Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

O BANKU

Bank Pekao S.A. został założony 17 marca 1929 r. i obecnie jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. To polski, międzynarodowy bank uniwersalny, największy bank korporacyjny i lider segmentu private banking w kraju. Pekao S.A. obsługuje ponad 5 milionów klientów, co druga polska firma jest klientem banku. Bank Pekao S.A. należy do grona najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie. W ramach grupy kapitałowej działa kilkanaście spółek należących do grona krajowych liderów w zakresie działalności maklerskiej, leasingu, faktoringu i inwestycji finansowych. Bank - zatrudniając ponad 15 000 osób - jest jednym z większych pracodawców w Polsce.

Historia Pekao S.A. to historia polskiej bankowości: jako pierwszy bank uruchomił w Polsce bankomat, wydał pierwszą kartę kredytową, uruchomił biuro maklerskie, zastosował w praktyce biometrię w bankowości.

Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20,  należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

Bank Pekao S.A jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Aktualności

  • Uprzejmie informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami serwisowymi 17 września br. w godzinach 1.00 - 3.30 nastąpi przerwa techniczna w dostępie do serwisów Pekao24 (w tym PeoPay), serwisów Xelion i usług maklerskich. Dodatkowo w tym samym czasie nie będzie możliwe posługiwanie się kartami debetowymi Banku Pekao S.A. , dokonywanie przelewów z kart kredytowych oraz korzystanie z bankomatów i terminali POS w punktach handlowo-usługowych obsługiwanych przez Bank Pekao S.A.
  • Bank Pekao S.A. przeprowadził proces bardzo szczegółowych analiz wykonalności oraz oceny potencjalnych form współpracy, w tym również potencjalnego połączenia z Alior Bank S.A. Przeprowadzona analiza umożliwiła zawężenie potencjalnych form współpracy do opcji połączenia z Alior Bankiem, z uwzględnieniem emisji akcji połączeniowych Banku Pekao skierowanej do akcjonariuszy Alior. Zarząd Banku Pekao uznał takie rozwiązanie za dające szansę na wygenerowanie możliwie największej dodatkowej wartości dla akcjonariuszy Banku Pekao.
  • Obserwujemy historycznie najwyższy poziom optymizmu konsumentów, który napędza polską gospodarkę - powiedział Michał Krupiński, prezes Banku Pekao S.A. w Bloomberg TV w Nowym Jorku. Prezes jednego z największych banków w Polsce uczestniczył w cyklicznych spotkaniach z inwestorami w Stanach Zjednoczonych.
Toolbox
  Kontakt
  Placówki i bankomaty
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty
kontakt