Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po zdanym egzaminie sędziowskim (1980) i adwokackim (1983) wykonuje zawód adwokata, początkowo w zespole adwokackim, a od 1992 własnej kancelarii adwokackiej w Warszawie - Kancelaria Adwokacka Adwokat Krzysztof Czeszejko–Sochacki, specjalizując się w szeroko rozumianym prawie cywilnym, gospodarczym, bankowym (w tym „sprawy frankowe i złotowe”), nieruchomości i inwestycji budowlanych, własności intelektualnej i przemysłowej, prawie autorskim, rodzinnym, energetycznym i konstytucyjnym oraz świadcząc kompleksową pomoc prawną w postępowaniach sądowych, administracyjnych i sądowo – administracyjnych oraz alternatywnych metodach rozwiązywania sporów (mediacje, arbitraż). 

Mediator i arbiter Sądu Arbitrażowego przy KIG w Warszawie (1999-2005 wiceprezes), Sądu Arbitrażowego przy SIDiR w Warszawie, Sądu Arbitrażowego Pomorza Zachodniego przy Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie oraz Sądu Polubownego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Warszawie. Mediator w Międzynarodowym Centrum Mediacji w Polsce, Centrum Mediacji przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Ośrodku Mediacji Gospodarczej przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa. Członek Rady Warszawskiej Izby Gospodarczej, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej MUZA S.A., Polsko-Francuskiej Izby Handlowej (CCIFP), Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC Polska), Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Warszawy, KW Rady Naczelnej Stowarzyszenia ,,Ordynacka”. Członek honorowy Stowarzyszenia Międzynarodowego Prawa Prywatnego w Lugano, Szwajcaria. 

Szef Kancelarii Sejmu w latach 2001-2004. Były prezes Zarządów ,Investgas” S.A. w Warszawie, Mazur Trading Environment Sp. z o.o. w Warszawie i Fundacji Wspierania Inicjatyw Gospodarczej. Były członek Rady Nadzorczej Polskiego Radia S.A. oraz Zarządu Polskiej Fundacji Olimpijskiej w Warszawie, Komitetu Redakcyjnego dwumiesięcznika ,,Przegląd Sejmowy” w (2004-2006), w latach 2017-2021 członek Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej, Rady Banku Inicjatyw Gospodarczych S.A. (1989 – 1991). Były sekretarz Rady Nadzorczej Polskiego Radia S.A., Rady Nadzorczej Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego H-M-C S.A., przewodniczący Rady Nadzorczej PERN ,,Przyjaźń” S.A. w Płocku, wiceprzewodniczący Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych w Warszawie (1999 – 2001). Były prezes Rady Krajowej Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Gospodarczych (1996-2005), wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie (1997-2004) oraz wiceprezes Zarządu Polskiego Klubu Szermierczego (2003-2023). W latach 1998-2002 radny województwa mazowieckiego I kadencji, członek Prezydium Sejmiku Województwa Mazowieckiego – przewodniczący Komisji. W latach 1984-1990 radny DRN Warszawa-Żoliborz, członek Prezydium, przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa i Praworządności. Były sędzia Trybunału Stanu (1993 – 1997), Sądu Izby Domów Maklerskich w Warszawie (1997 – 2001). Był w latach 1976-1985, m.in.: przewodniczącym Stołecznej Komisji Rewizyjnej SZSP, Rady SSP „Universitas”, sekretarzem Rady ZSSP, wiceprzewodniczącym Komisji Rady CZSP, przewodniczącym Komisji Zjazdu CZSP ds. ustawy o spółdzielniach, także członkiem Komisji Nadzwyczajnej Sejmu VIII Kadencji ds. ustawy o spółdzielniach i ich związkach (1981 – 1982), członkiem Rady Społeczno-Gospodarczej przy Sejmie IX Kadencji PRL (1985 – 1989). 

Odznaczony, m.in.: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Białej Gwiazdy II Klasy Za Zasługi dla Państwa i Narodu Estońskiego, Honorową Złotą Odznaką Krajowej Izby Gospodarczej, Złotym Medalem Akademii Polskiego Sukcesu, Złotą Odznaką ZSP, medalem „Za zasługi dla Ruchu Studenckiego”, tytułem „Benevolenti” za wspieranie inicjatyw prospołecznych Fundacji Pro Seniore i działalność charytatywną na rzecz lekarzy seniorów, odznaką „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego”, odznaką honorową „Za zasługi dla Warszawy”.

Jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej.Powrót do listy