Skrytki sejfowe

Zabezpiecz to, co cenne

Skrytka sejfowa to specjalnie przygotowane miejsce w banku do przechowywania szczególnie cennych dla ich posiadaczy rzeczy, przedmiotów czy dokumentów. Skrytki sejfowe znajdują się w skarbcu banku i są pod stałym  nadzorem bankowych kamer i zabezpieczeń. 

usługa dla każdego

 • Zobacz szczegóły

  Najemcą skrytki sejfowej może zostać:

  • osoba fizyczna będąca rezydentem i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  • podmiot krajowy, posiadający rachunek prowadzony w Banku Pekao S.A., w tym: osoba prawna, osoba fizyczna prowadzącą działalność zarobkową na własny rachunek (przedsiębiorca) lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, o ile posiada zdolność do zaciągania zobowiązań i nabywania praw poprzez własne działanie.

  W celu korzystania ze skrytki zawierasz z nami umowę o najem skrytki sejfowej i wnosisz opłatę (tabelę opłat znajdziesz w Taryfie).
   

pełne bezpieczeństwo i wygoda

skrytka sejfowa pozwala na bezpieczne przechowywanie wartościowych przedmiotów takich jak biżuteria czy dokumenty
 • Zobacz szczegóły

  A czego nie można trzymać w skrytce sejfowej? Nie możesz w niej przechowywać: 

  1. narkotyków,
  2. materiałów, przedmiotów lub substancji łatwopalnych, wybuchowych, toksycznych, żrących, promieniotwórczych oraz innych, zagrażających zdrowiu i życiu, zakazanych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz substancji bez oznaczonego pochodzenia i przeznaczenia,
  3. wartości i przedmiotów pochodzących z przestępstw,
  4. broni palnej i amunicji,
  5. krajowych znaków pieniężnych mających w kraju obieg ustawowy,
  6. wartości dewizowych, z wyjątkiem złota dewizowego i platyny dewizowej,
  7. artykułów spożywczych.   

swobodny dostęp

możesz korzystać ze swojej skrytki w godzinach pracy oddziału, bez limitów wejść

elastyczność

różne wymiary skrytek sejfowych dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb

dyskrecja

swobodnie dysponujesz zawartością swojej skrytki w wydzielonym pomieszczeniu; tylko Ty masz dostęp do wynajętej skrytki sejfowej

w każdej chwili możesz zrezygnować

umowę najmu skrytki sejfowej zawierasz na 12 miesięcy kalendarzowych, ale zawsze możesz wypowiedzieć umowę przed terminem

usługa dostępna w wybranych oddziałach Banku Pekao S.A.

szczegółowe informacje uzyskasz w placówce, która oferuje najem skrytek