16% wyższy wolumen aukcyjny w tym roku), połączenie niepewności geopolitycznej i rosnących cen gazu, pozwoliło przebić notowaniom barierę 70 EUR/j jeszcze w zeszły piątek. W tym miesiącu Komisja Europejska opublikowała dane o zweryfikowanych emisjach w EU ETS za 2023 rok. Konsensus rynkowy wskazywał na 11% spadek wolumenu emisji, tymczasem faktyczny wynik zaskoczył analityków. Wyłączając lotnictwo, emisje w EU ETS spadły o 17,7% r/r (ok. 232 mln ton). W samym lotnictwie wraz z rosnącą liczbą rejsów w ubiegłym roku emisje wzrosły o prawie 16% r/r, co było zgodne z oczekiwaniami rynku. Dlatego biorąc pod uwagę wszystkie obszary objęte systemem łączny spadek wyemitowanych gazów wyniósł 16,5% r/r. 

Udostępnij

Niniejsza publikacja (dalej „Publikacja”) przygotowana przez Departament Analiz Makroekonomicznych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (dalej „Pekao S.A.”) stanowi publikację handlową i ma charakter wyłącznie informacyjny. Żadna z jej części nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania zobowiązania, w szczególności nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Publikacja nie stanowi rekomendacji udzielanej w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego, analizy inwestycyjnej, analizy finansowej oraz innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r, w sprawie nadużyć na rynku ani porady inwestycyjnej o charakterze ogólnym dotyczącej inwestowania w instrumenty finansowe, a informacje w niej zawarte nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Publikacja nie została przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych i nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania badań inwestycyjnych i nie stanowi badania inwestycyjnego.

Zapisz się na newsletter

Zapisuję się na newsletter