O historii Banku Pekao

Potrzeby finansowe emigracji lat '20, II wojna światowa, zimna wojna, mała stabilizacja, raczkujący kapitalizm, wolna Polska, nowoczesna bankowość. Bank Pekao S.A. jako pierwszy bank uruchomił w Polsce bankomat, wydał pierwszą kartę kredytową, uruchomił biuro maklerskie, zastosował w praktyce biometrię w bankowości. Tak w największym skrócie przedstawia się fascynująca historia Banku Pekao, która jest jednocześnie historią polskiej bankowości.

Zakończenie procesu nabycia akcji Banku Pekao S.A. Zmiana logo Banku

7 czerwca 2017 r. zakończył się proces nabycia akcji Banku Pekao S.A. przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń (20%) i Polski Fundusz Rozwoju (12,8%). Wraz ze zmianą struktury akcjonariatu zmieniło się logo Banku.
  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Innowacyjność i mobilność: Pekao 24 na tablety i światowa premiera PeoPay na Windows 10 Mobile

Zgodnie z promowaną przez cały 2015 rok strategią innowacyjności w styczniu Bank Pekao udostępnił klientom nową jakość bankowania z aplikacją "Pekao24 na tablety". W marcu natomiast światowe i polskie media relacjonowały międzynarodowy debiut płatności  zbliżeniowych PeoPay na Windows 10 Mobile.
  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ 

PeoPay

Bank Pekao zaproponował pierwszy w Polsce kompleksowy system płatności i akceptacji płatności mobilnych - PeoPay tym samym wyznaczając nowy rynkowy standard w płatnościach mobilnych.
  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Sponsoring UEFA EURO 2012 i odświeżenie wizerunku

Bank Pekao został Oficjalnym Bankiem i Sponsorem Narodowym UEFA EURO 2012. Sponsoring tej największej w historii Polski imprezy sportowej stał się dla Banku także okazją do odświeżenia wizerunku.
  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ 

Fuzja Banku Pekao i BPH

Fuzja Banku Pekao i wydzielonej części Banku BPH była złożoną operacją o skali i zakresie niespotykanych wcześniej w polskiej bankowości. W jej wyniku powstał nowy Bank Pekao - duża, silna instytucja i nowa jakość na rynku bankowości.
  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Dołączenie do Grupy UniCredit

3 sierpnia 1999 r. Pekao S.A. został członkiem międzynarodowej grupy bankowej UniCredit.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ 

Prywatyzacja

Debiut Banku na GPW  był udany: 55 złotych za akcję, tj. o ponad 22% więcej niż cena emisyjna i o 28,5% więcej niż cena z dyskontem, po jakiej nabyli akcje inwestorzy indywidualni.
  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wolny rynek, rozwój i żubr

Powrót do gospodarki rynkowej w 1989 roku to początek strategii  rozwoju banku uniwersalnego z ofertą bankowości  detalicznej, korporacyjnej i inwestycyjnej. Lata '90 to także uruchomienie pierwszego w Polsce biura maklerskiego, zaproponowanie klientom kart płatniczych, Eurokonta i wybrania żubra na logo nowo utworzonej Grupy Pekao.
  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Rachunki, dewizy, "Pewex"

Lata 60, następie 70 i 80 to w historii Pekao czas popularności rachunków walutowych, powstanie PEWEX‑u, ale też pierwsze systemy informatyczne oraz reklamy Banku zamieszczane w prasie, emitowane w radio, wyświetlane w kinach.
  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

"Eksport wewnętrzny" i paczki Pekao

Po wojnie rozważano rozwiązanie Banku Pekao. Rząd uznał jednak, że warto postarać się o pozyskanie dewiz ze środowisk polonijnych. Bankowi Pekao powierzono więc zadania związane z tzw. "eksportem wewnętrznym". Zaczęły funkcjonować tzw. paczki Pekao.
 
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Odbudowa

Zaraz po wyzwoleniu warszawscy pracownicy Pekao rozpoczęli działania zmierzające do reaktywowania działalności. Próbowali odzyskać dokumentację znajdującą się pod gruzami centrali, nawiązywali pierwsze kontakty z zagranicznymi placówkami.
 
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

A więc wojna...

Działania wojenne wymusiły przeniesienie centrali Banku do Francji. Do podstawowych zadań francuskiej centrali należało niedopuszczenie do zgarnięcia przez Niemców pieniędzy zgromadzonych na zagranicznych kontach Banku.
  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Paryż, Buenos Aires, Tel Awiw, Nowy Jork

Od 1929 r. do września 1939 roku powstało 25 biur Banku Pekao we Francji, Argentynie, Stanach Zjednoczonych i Palestynie. Planowano uruchomienie oddziałów w innych krajach, na przykład w Brazylii, ale wybuch wojny przekreślił szansę na dalszy rozwój.
  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zaczęło się od oszczędności emigrantów

17 marca 1929 roku na podstawie decyzji Ministerstwa Skarbu powołano Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z kapitałem akcyjnym o wartości 2,5 mln złotych. Prezesem został Henryk Gruber, a pierwszym dyrektorem Emil Modrycki.
  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ