Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

KONTA OSOBISTE

 • Konto Świat Premium - NOWOŚĆ!

  Zarządzaj finansami skutecznie z niemal każdego miejsca na świecie dzięki naszej kompleksowej ofercie usług.
  Konto Świat Premium to platforma do zarządzania finansami zaprojektowana specjalnie dla Ciebie.
  Konto Świat Premium to łatwy dostęp do Twojego majątku, gdziekolwiek jesteś.

  Otwierając Konto Świat Premium ciesz się dostępem do korzyści i ulepszonych produktów:


  * Opłata jest pobierana w danym miesiącu, jeżeli łączna kwota aktywów Klienta w poprzednim miesiącu kalendarzowym była mniejsza niż 200.000,00 zł. Łączna kwota aktywów Klienta w określonym miesiącu oznacza średnią arytmetyczną ustalonych w poszczególnych dniach tego miesiąca sum:
       a) dziennych sald wszystkich rachunków bankowych Klienta prowadzonych w Banku,
       b) dziennych wartości produktów o charakterze inwestycyjnym: funduszy inwestycyjnych, dobrowolnych funduszy emerytalnych i ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, nabytych przez Klienta za pośrednictwem Banku oraz
       c) dziennych wartości rachunku maklerskiego Klienta w Domu Maklerskim Banku Pekao S.A.,

  przy czym dzienne saldo/ wartość ww. rachunków/ produktów ustala się według ich stanu na koniec danego dnia, a przy wyliczeniu średniej nie uwzględnia się dni, w których Klient nie miał żadnego rachunku ani produktu, o których mowa pod lit. a-c.  

  Salda rachunków/ produktów wyrażone w walutach obcych są przeliczane na złote po średnim kursie NBP z dnia, z którego pochodzą. Jeżeli Konto Świat Premium jest prowadzone tylko dla jednego Klienta, to do łącznej kwoty aktywów Klienta Bank zalicza salda oraz wartość rachunków i produktów wymienionych pod lit. a-c, których Klient ten jest Posiadaczem lub Współposiadaczem.
  Jeżeli Konto Świat Premium jest prowadzone jako konto wspólne, to do łącznej kwoty aktywów Klienta Bank zalicza tylko salda oraz wartość rachunków i produktów wymienionych pod lit. a-c, których Klient jest jedynym Posiadaczem lub Współposiadaczem razem z drugim Współposiadaczem Konta Świat Premium i te rachunki/ produkty nie mają innych Współposiadaczy.

 • Rachunek Eurokonto Walutowe

  Idealna propozycja dla podróżujących oraz osób prowadzących rozliczenia walutowe.

  Korzyści Eurokonta Walutowego to:

  • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku dla posiadaczy Konta Świat Premium,
  • 0 zł za całodobowy dostęp do Twojego rachunku przez Pekao24 - Internet, telefon i sms,
  • 0 zł za wypłaty gotówki bez prowizji z bankomatów.
  Oferujemy możliwość prowadzenia rachunku w EUR, USD, GBP lub CHF.
Toolbox
  Doradca Osobisty Premium
  Placówki i bankomaty
  Kursy walut
  Regulaminy
  REGULACJE UE
  Dokumenty do pobrania
  Dedykowana infolinia
   Zapamiętane skróty
kontakt