Analizy makroekonomiczne - Publikacja - Bank Pekao S.A.

Dziennik | 16.02.2024 2 miesięce temu

Silniejsza od oczekiwań dezinflacja na początek 2024 r.

Dziś w kalendarzu kolejny solidny pakiet danych z amerykańskiej gospodarki: inflacja PPI, dane z rynku nieruchomości czy indeks koniunktury konsumenckiej od Uniw. Michigan. Wypowiadać się będą także członkowie Fed.

Wiadomości

  • PL-GUS-DANE: Inflacja CPI obniżyła się w styczniu do 3,9% r/r z 6,2% w ubiegłym miesiącu. To odczyt bliski naszym oczekiwaniom (4,0%), ale niższy od konsensusu prognoz (4,2%). W porównaniu do poprzedniego miesiąca ceny konsumpcyjne wzrosły o 0,4%. Jest to wstępny odczyt oparty na starych wagach koszyka konsumpcyjnego stosowanych w ubiegłym roku i ulegnie corocznej rewizji. W połowie marca GUS opublikuje równocześnie odczyty inflacyjne za styczeń i luty, ale już w oparciu o zaktualizowane wagi. Więcej o styczniowej inflacji pisaliśmy w naszym komentarzu po danych.
  • PL-RPP-OPINIA: Członek RPP Ludwik Kotecki ocenił, że inflacja w II poł. 2024 r. może wrócić w okolice 5-7% r/r. Z kolei członek RPP Ireneusz Dąbrowski powiedział, że stabilne stopy procentowe są najbardziej prawdopodobnym wariantem. Wypowiedzi członków Rady są spójne z naszymi oczekiwaniami, choć w naszej opinii inflacja w drugiej połowie roku odbije do trochę niższych poziomów, ok. 4,5% r/r. Dużo tutaj jednak zależy od cen regulowanych. Spodziewamy się, że stopy procentowe zostaną niezmienione nawet do końca 2025 r.
  • PL-KE-PROGNOZY: Komisja Europejska utrzymała prognozy wzrostu gospodarczego Polski w 2024 r. na poziomie 2,7% i w 2025 r. na poziomie 3,2% - wynika z zimowej rundy prognoz KE. Komisja obniżyła swój szacunek inflacji HICP w Polsce w 2024 r. do 5,2% i podniosła prognozę na 2025 r. do 4,7%. Z kolei według prognoz PKB w strefie euro ma wzrosnąć w 2024 r. o 0,8% i o 1,5% w 2025 r. Inflacja HICP w strefie euro ma wynieść 2,7% w 2024 r. i 2,2% w 2025 r.
  • PL-MF-BUDŻET: Nadwyżka budżetu państwa po styczniu 2024 r. wyniosła 13,7 mld PLN - podało Ministerstwo Finansów. Dochody wyniosły 61,5 mld PLN a wydatki 47,8 mld PLN. Dochody budżetu były wyższe o ok. 7 mld PLN w stosunku do stycznia ubiegłego roku.
  • EZ-EBC: Oczekiwania Rady Prezesów EBC dotyczące obniżek stóp procentowych w tym roku wahają się obecnie od 50 do 100 punktów bazowych w krokach co 25 pb. Bardziej gołębi członkowie oczekują wcześniejszego rozpoczęcia luzowania, ale największa grupa opowiada się za czerwcem, a następnie obniżką stóp jeszcze dwa razy – donosi agencja Bloomberga, powołując się na anonimowe źródła w EBC.
  • US-DANE: Duży pakiet danych z amerykańskiej gospodarki. Produkcja przemysłowa w USA w styczniu spadła o 0,1% m/m. Oczekiwano, że produkcja wzrośnie o 0,2% wobec 0,0% miesiąc wcześniej. Bardzo słaby odczyt sprzedaży detalicznej, która spadła w styczniu o 0,8% m/m. Analitycy oczekiwali, że sprzedaż spadnie o 0,2%. Miesiąc wcześniej sprzedaż detaliczna wzrosła o 0,4% m/m. Z kolei odbiły w lutym indeksy koniunktury w przemyśle po styczniowym nietypowym silnym spadku: indeks aktywności wytwórczej Philadelphia Fed w lutym wzrósł do +5,2 pkt. z -10,6 pkt. miesiąc wcześniej. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie -8,6 pkt. Indeks aktywności wytwórczej w stanie Nowy Jork (Empire Manufacturing) w lutym wzrósł do -2,4 pkt. z -43,7 pkt. miesiąc wcześniej. Analitycy spodziewali się, że indeks wyniesie -12,5 pkt.

Sztuczne inteligencje dorównują ludziom w niektórych zadaniach prawniczych

ChatGPT i pokrewne mu sztuczne inteligencje posiadły dużą biegłość w operowaniu tekstem, liczeniu i tworzeniu grafiki. Do tego stopnia, że są w stanie podjąć konkurencję z ludźmi w tych dziedzinach. Dlatego w naszym ostatnim raporcie o megatrendach postawiliśmy tezę, że pracowników biurowych czeka utrata zarobków i prestiżu. Wzrosną też napięcia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, które dominują w dziedzinie sztucznej inteligencji oraz państwami eksporterami usług B2B (np. Indiami, Polską), które tracą przewagę konkurencyjną.

Wczoraj natknęliśmy się na ciekawe badanie, które wspiera naszą tezę. Jego autorzy: L.Martin et al. przeanalizowali jak radzą sobie generatywne sztuczne inteligencje z typowym pracochłonnym zadaniem prawniczym – analizą kontraktu zakupowego. Wykorzystali do tego celu 10 rzeczywistych kontraktów tego typu z dziedziny prawa korporacyjnego, poddanych anonimizacji oraz uzupełnionych o dane kontekstowe w rodzaju wielkości i charakteru firm zawierających kontrakt, typu usług oraz kraju jurysdykcji (USA lub Nowa Zelandia).

Zadaniem sztucznych inteligencji było po pierwsze ustalenie, czy i w jaki sposób kontrakty te odbiegały od standardowego kontraktu tego typu i zlokalizowanie ewentualnych braków lub miejsc, które były niezgodne ze standardem branżowym. Jako punkt odniesienia badacze poprosili o wykonanie tego samego zdania zarówno doświadczonych jak i młodszych prawników a także pracowników firm outsourcingu prawnego. Jako kryterium jakości wykorzystali odpowiedzi tych pierwszych.

Jak poszło sztucznym inteligencjom? Najlepsze z nich (GPT4-1106 oraz GPT4-32k) osiągnęły zbliżony wynik jak doświadczeni prawnicy. Wskazały średnio 87% tych samych problemów prawnych w kontraktach a 72% poprawnie lokowały w dokumentach. To nieco lepszy wynik niż młodszych prawników (odpowiednio 87 i 66%) oraz nieco tylko gorszy niż pracowników outsourcingu (87 i 77%). Można więc powiedzieć, że w tym konkretnym zadaniu – analizie kontraktów zakupowych – sztuczna inteligencja zasadniczo dorównuje ludziom pod względem jakości i zdecydowanie ich przewyższa pod względem szybkości i kosztów pracy. Doświadczony prawnik potrzebuje średnio 43,5 min na przejrzenie jednego kontraktu i zainkasuje za to 76 USD. Pracownik outsourcingu potrzebuje zwykle więcej czasu (201 minut), ale za to będzie to kosztować połowę mniej – głównie ze względu na to, że pracuje w kraju o niższym poziomie wynagrodzeń niż USA czy Nowa Zelandia (np. w Indiach lub Polsce).

Porównanie szybkości i kosztów pracy ludzi i sztucznych inteligencji przy analizie prawnej kontraktu zakupowego

Źródło: https://arxiv.org/pdf/2401.16212.pdf

Przewaga ekonomiczna sztucznych inteligencji jest wystarczająca by spodziewać się, że w ciągu kilku lat zaczną one zastępować ludzi w wykonywaniu przynajmniej części zawodów prawniczych. Dotknie to przede wszystkim pracowników outsourcingu prawniczego, którzy wykonują najbardziej rutynowe i pracochłonne zadania. Inne zawody prawnicze są chronione przez regulacje – tylko ludzie mogą być sędziami, reprezentować innych ludzi przed sądem oraz przybijać pieczątkę notariusza. W swojej pracy jednak coraz częściej będą korzystać z pomocy asystentów SI zamiast młodszych prawników.

Nie unikniemy więc napięć na rynku pracy i w międzynarodowych relacjach handlowych.

Eksport usług jako % PKB danego kraju

Źródło: UNCTAD via Macrobond

Komentarz rynkowy

  • ZAGRANICA: Paczka danych z amerykańskiej gospodarki, ze słabą sprzedażą detaliczną na czele, przyniosła chwilowe wytchnienie bykom z rynku obligacji – rentowności (zwłaszcza krótkich papierów) przejściowo spadły, ale dość szybko wróciły do poziomów sprzed publikacji a później je przebiły. Taka reakcja zarazem jest i nie jest interesująca. Jest, bo sugeruje nawis podaży lub krótkich pozycji na rynkach obligacji. Nie jest, bo dane ze sfery realnej nie są najważniejsze w amerykańskiej makroekonomiczno-rynkowej układance. Tym niemniej, wczorajsza paczka mogła dać inwestorom wrażenie, że blask amerykańskiej gospodarki nie jest tak jasny, jak jeszcze nie dawno się wydawało. Wrażenie to wzmocniły nowe plotki z EBC, sugerujące tym razem mniejszą skalę łagodzenia polityki pieniężnej niż spodziewają się uczestnicy rynków (50-100 pb). Co do tego jesteśmy sceptyczni, ale taki sposób komunikacji wpisuje się w dotychczasową strategię tego banku. Dziś zostajemy po drugiej stronie Atlantyku – w centrum uwagi PPI i pierwsze dane o nastrojach konsumenckich w lutym.
  • POLSKA: EUR-PLN stoi jak zaczarowany, obligacje podążają za benchmarkami z rynków bazowych. Wydaje się, że niespodzianka inflacyjna nie miała większego wpływu na rynek, bo tempo zejścia inflacji na początku roku i głębokość jej wiosennego dołka nie będą miały żadnego znaczenia dla decyzji RPP w krótkim okresie. Rynki zostawiły sobie w wycenach pewne ryzyko kontynuacji łagodzenia polityki pieniężnej, ale w tym roku jest ono tylko ryzykiem. Gra w krajowej polityce pieniężnej będzie się toczyć o losy stóp procentowych w przyszłym roku, ale do tego jeszcze daleko. Dziś w kalendarzu publikacji pusto, dominować więc będą prądy z zagranicy.
Udostępnij

Niniejsza publikacja (dalej „Publikacja”) przygotowana przez Departament Analiz Makroekonomicznych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (dalej „Pekao S.A.”) stanowi publikację handlową i ma charakter wyłącznie informacyjny. Żadna z jej części nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania zobowiązania, w szczególności nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Publikacja nie stanowi rekomendacji udzielanej w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego, analizy inwestycyjnej, analizy finansowej oraz innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r, w sprawie nadużyć na rynku ani porady inwestycyjnej o charakterze ogólnym dotyczącej inwestowania w instrumenty finansowe, a informacje w niej zawarte nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Publikacja nie została przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych i nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania badań inwestycyjnych i nie stanowi badania inwestycyjnego.

Zapisz się na newsletter

Zapisuję się na newsletter