Analizy makroekonomiczne - Publikacja - Bank Pekao S.A.

Raport sektorowy | 10.11.2023 3 miesięce temu

W oczekiwaniu na przełom. Potencjał i perspektywy przemysłu farmaceutycznego w Polsce

Polska od lat nie wykorzystuje w pełni potencjału przemysłu farmaceutycznego, co znajduje odzwierciedlenie w jego ograniczonej roli w krajowych i unijnych agregatach gospodarczych, przy wysokim udziale kapitału zagranicznego w produkcji i sprzedaży. Stopień samowystarczalności, obrazujący relację wartości krajowej produkcji do wyrażonej w cenach fabrycznych wartości polskiego rynku wyrobów farmaceutycznych, wynosi zaledwie około 1/3 i należy do najniższych w Europie.

Przekłada się to na duże i rosnące potrzeby importowe (leki gotowe, lecz również surowce i półprodukty do wytwarzania leków), pogłębiające się ujemne saldo handlu zagranicznego farmaceutykami oraz ryzyka dla stabilności ich dostaw da polskiego społeczeństwa. Z drugiej strony, branża charakteryzuje się wysoką rentownością i innowacyjnością, przy stabilnej sytuacji finansowej. Jej duży potencjał rozwojowy wyznaczają m.in. niskie na tle UE-27 wydatki per capita na leki w Polsce, korzystny dla polskiej specjalizacji (leki generyczne i biopodobne) klif patentowy w obecnej dekadzie, czy zmiana podejścia w polityce lekowej w kraju i całej UE-27, zwiększająca nacisk na bezpieczeństwo lekowe, wsparcie lokalnej produkcji i zamykanie potencjalnych luk w łańcuchach dostaw.

Pobierz raport

Udostępnij

Niniejsza publikacja (dalej „Publikacja”) przygotowana przez Departament Analiz Makroekonomicznych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (dalej „Pekao S.A.”) stanowi publikację handlową i ma charakter wyłącznie informacyjny. Żadna z jej części nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania zobowiązania, w szczególności nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Publikacja nie stanowi rekomendacji udzielanej w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego, analizy inwestycyjnej, analizy finansowej oraz innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r, w sprawie nadużyć na rynku ani porady inwestycyjnej o charakterze ogólnym dotyczącej inwestowania w instrumenty finansowe, a informacje w niej zawarte nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Publikacja nie została przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych i nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania badań inwestycyjnych i nie stanowi badania inwestycyjnego.

Zapisz się na newsletter

Zapisuję się na newsletter