Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

O BANKU

Bank Pekao S.A. został założony w 1929 r. i obecnie jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. To polski, międzynarodowy bank uniwersalny, największy bank korporacyjny i lider segmentu private banking w kraju. Pekao S.A. obsługuje ponad 5 milionów klientów, co druga polska firma jest klientem banku. Bank Pekao S.A. należy do grona najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie. W ramach grupy kapitałowej działa kilkanaście spółek należących do grona krajowych liderów w zakresie działalności maklerskiej, leasingu, faktoringu i inwestycji finansowych. Bank - zatrudniając ponad 15 000 osób - jest jednym z większych pracodawców w Polsce.

Historia Pekao S.A. to historia polskiej bankowości: jako pierwszy bank uruchomił w Polsce bankomat, wydał pierwszą kartę kredytową, uruchomił biuro maklerskie, zastosował w praktyce biometrię w bankowości.

Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20.

Bank Pekao S.A jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Aktualności

  • Informujemy, że w związku z ustanowieniem 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy, wszystkie placówki Banku Pekao S.A., w tym Dom Maklerski Pekao będą nieczynne. Natomiast działać będą systemy rozliczeniowe w Banku (przelewy, spłaty rat). Dostęp do rachunku za pośrednictwem bankowości internetowej i mobilnej (Pekao24, PB24 i PeoPay) oraz do konsultantów infolinii będzie taki sam jak w każdy inny dzień.
  • To najwyższy zysk netto trzeciego kwartału od trzech lat, osiągnięty dzięki podtrzymaniu solidnej dynamiki dochodów i dobrej kontroli kosztowej. Bank Pekao znacząco podnosi rentowność i powierdza silną pozycję kapitałową.
  • Bank Pekao S.A. udostępnił klientom unikalne narzędzie finansowania handlu – Otwartą Platformę Finansowania (OPF). Z platformy mogą korzystać zarówno firmy będące klientami banku, jak i przedsiębiorstwa nieposiadające rachunku w Pekao. OPF zapewnia kompleksową, w pełni elektroniczną obsługę procesu finansowania faktur dla wszystkich produktów opartych o wykup wierzytelności (SCF, eFinancing, faktoring, finasowanie dostawców).
Toolbox
  Kontakt
  Placówki i bankomaty
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty
kontakt