Analizy makroekonomiczne - Publikacja - Bank Pekao S.A.

Raport sektorowy | 10.11.2023 3 miesięce temu
Serwis Ekonomiczny

Bankowość przedsiębiorstw w Polsce. Rola gospodarcza, trendy rynkowe i perspektywy rozwojowe

Banki w Polsce odgrywają kluczową rolę w finansowaniu polskiej gospodarki, w tym krajowego sektora przedsiębiorstw.

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat finansowanie kredytowe firm rosło szybciej niż gospodarstw domowych, a model bankowości biznesowej stale ewoluował w kierunku zwiększania wartości dodanej dla klientów oraz automatyzacji i cyfryzacji procesów. Jakie perspektywy stoją przed bankami korporacyjnymi w Polsce i czy będą one w stanie udźwignąć ciężar coraz większych potrzeb inwestycyjnych polskiej gospodarki?

Pobierz raport

Udostępnij

Niniejsza publikacja (dalej „Publikacja”) przygotowana przez Departament Analiz Makroekonomicznych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (dalej „Pekao S.A.”) stanowi publikację handlową i ma charakter wyłącznie informacyjny. Żadna z jej części nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania zobowiązania, w szczególności nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Publikacja nie stanowi rekomendacji udzielanej w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego, analizy inwestycyjnej, analizy finansowej oraz innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r, w sprawie nadużyć na rynku ani porady inwestycyjnej o charakterze ogólnym dotyczącej inwestowania w instrumenty finansowe, a informacje w niej zawarte nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Publikacja nie została przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych i nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania badań inwestycyjnych i nie stanowi badania inwestycyjnego.

Zapisz się na newsletter

Zapisuję się na newsletter